541 grants found


Elsass Fonden 27.5 mio. kr. per year

Projekter til støtte, inkludering og gavn af mennesker med CP


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af bæredygtige byer - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af nye rammer for fællesskaber - Realdania


read

Application deadline: continously

Nordea-fonden 500 mio. kr. per year

Projektstøtte op til 100.000 kr. (lokale projekter)


read

Application deadline: continously

Nordea-fonden 500 mio. kr. per year

Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Initiativer til fremme af mental sundhed


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Tidlig indsats for individuel trivsel og samfundsinklusion


read

Application deadline: continously

Louis-Hansen fonden 140 mio. kr. per year

Sociale og velgørende initiativer, især handicap-, hjælpe- og idrætsorg.


read

Application deadline: continously

William Demant Fonden 100 mio. kr. per year

Kulturelle formål samt miljø og natur


read

Application deadline: continously

Hempel Fonden 70 mio. kr. per year

Aktiviteter på vandet i Danmark


read

Application deadline: continously

Østifterne 50 mio. kr. per year

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


read

Application deadline: continously

Elsass Fonden 27.5 mio. kr. per year

Personer med cerebral parese (CP)


read

Application deadline: continously

Bevica Fonden 13 mio. kr. per year

Mindre projekter med henblik på bevægelseshandicappede


read

Application deadline: continously

Sportgoodsfonden 12 mio. kr. per year

Humanitære formål m.m. + efterkommere af Christian Helmer Jørgensen


read

Application deadline: continously

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. per year

Kulturelle & nationale samt humanitære & sociale formål


read

Application deadline: continously

Fonden for den Fynske Bank 7.2 mio. kr. per year

Idræt og kultur m.m. i Fynske Banks lokalområde


read

Application deadline: continously

Team Copenhagen 2.51 mio. kr. per year

Trænere/sportschefer i Elite el. Elite+ klubber i Team Copenhagen regi


read

Application deadline: continously

Trelleborg Fonden 2.5 mio. kr. per year

Aktivering af unge, sportsligt, kulturelt og uddannelsesmæssigt


read

Application deadline: continously

Axel Pitzner Fonden 1.81 mio. kr. per year

Stifterens efterkommere, land-/skovbrugsfaglig forskning og hesteavl/sport


read

Application deadline: continously

Esbjerg Kulturelle Ungdomsfond 1000 td kr. per year

Ildsjæleprojekter for unge i Esbjerg


read

Application deadline: continously

Merkur Fonden 800 td kr. per year

Almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Traugott Møllers Fond 500 td kr. per year

Kulturelle & humanitære aktiviteter som foregår i eller relaterer sig til grænselandet


read

Application deadline: continously

Eivind Eckbos Dansk-Norske Legat 375 td kr. per year

Styrkelse af samarbejde mellem Danmark og Norge ud fra kristne idealer


read

Application deadline: continously

Scandinavian Tobacco Group's gavefond 300 td kr. per year

Nationale, religiøse, etiske, faglige og andre formål


read

Application deadline: continously

Lysgaard Fonden 250 td kr. per year

Sport, erhverv, uddannelse og almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Fonden Himmerland 215 td kr. per year

Almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Rieck-Andersens Familiefond 177 td kr. per year

Trængende enkeltpersoner, foreninger, institutioner og lign. - til almene formål


read

Application deadline: continously

Sankt Annæ Gymnasiums Trivselsfond 115 td kr. per year

Trivsel for elever og medarbejdere på Skt. Annæ Gymnasium


read

Application deadline: continously

Idéer For Livet-fonden 98 td kr. per year

Indsatser for et tryggere og venligere samfund for børn og unge


read

Application deadline: continously

BMIs Hovedfond 40 td kr. per year

Arrangementer og ture for medlemmer af BMI


read

Application deadline: continously

Aabenraa Kommune

Kulturevents i Aabenraa Kommune - Eventpuljen


read

Application deadline: continously

Albani Fonden

Sport og idrætsliv


read

Application deadline: continously

Albertslund Kommune

Idræts- og fritidsliv for udsatte børn i Albertslund Kommune


read

Application deadline: continously

Anders Brøndums velgørende fond

Aktiviteter i Viborg kommune


read

Application deadline: continously

Brøndby Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Brøndby Kommune


read

Application deadline: continously

DGI Østjylland

Foreningsbaserede projekter for og af DGI Østjyllands medlemsforeninger


read

Application deadline: continously

Danske Bank i Lyngbys Fond

Foreninger og klubber fortrinsvis i det grønne område


read

Application deadline: continously

Dragør Kommune

Foreninger eller projekter med et folkeoplysende sigte i Dragør Kommune


read

Application deadline: continously

Dragør Kommune

Børn og unge med funktionsnedsættelse i Dragør Kommune


read

Application deadline: continously

Dragør Kommune

Børn og unges fritidspas i Dragør Kommune


read

Application deadline: continously

Egedal Kommune

Aktiviteter for handicappede børn og unge i Egedal Kommune


read

Application deadline: continously

Esbjerg Fonden (I.C. Møllers Fond)

