287 grants found


Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Formål til gavn for Nordjylland


read

Application deadline: continously

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. per year

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Teknisk studerendes studieophold i udlandet


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Handelsstuderendes studieophold i udlandet


read

Application deadline: continously

Installatør A. Meldgaard og hustrus legat 1.3 mio. kr. per year

Videregående håndværksmæssige og tekniske uddannelser


read

Application deadline: continously

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. per year

Rejser, uddannelse eller konferencer for sundhedspersonale


read

Application deadline: continously

Træfonden 1.1 mio. kr. per year

Rejselegater inden for møbelindustrien og snedkerfaget


read

Application deadline: continously

Soransk samfunds Boligfond 500 td kr. per year

Tidl. elever hos Sorø Akademis Skole, børn af gammelsoranere og udvekslingsstuderende


read

Application deadline: continously

Det Reiersenske Fond 250 td kr. per year

Videreudd. inden for håndværk/industri til personer bosat øst for Storebælt


read

Application deadline: continously

Rieck-Andersens Familiefond 177 td kr. per year

Trængende enkeltpersoner, foreninger, institutioner og lign. - til almene formål


read

Application deadline: continously

Frederikshavn Handelsstandsforenings Uddannelseslegat 65 td kr. per year

Unge i Frederikshavn der har udmærket sig ved sin fagprøve/praktikforløb


read

Application deadline: continously

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td kr. per year

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


read

Application deadline: continously

Hans og Nelly Dellheims Mindelegat 40 td kr. per year

Efterkommere i lige linie efter J. og M. Gluckstadt og Eva Wenger


read

Application deadline: continously

Anders Larsens og Hustrus Mindefond

Unge landmænd til hjælp til uddannelse, etablering eller udvidelse af bedrift


read

Application deadline: continously

Ballerup Kommune

Venskabsbybesøg og udvekslinger til Ballerup Kommunes samarbejdsbyer


read

Application deadline: continously

Byggeriets Uddannelser

Ansatte fra Bygge- og Anlægsbranchen til deltagelse i efter- og videreudd.


read

Application deadline: continously

Byggeriets Uddannelser

Kompetenceudvikling, selvvalgt og aftalt uddannelse indenfor Dansk Byggeri


read

Application deadline: continously

Byggeriets Uddannelser

Medlemmer af 3F til efter- og videreuddannelse indenfor Dansk Industri


read

Application deadline: continously

Centralforeningens Jubilæumsfond

Uddannelse til unge hotel- & restaurantfolk, medlemmer af Centralforeningen mm.


read

Application deadline: continously

Danmarks Skohandlerforenings Fond

Unge medlemmer af Skobranchen.dk til videreuddannelse


read

Application deadline: continously

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982

Studieophold og studierejser i USA eller Canada


read

Application deadline: continously

Den Ingwersenske Fond

Studieophold, primært i et af de nordiske lande eller i Frankrig


read

Application deadline: continously

Drost Fonden

Studieophold indenfor kunst, kultur, arkitektur, byg, by- & landskab


read

Application deadline: continously

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


read

Application deadline: continously

Foreningen af mejeriledere og- funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


read

Application deadline: continously

Forældreskolens støttefond

Nuværende og tidligere elever fra Forældreskolen


read

Application deadline: continously

Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Studier samt legatstifter Wiedemanns slægt


read

Application deadline: continously

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i kommuner til videre- og efteruddannelse


read

Application deadline: continously

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i regioner til videre- og efteruddannelse


read

Application deadline: continously

Initiativfonden for Hirtshals og Omegn

Arbejdspladsfremmende initiativer og studerende m. tilknytning til Hirtshals m.m.


read

Application deadline: continously

Jens og Anna Jensens Fond

Unge landmænd, der vil dygtiggøre sig ved et længere ophold i udlandet


read

Application deadline: continously

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


read

Application deadline: continously

Mejsig Fonden

Studerende inden for landbrug, teknik m.v. fra Dronninglund Kommune


read

Application deadline: continously

Ole Kirks Fond

Praktikophold i udlandet for pædagogstuderende


read

Application deadline: continously

Stillinges Fond

Unge håndværkeres uddannelse


read

Application deadline: continously

Studie- og rejselegat for Landbrugsstuderende med tilknytning til Sjælland

Unge landmænds studier og studierejser


read

Application deadline: continously

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Studie- og praktikophold for erhvervsstuderende i USA


read

Application deadline: continously

Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Studieophold til beskæftigede inden for teknik og miljø


read

Application deadline: continously

Scan Design V. Inger og Jens Bruun Fonden 405 td kr. per year

Studieophold på University of Washington Seattle og øvrige uddannelsesinst. i USA


