1432 grants found


Det Danske Filminstitut

Udvikling af digitale spil - Spilordningen, DFI


read

Application deadline: continously

Innovationsfonden 1.6 bil. kr. per year

Ansættelse af kandidat i virksomheder i landdistrikter (Landdistriktsvækstpilot)


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af stedbundne potentialer over hele landet - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af bæredygtige byer - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af bedre boligmiljøer - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af en levende bygningskultur - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri - Realdania


read

Application deadline: continously

Energistyrelsen 621 mio. kr. per year

El-intensive virksomheders konkurrenceevne via lempelse af PSO-betaling


read

Application deadline: continously

Villum Fonden 608 mio. kr. per year

Sociale projekter i udlandet med fokus på unge i Europa


read

Application deadline: continously

Statens Kunstfond 500 mio. kr. per year

Teaterforenings/turnéarrangørs forestilling i Garantiordningen - underskudsgaranti


read

Application deadline: continously

Industriens Fond 255 mio. kr. per year

Projekter, der kan bidrage til videreudvikling af dansk erhvervsliv


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Formål til gavn for Nordjylland


read

Application deadline: continously

Aarhus Universitets Forskningsfond 141 mio. kr. per year

Afholdelse af Ph.d.-kurser, forskergruppemøder mv. på Sandbjerg Gods


read

Application deadline: continously

Aarhus Universitets Forskningsfond 141 mio. kr. per year

Forskningsophold i Møllehuset


read

Application deadline: continously

Louis-Hansen fonden 140 mio. kr. per year

Slægtninge af A. & J. Louis-Hansen + personer tilknyttet Coloplast


read

Application deadline: continously

Hempel Fonden 70 mio. kr. per year

Aktiviteter på vandet i Danmark


read

Application deadline: continously

Den Danske Maritime Fond 50 mio. kr. per year

Det maritime MBA Legat


read

Application deadline: continously

Lauritzen Fonden 40 mio. kr. per year

Medarbejdere i Lauritzen Gruppen, som er i økonomisk eller social trang


read

Application deadline: continously

Tuborgfondet 30 mio. kr. per year

Projekter over 100.000 kr. for unge mellem 16-30 år


read

Application deadline: continously

Tuborgfondet 30 mio. kr. per year

Unges fællesskaber - Drømmepuljen


read

Application deadline: continously

Nordea Bank-fonden 25 mio. kr. per year

Initiativer, der øger attraktionsværdien af danske erhvervsuddannelser


read

Application deadline: continously

Synoptik-Fonden 15.6 mio. kr. per year

Udvikling af optikbranchen


read

Application deadline: continously

Metro-Schrøder-Fonden 9.82 mio. kr. per year

Nuværende og tidligere METRO-medarbejdere


read

Application deadline: continously

DPA, Danske Populær Autorer 8.4 mio. kr. per year

Sangskriveres akutte behov ifm. internationalt samarbejde (Koda-medlemmer)


read

Application deadline: continously

DPA, Danske Populær Autorer 8.4 mio. kr. per year

Arbejdsophold i L.A. for Koda-medlemmer


read

Application deadline: continously

DPA, Danske Populær Autorer 8.4 mio. kr. per year

Arbejdsophold i London for Koda-medlemmer


read

Application deadline: continously

Medarbejderfond for VKR Gruppen 8.2 mio. kr. per year

VKR gruppens medarbejdere og deres familie til uddannelse m.m.


read

Application deadline: continously

Medarbejderfond for VKR Gruppen 8.2 mio. kr. per year

Projekter i selskabernes nærområder til almennyttige klubber m.m.


read

Application deadline: continously

Toyota-Fonden 7.48 mio. kr. per year

Medarbejdere, der er/har været ansat i eller tilknyttet TOYOTA Danmark


read

Application deadline: continously

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. per year

Stifterens efterkommere samt medarbejdere i Kemp og Lauritzen-koncernen


read

Application deadline: continously

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. per year

Erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål


read

Application deadline: continously

FLAG Vestjylland 5 mio. kr. per year

Erhvervsorienterede projekter i FLAG Vesyjyllands geografiske områder


read

Application deadline: continously

Grosserer L. F. Foghts Fond 4 mio. kr. per year

Håndværkere inden for snedker-, tapetserer- og manufakturfagene


read

Application deadline: continously

Harboefonden 3.33 mio. kr. per year

Sygeplejerskers videreuddannelse, projektrelaterede rejser mv.


read

Application deadline: continously

Stibo-Fonden 2.3 mio. kr. per year

Forskning, samfundsgavnlige opgaver samt projekter til gavn for dansk erhvervsliv


read

Application deadline: continously

Rudolph Als Fondet 2 mio. kr. per year

Værdigt trængende personer med nedsat arbejdsevne


read

Application deadline: continously

Axel Pitzner Fonden 1.81 mio. kr. per year

Stifterens efterkommere, land-/skovbrugsfaglig forskning og hesteavl/sport


read

Application deadline: continously

Ingeniørers Efteruddannelses-Fond 1.5 mio. kr. per year

Transport- og kursustilskud for uddannede ingeniører m.fl.


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Udvikling af og specialisering indenfor særligt håndværk


read

Application deadline: continously

Dansk Sygeplejeråd 1.21 mio. kr. per year

Sygeplejersker ramt af sygdom eller økonomisk sårbar situation (medlemmer af DSR)


read

Application deadline: continously

Støt Soldater & Pårørende 1.2 mio. kr. per year

Soldater skadet i tjeneste samt den sårede/afdøde soldats pårørende


read

Application deadline: continously

Træfonden 1.1 mio. kr. per year

Projekter og udstillinger om/for snedkerfaget, og træ- og møbelindustrien


read

Application deadline: continously

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond 1.04 mio. kr. per year

Initiativer til fremme af relationen ml. Danmark og de asiatiske lande


read

Application deadline: continously

Anders Brøndums Fond 970 td kr. per year

Medarbejdere, som har haft ansættelse i virksomhederne Anders Brøndum A/S (Caravell A/S), Frigor A/S og Derby A/S


read

Application deadline: continously

KEN Fonden 500 td kr. per year

Charitable projects both at home and abroad, but especially in the local community


read

Application deadline: continously

Christian Nielsens Fond 311 td kr. per year

Dansk teknologisk og industriel forskning og opfindelser


read

Application deadline: continously

Christian Nielsens Fond 311 td kr. per year

Enkeltpersoner og selskaber under stiftelse som etablerede virksomheder


read

Application deadline: continously

Fonden Energi- og Miljødata 310 td kr. per year

Fremme af udvikling & anvendelse af software, beregningsmodeller m.m.


read

Application deadline: continously

Fonden for Beskæftigelsesfremmende Initiativer på Bornholm 300 td kr. per year

Iværksætteri og beskæftigelsesfremmende initiativer på Bornholm


read

Application deadline: continously

Fondet af 1844 300 td kr. per year

Pensionerede ansatte fra Skatteministeriet og kontakten herimellem


read

Application deadline: continously

AUHE Midtvests Støttefond 250 td kr. per year

Relationsopbyggende aktiviteter ml. AUHE og aktører i Midt-/Vestjylland


read

Application deadline: continously

Det Reiersenske Fond 250 td kr. per year

Videreudd. inden for håndværk/industri til personer bosat øst for Storebælt


read

Application deadline: continously

Domea-Fonden 250 td kr. per year

Udsmykningen af bebyggelser administreret af Domea.dk m.m.


read

Application deadline: continously

MUSAM 250 td kr. per year

Turnévirksomhed i udlandet for bands og solister i Aalborg Kommune (Pulje 1Bu)


read

Application deadline: continously

MUSAM 250 td kr. per year

Transportstøtte i indland for bands og solister i Aalborg Kommune (Pulje 1Bi)


read

Application deadline: continously

MUSAM 250 td kr. per year

Produktion af en promotion-cd for bands og solister i Aalborg Kommune (Pulje 1F)


read

Application deadline: continously

MUSAM 250 td kr. per year

PR og reklame for bands og solister i Aalborg Kommune (Pulje 1D)


read

Application deadline: continously

MUSAM 250 td kr. per year

Workshops/band-doktor for bands i Aalborg Kommune (Pulje 1C)


read

Application deadline: continously

Fru Hansine Neumanns Legat, Synscenter Refsnæs 100 td kr. per year

Blinde og svagtseende, Synscenter Refsnæs


read

Application deadline: continously

Aarhus Kommune

Erhvervsprojekter i Aarhus Kommune (Erhvervspuljen)


read

Application deadline: continously

Advokatsamfundets Erstatningsfond

Erstatning i sager, der ikke dækkes af advokatens ansvarsforsikring


read

Application deadline: continously

Allerød Kommune

Politisk arbejde i Allerød Kommune


read

Application deadline: continously

Anders Larsens og Hustrus Mindefond

Unge landmænd til hjælp til uddannelse, etablering eller udvidelse af bedrift


read

Application deadline: continously

Anna C.A.K Bramsens Mindelegat

Præster i Ribe Stifts rekreations- og studieophold


read

Application deadline: continously

BUPL ØstJylland

Faglig udvikling for medlemmer af BUPL Østjylland


read

Application deadline: continously

BUPL ØstJylland

Vælfærdspolitiske aktiviteter for medlemmer af BUPL Østjylland


read

Application deadline: continously

BUPL ØstJylland

Professionsaktiviteter for medlemmer af BUPL Østjylland


read

Application deadline: continously

Bestseller Foundation Fond

Businesses contributing long-term sustainable economic and environmental development