Forskning, humane og kunstneriske formål samt erhvervslivet i Esbjerg


read

Application deadline: continously

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


read

Application deadline: continously

Favrskov Kommune

Børn, der vil deltage fritidsaktiviteter i Favrskov Kommune (Fritidspas)


read

Application deadline: continously

Favrskov Landsbyråd

Mellemfinansiering af projekter


read

Application deadline: continously

Faxe Kommune

Børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter i Faxe Kommune


read

Application deadline: continously

Forældreforeningen Kuglen

Arrangementer til alle ungdoms årgange i Viby IF's fodbold-afdeling (Viby Sjælland)


read

Application deadline: continously

Frederiksberg Kommune

Profilering af kultur- og fritidslivet i Frederiksberg Kommune (profilpuljen)


read

Application deadline: continously

Frederiksberg Kommune

Børn og unge i Frederiksberg Kommune med fritidspasset


read

Application deadline: continously

Frederiksberg Kommune

Flygtninge i Frederiksberg Kommune med et særligt fritidspas


read

Application deadline: continously

Furesø Kommune

Projekter/aktiviteter målrettet og gennemført af unge i Furesø Kommune


read

Application deadline: continously

Furesø Kommune

Nye idrætstilbud for handicappede børn og unge


read

Application deadline: continously

Furesø Kommune

Nye initiativer på idræts- og fritidsområdet i Furesø Kommune


read

Application deadline: continously

Fælleslegatet for værdigt trængende i Næstved Kommune

Sociale formål, begivenheder, aktiviteter, social samkvem i Næstved Kommune


read

Application deadline: continously

Gentofte Kommune

Udvikling og forbedring af talentmiljøerne i Gentofte Kommune


read

Application deadline: continously

Gentofte Kommune

Afholdelse af events i Gentofte Kommune


read

Application deadline: continously

Gentofte Kommune

Udvikling af idræt og motion i Gentofte Kommune


read

Application deadline: continously

Gentofte Kommune

Børns kontingent i Gentofte Kommune - Fritidspas


read

Application deadline: continously

Gentofte Kommune

Eliteidrætsudøvere og eliteidrætshold i Gentofte Kommune


read

Application deadline: continously

Gladsaxe Kommune

Nye initiativer og projekter til alsidigt fritidsliv i Gladsaxe Kommune


read

Application deadline: continously

Gladsaxe Kommune

Nye fritids- og idrætstilbud i Gladsaxe Kommune


read

Application deadline: continously

Gladsaxe Kommune

Initiativer og events i Gladsaxe Kommune


read

Application deadline: continously

Gladsaxe Kommune

Børn i 0.-10. klasse i Gladsaxe Kommune med fritidspas


read

Application deadline: continously

Greve Kommune

Initiativer der udvikler folkeoplysningsområdet i Greve Kommune


read

Application deadline: continously

Gribskov Kommune

Børn og unge, der ønsker at dyrke idræt, som bor i Gribskov Kommune


read

Application deadline: continously

Gribskov Kommune

Event og arrangementer gennem udlån af veje og pladser i Gripskov Kommune


read

Application deadline: continously

Haderslev Kommune

Nye tiltag indenfor foreningsområdet i Haderslev Kommune - Idræt


read

Application deadline: continously

Helsingør Kommune

En aktør ved uddeling af Handicapprisen i Helsingør Kommune


read

Application deadline: continously

Helsingør Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Helsingør Kommune


read

Application deadline: continously

Herlev Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Herlev Kommune


read

Application deadline: continously

Herning Kommune

Kulturaktiviteter for unge i Herning Kommune


read

Application deadline: continously

Herning Kommune

Fritidspas for børn og unge i Herning Kommune


read

Application deadline: continously

Hillerød Kommune

Kultur- sports- og oplevelsesbegivenheder i Hillerød Kommune


read

Application deadline: continously

Hjørring Kommune

Udsatte børn og unge i Hjørring Kommune


read

Application deadline: continously

Holbæk Kommune

Events i Holbæk Kommune (Eventpuljen)


read

Application deadline: continously

Holbæk Kommune

Udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte i Holbæk Kommune


read

Application deadline: continously

Horsens Kommune

Kultur- eller fritidsarrangement i Horsens Kommune (under DKK 5.000)


read

Application deadline: continously

Horsens Kommune

Kultur- eller fritidsarrangement i midtbyen Horsens (Mærk byen)


read

Application deadline: continously

Hvidovre Kommune

Nye idrætstilbud for børn/unge m. funktionsnedsættelse i Hvidovre Kommune


read

Application deadline: continously

Høje-Taastrup Kommune

Fritidspas til børn og unge i Høje-Taastrup Kommune


read

Application deadline: continously

Hørsholm Kommune

Rejser for foreninger samt enkeltudøvere fra Hørsholm Kommune


read

Application deadline: continously

Ikast-Brande Kommune

Nye initiativer og folkeoplysningsaktiviteter i Ikast-Brande Kommune


read

Application deadline: continously

Jammerbugt Kommune

Oprettelse og drift af fritids-/ungdomsklubber i Jammerbugt Kommune


read

Application deadline: continously

Jubilæumsfonden af 12.8.1973

Almennyttige og velgørende formål


read

Application deadline: continously

Jubilæumsfonden af 12.8.1973

Sociale organisationer og initiativer


read

Application deadline: continously

Kalundborg Kommune

Anskaffelse af materiale eller udstyr + deltagelse i mesterskaber


read

Application deadline: continously

Kalundborg Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening


read

Application deadline: continously

Kerteminde Kommune

Større arrangementer og events i Kerteminde Kommune - Eventpuljen


read

Application deadline: continously

Kolding Kommune

Nationale & internationale fritids-/idrætsarrangementer i Kolding Kommune


read

Application deadline: continously

Københavns Kommune

Ungdomskulturen i Københavns Kommune v. Snabslanten


read

Application deadline: continously

Køge Kommune

Aktiviteter og projekter i ungdomsklubberne i Køge Kommune


read

Application deadline: continously

Langeland Kommune

Arrangementer mv. inden for kultur, idræt og kunst i Langeland Kommune


read

Application deadline: continouslyBemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT