894 grants found


Hørsholm Kommune

Foreninger, enkeltudøvere mv. fra Hørsholm Kommune til kulturrejser


read

Application deadline: continously

Elsass Fonden 27.5 mio. kr. per year

Projekter til støtte, inkludering og gavn af mennesker med CP


read

Application deadline: continously

Fredericia Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (§18)


read

Application deadline: continously

CISU Civilsamfund i Udvikling

Medlemmer af CISU til folkelig u-landsoplysning i Danmark


read

Application deadline: continously

Gribskov Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Gribskov Kommune (§18-midler)


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af nye rammer for fællesskaber - Realdania


read

Application deadline: continously

A.P. Møller Fonden 785.11 mio. kr. per year

Almennyttige formål; søfart, samarbejde med nordiske lande, videnskab mm.


read

Application deadline: continously

Nordea-fonden 500 mio. kr. per year

Projektstøtte op til 100.000 kr. (lokale projekter)


read

Application deadline: continously

Nordea-fonden 500 mio. kr. per year

Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Initiativer til fremme af mental sundhed


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Tidlig indsats for individuel trivsel og samfundsinklusion


read

Application deadline: continously

Spar Nord Fonden 60 mio. kr. per year

Sociale og kulturelle fællesskaber til gavn for lokalsamfundet


read

Application deadline: continously

Østifterne 50 mio. kr. per year

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


read

Application deadline: continously

Tuborgfondet 30 mio. kr. per year

Projekter over 100.000 kr. for unge mellem 16-30 år


read

Application deadline: continously

Tuborgfondet 30 mio. kr. per year

Unges fællesskaber - Drømmepuljen


read

Application deadline: continously

Sportgoodsfonden 12 mio. kr. per year

Humanitære formål m.m. + efterkommere af Christian Helmer Jørgensen


read

Application deadline: continously

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. per year

Kulturelle & nationale samt humanitære & sociale formål


read

Application deadline: continously

FLAG Vestjylland 5 mio. kr. per year

Erhvervsorienterede projekter i FLAG Vesyjyllands geografiske områder


read

Application deadline: continously

MTHP-Fonden 3 mio. kr. per year

Almenvelgørende og almennyttige formål m.m.


read

Application deadline: continously

NineUnited-Fond 3 mio. kr. per year

Almenvelgørende og almennyttige formål m.m.


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Børnevellet


read

Application deadline: continously

Esbjerg Kulturelle Ungdomsfond 1000 td kr. per year

Ildsjæleprojekter for unge i Esbjerg


read

Application deadline: continously

Merkur Fonden 800 td kr. per year

Almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Kai D Fonden 680 td kr. per year

Almennyttige organisationer, m.fl., med tilknytning til Kolding by


read

Application deadline: continously

KEN Fonden 500 td kr. per year

Charitable projects both at home and abroad, but especially in the local community


read

Application deadline: continously

Margrethegaardens Legat 500 td kr. per year

Værdigt trængende ældre og syge samt velgørende formål


read

Application deadline: continously

Traugott Møllers Fond 500 td kr. per year

Kulturelle & humanitære aktiviteter som foregår i eller relaterer sig til grænselandet


read

Application deadline: continously

Iris og Henry Englunds Fond 330 td kr. per year

Personer og institutioner, der tilgodeser dyr


read

Application deadline: continously

Scandinavian Tobacco Group's gavefond 300 td kr. per year

Nationale, religiøse, etiske, faglige og andre formål


read

Application deadline: continously

Lysgaard Fonden 250 td kr. per year

Sport, erhverv, uddannelse og almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Fonden Himmerland 215 td kr. per year

Almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Idéer For Livet-fonden 98 td kr. per year

Indsatser for et tryggere og venligere samfund for børn og unge


read

Application deadline: continously

World Guide Foundation. Fond

Ambitious projects and programs for girls and young women


read

Application deadline: continously

Aabenraa Kommune

Kulturevents i Aabenraa Kommune - Eventpuljen


read

Application deadline: continously

Aabenraa Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Aabenraa Kommune


read

Application deadline: continously

Aabenraa Kommune

Bevarelse og vedligeholdelse af forsamlingshuse i Aabenraa Kommune


read

Application deadline: continously

Aabenraa Kommune

Initiativer og nye ideer fra frivillige foreninger i Aabenraa Kommune


read

Application deadline: continously

Aabenraa Kommune

Anlægsprojekter igangsat af frivillige foreninger i Aabenraa Kommune


read

Application deadline: continously

Aalborg Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Aalborg Kommune


read

Application deadline: continously

Aalborg Kommune

Nye aktiviteter, arrangementer og events i Aalborg Kommune


read

Application deadline: continously

Aalborg Kommune

Nye aktiviteter og initiativer inden for folkeoplysningsområdet


read

Application deadline: continously

Aarhus Kommune

Gellerup Kultur - Her og Nu puljen


read

Application deadline: continously

Aarhus Kommune

Nyskabende tiltag på fritids- og folkeoplysningsområdet i Aarhus Kommune


read

Application deadline: continously

Aarhus Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Aarhus Kommune


read

Application deadline: continously

Albani Fonden

Humanitære og velgørende formål


read

Application deadline: continously

Albani Fonden

Sport og idrætsliv


read

Application deadline: continously

Albani Fonden

Naturen og spejdere


read

Application deadline: continously

Albertslund Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Albertslund Kommune


read

Application deadline: continously

Allerød Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Allerød Kommune


read

Application deadline: continously

Assens Kommune

Udviklingsarbejde i bl.a. foreninger i Assens Kommune


read

Application deadline: continously

Assens Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Assens Kommune


read

Application deadline: continously

Ballerup Kommune

Unge i Ballerup Kommune, som gerne vil lave et projekt/arrangement


read

Application deadline: continously

Ballerup Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Ballerup Kommune


read

Application deadline: continously

Billund Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Billund Kommune


read

Application deadline: continously

Billund Y's Men's Club

Alment humanitært/kristeligt arbejde


read

Application deadline: continously

Billund Y's Mens Clubs Støttefond af 1983

Kristent ungdomsarbejde i Billund Kommune


read

Application deadline: continously

Bornholms Regionskommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Bornholms Regionskommune


read

Application deadline: continously

Brøndby Kommune

Udviklingen af et varieret og alsidigt fritidstilbud i Brøndby Kommune


read

Application deadline: continously

Brøndby Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Brøndby Kommune


read

Application deadline: continously

Brønderslev Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Brønderslev Kommune


read

Application deadline: continously

CISU Civilsamfund i Udvikling

Danske foreningers projekter i samarbejde med lokale partnere i u-landene


read

Application deadline: continously

CISU Civilsamfund i Udvikling

Små indsatser igennem Civilsamfundspuljen


read

Application deadline: continously

CISU Civilsamfund i Udvikling

Medborgerindsatser igennem Civilsamfundspuljen


read

Application deadline: continously

Danske Bank i Lyngbys Fond

Foreninger og klubber fortrinsvis i det grønne område


read

Application deadline: continously

Dragør Kommune

Projekter og arrangementer, der markedsfører Dragør


read

Application deadline: continously

Dragør Kommune

Foreninger eller projekter med et folkeoplysende sigte i Dragør Kommune


read

Application deadline: continously

Dragør Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Dragør Kommune


read

Application deadline: continously

Egedal Kommune

Aktiviteter for handicappede børn og unge i Egedal Kommune


read

Application deadline: continously

Egedal Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Egedal Kommune


read

Application deadline: continously

Egedal Kommune

Projekter og arrangementer i foreninger i Egedal Kommune


read

Application deadline: continously

Esbjerg Fonden (I.C. Møllers Fond)

Forskning, humane og kunstneriske formål samt erhvervslivet i Esbjerg


read

Application deadline: continously

Esbjerg Kommune

Foreningers gratisdage til kulturelle arrangementer i Musikhuset Esbjerg


read

Application deadline: continously

Faaborg-Midtfyn Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Faaborg-Midtfyn Kommune


read

Application deadline: continously

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


read

Application deadline: continously

Fanø Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Fanø Kommune


read

Application deadline: continously

Fanø Kommune

Nye og etablerede kulturaktiviteter i Fanø Kommune


read

Application deadline: continously

Favrskov Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Favrskov Kommune


read

Application deadline: continously

Favrskov Kommune

Frivillige aktiviteter på pleje- og sundhedscentre i Favrskov Kommune


read

Application deadline: continously

Favrskov Kommune

Aktiviteter og projekter i landsbyer i Favrskov Kommune


read

Application deadline: continously

Favrskov Landsbyråd

Mellemfinansiering af projekter


read

Application deadline: continously

Faxe Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Faxe Kommune


read

Application deadline: continously

Fonden for Brørup Sparekasse

Almennyttige og velgørende formål i Brørup


read

Application deadline: continously

Fredensborg Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Fredensborg Kommune


read

Application deadline: continously

Fredericia Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Fredericia Kommune


read

Application deadline: continously

Frederiksberg Kommune

Profilering af kultur- og fritidslivet i Frederiksberg Kommune (profilpuljen)


read

Application deadline: continously

Frederiksberg Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Frederiksberg Kommune


read

Application deadline: continously

Frederikshavn Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Frederikshavn Kommune


read

Application deadline: continously

Frederikshavn Kommune

Udviklingen af det folkeoplysende område i Frederikshavn Kommune


read

Application deadline: continously

Frederikshavn Kommune

Fremme af udvikling i Frederikshavn Kommune - Landdistriktpulje


read

Application deadline: continously

Frederikshavn Kommune

Fritids- eller kulturprojekter i Frederikshavn Kommune


read

Application deadline: continously

Frederikssund Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Frederikssund Kommune


read

Application deadline: continously

Furesø Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Furesø Kommune


read

Application deadline: continouslyBemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
Virksom - a-kasse og faglig organisation for selvstændige
HPT