read

Application deadline: 15.12.2021

HairLust Shooting Star Legatet 5 td kr. per year

Frisørstuderende, som ønsker at udrette noget ekstra indenfor faget


read

Application deadline: 18.12.2021

Restauratørstiftelsen

En elev på Københavns Kokke og Tjenerskole med et rejselegat


read

Application deadline: 21.12.2021

Hanna Lunds Musiklegat 55 td kr. per year

Studieophold for nordiske musikstuderende (piano)


read

Application deadline: 01.01.2022

Margrethe & Georg Bidstrups Rejse- og Studielegat 12 td kr. per year

Videreuddannelse og studierejser for voksne efterkommere af stifter


read

Application deadline: 31.12.2021

Dansk - Israelsk Studiefond til minde om Josef og Regine Nachemsohn

Danske og israelske studerendes studier ved højere læreanstalt


read

Application deadline: 31.12.2021

De Qvadeske Legater

Uddannelse og økonomisk hjælp til efterkommere af Henrik Anthon Qvade


read

Application deadline: 31.12.2021

De Qvadeske Legater

Personer under uddannelse, der har boet i Maribo eller omegn


read

Application deadline: 31.12.2021

Københavns Snedkerlaug

Snedkersvende og snedkerlærlinge, ved rejser og uddannelse


read

Application deadline: 31.12.2021

Lissi og Egon Kristiansens Fond

Alment nyttige og velgørende formål, særligt i det midtjyske område


read

Application deadline: 31.12.2021

Ida Maria Henrichsens Mindelegat

Afgangselever og tidligere elever ved Tønder Gymnasium til studierejser


read

Application deadline: 15.01.2022

BUPL Nordjylland

Studierejser for pædagogstuderende medlemmer i BUPL Nordjylland


read

Application deadline: 24.01.2022

Brørup Landboforenings Fond 60 td kr. per year

Uddannelse, udvikling, forskning til gavn for landbefolkningen


read

Application deadline: 01.02.2022

Eja Packness' Fond

Uddannelsesformål m.m. for Aalborg Stiftstidendes ansatte m.fl.


read

Application deadline: 01.02.2022

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Student exchange in Nordic and Baltic countries – theoretical studies (Nordplus Junior)


read

Application deadline: 01.02.2022

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Student exchange in Nordic and Baltic countries – work placements (Nordplus Junior)


read

Application deadline: 01.02.2022

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Intensive courses at universities in Nordic and Baltic countries


read

Application deadline: 01.02.2022

Vejle Håndværker- og Borgerforenings Legatfond

Unge under uddannelse - især inden for håndværk, industri og handel


read

Application deadline: 04.02.2022

Soransk samfunds Boligfond 500 td kr. per year

Boligstøtte til gammelsoranere i forbindelse med studierejser i udlandet


read

Application deadline: 07.02.2022

Gammelsoranerlegatet

Tidl. elever på Sorø Akademis Skole og pårørende, Soransk Samfund mfl.


read

Application deadline: 07.02.2022

Hans Henning Scherfig-Jensen Mindelegat

Rejse og udlandsophold til tidligere elever fra Sorø Akademis Skole


read

Application deadline: 07.02.2022

Ellen & Carl Tafdrups Mindelegat, oprettet af advokat fru Sonja Tafdrup Rohbeck 2.8 mio. kr. per year

Medlemmer af slægterne Tafdrup og Schaltz


read

Application deadline: 15.02.2022

Gisselfeld Kloster 225 td kr. per year

Studierejser for studerende inden for alle fag


read

Application deadline: 15.02.2022

William & Hugo Evers Fond 200 td kr. per year

Studierejser til udlandet efter min. 2 års gennemført uddannelse


read

Application deadline: 15.02.2022

H. P. Olsen og hustrus Mindefond

Landmænds uddannelse samt igangsættelse/fortsættelse af landbrug


read

Application deadline: 15.02.2022

Henry og Mary Skovs Mindelegat

Uddannelse for unge samt arbejdere/lærlinge fortrinsvis inden for jernindustrien


read

Application deadline: 15.02.2022

Lensgreve Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøes Studielegat

Studerende under uddannelse, som ønsker støtte til en studierejse


read

Application deadline: 15.02.2022

Taastrup Tekniske Skoles Selskabs Legat 50 td kr. per year

Unge håndværkere, kontor- og handelsfolk til videreuddannelse


read

Application deadline: 22.02.2022

Learnmark Horsens 120 td kr. per year

Dimittender fra Learnmark Gymnasium til studieophold i udlandet


read

Application deadline: 25.02.2022

Fonden af 3. november 1973 300 td kr. per year

Børn og unge, opvokset i Hillerød kommune til hjælp til uddannelse


read

Application deadline: 28.02.2022

Tom Nis Faxøes Fond 215 td kr. per year

Almenvelgørende formål, studerende ved ingeniøruddannelsen m.v.


read

Application deadline: 28.02.2022

Nordsjællands landbrugsskoles fond 125 td kr. per year

Uddannelse indenfor landbruget i ind- og udland


read

Application deadline: 28.02.2022

Bryggeriet Stjernens Studiefond

Unges videre uddannelse, specialeskrivning, studieophold & faglige aktivitet


read

Application deadline: 28.02.2022

Tved Sparekasses Fond 1.5 mio. kr. per year

Velgørende, almennyttige projekter & enkeltpersoners dygtiggørelse, Tved/Syddjurs kom.


read

Application deadline: 01.03.2022

Den Sønderjydske Fonds Legat for skolehjælp til danske syd for grænsen 500 td kr. per year

Uddannelse i Danmark til unge fra det danske mindretal i Sydslesvig


read

Application deadline: 01.03.2022

Mindelegat efter Kirsten og Hans Rasmussen Falster 300 td kr. per year

Støtte til studie- og uddannelsesrejser, fortrinsvis unge fra Falster


read

Application deadline: 01.03.2022

Dansk Færøsk Kulturfond 240 td kr. per year

Studierejse til Danmark fra Færøerne og fra Færøerne til Danmark


read

Application deadline: 01.03.2022

Sønderborg Statsskoles Legatfond 60 td kr. per year

Tidligere studenter fra Sønderborg Statsskole som ønsker udlandsophold


read

Application deadline: 01.03.2022

A. Villads Olsen og Hustrus Fond

Uddannelse for personer inden for hotel- og restaurationsbranchen


read

Application deadline: 01.03.2022

Danske Døves Landsforbunds Støttefond

Trængende medlemmer af DDL


read

Application deadline: 01.12.2022

Fhv. hotelejer, direktør Adolf Andersens Legat

Unge i hotel- og restaurationsbranchen til videre uddannelse


read

Application deadline: 01.03.2022

Glashofs Legat

Studieophold og studierejser


read

Application deadline: 01.03.2022

Grosserer V. M. Christensen og Fru Gerda Christensens Fond

Uddannelse eller praktik i udlandet for studerende på Niels Brock


read

Application deadline: 01.03.2022

Karl og Laurits Kristensens Fond

Betrængte landmænd eller videreuddannelse inden for landbrug


read

Application deadline: 01.03.2022

Københavns Guldsmedelaugs Legatfond

Projekter indenfor eller med tilknytning til guldsmedebranchen


read

Application deadline: 01.03.2022

Larsen & Nielsen Fonden

Ingeniørstuderendes studieophold & forskning/udvikling på byggeområdet


read

Application deadline: 01.03.2022

SN's Kultur- og Erhvervsfond

Unge landmænd m. tilknytning til det tidl. Storstrøms Amt - Rejselegat


read

Application deadline: 01.03.2022

Solsikkefonden

Nuværende og tidligere anbragte børn og unge


read

Application deadline: 01.03.2022

Kontorchef Arthur Andersson og Hustru Pianistinde Ellen Anderssons Legat 243 td kr. per year

Klaverstuderendes uddannelse, navnlig under studieophold i udlandet


read

Application deadline: 15.03.2022

IDAs og Berg-Nielsens Studie- og støttefond

Studerende ved danske ingeniøruddannelser til studieophold i udlandet


read

Application deadline: 15.03.2022

IDAs og Berg-Nielsens Studie- og støttefond

Studerende ved danske ingeniøruddannelser til praktikophold i udlandet


read

Application deadline: 15.03.2022

Konsul Axel Nielsens Mindelegat

Unges uddannelse og dygtiggørelse


read

Application deadline: 15.03.2022

Maren og Jens Nielsen Mindegaards Legat

Efterkommere af fam. Mindegaard & beboere i Hersnap-Dalby t. uddannelsesrejser


read

Application deadline: 15.03.2022

Økonomaforeningens Jubilæumsfond

Rejser, studier eller internationale konferencer for økonomaer


read

Application deadline: 26.03.2022

Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond 130 td kr. per year

Projekter, foreninger og enkeltpersoner i den tidl. Snedsted-Nørhå Sparekasses virkeområde


read

Application deadline: 29.03.2022

Hvidbjerg-Ørum Sparekassens Velgørende Fond

Projekter, foreninger og enkeltpersoner i den tidl. Hvidbjerg-Ørum Sparekasses virkeområde.


read

Application deadline: 30.03.2022

Sonning-Fonden 1.3 mio. kr. per year

(B3) Musikformål - Turné og studietur/studieophold


read

Application deadline: 31.03.2022

FDE Fonden 1.2 mio. kr. per year

Projekter, aktiviteter og initiativer i transport- og logistikbranchen


read

Application deadline: 31.03.2022

Gurli og Paul Madsens Fond 2.28 mio. kr. per year

Håndværkere under 30 år i form af rejse- og uddannelseslegater


read

Application deadline: 01.04.2022

Overlæge Poul Martin Christiansen og hustrus fond 20 td kr. per year

Værdigt trængende studenter samt andre personer under uddannelse


read

Application deadline: 01.04.2022Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
Openli
HPT