read

Application deadline: continously

Business Aabenraa

Aktiviteter, der styrker Aabenraa Kommunes omdømme


read

Application deadline: continously

Byggeriets Uddannelser

Ansatte fra Bygge- og Anlægsbranchen til deltagelse i efter- og videreudd.


read

Application deadline: continously

Byggeriets Uddannelser

Medlemmer af 3F til deltagelse i efter- og videreuddannelse


read

Application deadline: continously

Byggeriets Uddannelser

Kompetenceudvikling, selvvalgt og aftalt uddannelse indenfor Dansk Byggeri


read

Application deadline: continously

Byggeriets Uddannelser

Medlemmer af 3F til efter- og videreuddannelse indenfor Dansk Industri


read

Application deadline: continously

Center for erhvervsforskning - Fond

Studerende/medarbejdere fra Aarhus BSS, Aarhus Uni m.m.


read

Application deadline: continously

Columbus Fond

Forfattere af materialer til studiebrug i samfundsmæssige fag


read

Application deadline: continously

Dagspressens Fond

Uddannelse og videnskabeligt arbejde mhp. dagspressens virksomhed


read

Application deadline: continously

Danmarks Skohandlerforenings Fond

Unge medlemmer af Skobranchen.dk til videreuddannelse


read

Application deadline: continously

Danmarks Tapet- og Farvehandlers Fond

Ældre, trængende farvehandlere samt til unge farvehandleres uddannelse mv.


read

Application deadline: continously

Dansk Journalistforbund

Faglige aktiviteter for Dansk Journalistforbunds medlemmer


read

Application deadline: continously

Dansk Journalistforbund

Et medlem af Dansk Journalistforbund der har udøvet en særlig faglig indsats


read

Application deadline: continously

Dansk Solistforbund

Solisters professionelle virke i Danmark


read

Application deadline: continously

Den A.P. Møllerske Støttefond

Livsmestring, uddannelse og arbejde til udsatte borgere


read

Application deadline: continously

Den A.P. Møllerske Støttefond

Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge med praktisk begavelse


read

Application deadline: continously

Den A.P. Møllerske Støttefond

Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri


read

Application deadline: continously

Den Grafiske Kompetenceudviklingsfond

Kompetenceudvikling/selv-valgt uddannelse for grafikere


read

Application deadline: continously

Den Nordjyske Trivselsfond

Projekter, der fremmer god livsstil vedr. sundhed/trivsel/arbejdsmiljø


read

Application deadline: continously

Den Nordjyske Trivselsfond

Den Nordjyske Trivselspris til sundhed & trivsel i arbejdsmiljøet


read

Application deadline: continously

Den Sociale Arbejdsmarkedsfond

Ansatte i DFDS på DMMA-overenskomst


read

Application deadline: continously

Det Danske Filminstitut

Produktion af filmprojekter - Spillefilm, Konsulentordningen


read

Application deadline: continously

Det Danske Filminstitut

Lancering af danske film af spillefilmslængde


read

Application deadline: continously

Det Danske Filminstitut

Danske filmfestivaler og filmvisningsaktiviteter


read

Application deadline: continously

Det Danske Filminstitut

Lancering og spilfremme af digitale spil - Spilordningen, DFI


read

Application deadline: continously

Det Danske Filminstitut

Initiativer til udvikling af tysk-danske koproduktioner


read

Application deadline: continously

Det Danske Filminstitut

Dansk lancering og distribution af dokumentar og kort fiktion


read

Application deadline: continously

Det Danske Filminstitut

Distributionsinitiativer for dokumentar og kortfilm - projektstøtte


read

Application deadline: continously

Det Danske Filminstitut

Spillefilm med manuskriptstøtte, Konsulentordningen


read

Application deadline: continously

Det Danske Filminstitut

Udvikling af filmprojekter, manuskript mm. Spillefilm, Konsulentordningen


read

Application deadline: continously

Det Danske Filminstitut

Lavbudgetfilm - både nye og etablerede filmtalenter via Konsulentordningen


read

Application deadline: continously

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med eksportkaution


read

Application deadline: continously

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med kaution for anlægslån


read

Application deadline: continouslyBemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT