553 grants found


Det Danske Filminstitut

Udvikling af digitale spil - Spilordningen, DFI


read

Application deadline: continously

Danmarks Grønne Investeringsfond 5 bil. kr. per year

Fremme af en grøn omstilling af det danske samfund gennem lån


read

Application deadline: continously

Innovationsfonden 1.6 bil. kr. per year

Ansættelse af kandidat i virksomheder i landdistrikter (Landdistriktsvækstpilot)


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af stedbundne potentialer over hele landet - Realdania


read

Application deadline: continously

Villum Fonden 608 mio. kr. per year

Sociale projekter i udlandet med fokus på unge i Europa


read

Application deadline: continously

Industriens Fond 255 mio. kr. per year

Projekter, der kan bidrage til videreudvikling af dansk erhvervsliv


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Formål til gavn for Nordjylland


read

Application deadline: continously

Hempel Fonden 70 mio. kr. per year

Initiativer, der fremmer talenter inden for kunst, kultur og iværksætteri


read

Application deadline: continously

Tuborgfondet 30 mio. kr. per year

Projekter over 100.000 kr. for unge mellem 16-30 år


read

Application deadline: continously

Tuborgfondet 30 mio. kr. per year

Unges fællesskaber - Drømmepuljen


read

Application deadline: continously

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. per year

Særlige Formål, der kan virke til fremme af dansk handels- og erhvervsliv


read

Application deadline: continously

Synoptik-Fonden 15.6 mio. kr. per year

Innovationsprojekter inden for det syns- og øjenfaglige felt


read

Application deadline: continously

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. per year

Erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål


read

Application deadline: continously

FLAG Vestjylland 5 mio. kr. per year

Erhvervsorienterede projekter i FLAG Vesyjyllands geografiske områder


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Udvikling af og specialisering indenfor særligt håndværk


read

Application deadline: continously

Boligfonden Kuben 1.1 mio. kr. per year

Udvikling af byggeriets kvalitet og produktivitet


read

Application deadline: continously

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond 1.04 mio. kr. per year

Initiativer til fremme af relationen ml. Danmark og de asiatiske lande


read

Application deadline: continously

Christian Nielsens Fond 311 td kr. per year

Dansk teknologisk og industriel forskning og opfindelser


read

Application deadline: continously

Christian Nielsens Fond 311 td kr. per year

Enkeltpersoner og selskaber under stiftelse som etablerede virksomheder


read

Application deadline: continously

MUSAM 250 td kr. per year

Transportstøtte i indland for bands og solister i Aalborg Kommune (Pulje 1Bi)


read

Application deadline: continously

MUSAM 250 td kr. per year

Produktion af en promotion-cd for bands og solister i Aalborg Kommune (Pulje 1F)


read

Application deadline: continously

MUSAM 250 td kr. per year

Workshops/band-doktor for bands i Aalborg Kommune (Pulje 1C)


read

Application deadline: continously

A.P. Jessen Fonden 16.5 td kr. per year

Efterkommere af J. H. Jessen og værdigt trængende


read

Application deadline: continously

Business Fredericias Erhvervspris 10 td kr. per year

En person, virksomhed eller andre, som udviser et særligt vækstdrive i Fredericia


read

Application deadline: continously

Aabenraa Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Aabenraa Kommune


read

Application deadline: continously

Aalborg Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Aalborg Kommune


read

Application deadline: continously

Aarhus Kommune

Erhvervsprojekter i Aarhus Kommune (Erhvervspuljen)


read

Application deadline: continously

Aarhus Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Aarhus Kommune


read

Application deadline: continously

Aarhus Kommune

Østjyllands succesfulde iværksættere - Iværksætterprisen


read

Application deadline: continously

Accelerace Management

Medtech & Health care startup with intensive business training


read

Application deadline: continously

Accelerace Management

Tech start-up with intensive business training


read

Application deadline: continously

Accelerace Management

Intensive business training within Cleantech


read

Application deadline: continously

Accelerace Management

Fintech startup to become sustainable strong commercial fintech companies


read

Application deadline: continously

Accelerace Management

Intensive business training for foodtech startups


read

Application deadline: continously

Accelerace Management

Startups within the space of Future of Work with pre-seed funding


read

Application deadline: continously

Accelerace Management

Life science & biotech startup with intensive business training


read

Application deadline: continously

Administrator Johs. Krøiers Fond

Værdigt trængende ældre eller unge mænd inden for håndværk og handel


read

Application deadline: continously

Albertslund Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Albertslund Kommune


read

Application deadline: continously

Allerød Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Allerød Kommune


read

Application deadline: continously

Assens Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Assens Kommune


read

Application deadline: continously

Ballerup Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Ballerup Kommune


read

Application deadline: continously

Bestseller Foundation Fond

Businesses contributing long-term sustainable economic and environmental development


read

Application deadline: continously

Billund Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Billund Kommune


read

Application deadline: continously

Bornholms Regionskommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Bornholms Regionskommune


read

Application deadline: continously

Bornholms Regionskommune

Nye aktiviteter m.m. af folkeoplysende foreninger på Bornholm (Udviklingspuljen)


read

Application deadline: continously

Brønderslev Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Brønderslev Kommune


read

Application deadline: continously

Business Aabenraa

Aktiviteter, der styrker Aabenraa Kommunes omdømme


read

Application deadline: continously

Center for erhvervsforskning - Fond

Studerende/medarbejdere fra Aarhus BSS, Aarhus Uni m.m.


read

Application deadline: continously

Den A.P. Møllerske Støttefond

Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri


read

Application deadline: continously

Det Danske Filminstitut

Lancering og spilfremme af digitale spil - Spilordningen, DFI


read

Application deadline: continously

Dragør Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Dragør Kommune


read

Application deadline: continously

E.R. Rasmussens Fond

Etablerede og nystartede danske virksomheder med fordelagtige lån


read

Application deadline: continously

Egedal Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Egedal Kommune


read

Application deadline: continously

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med eksportkaution


read

Application deadline: continously

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med kaution for anlægslån


read

Application deadline: continously

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med sælgerkreditgaranti


read

Application deadline: continously

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med Operationel Leasing Garanti


read

Application deadline: continously

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med finansieringsgaranti


read

Application deadline: continously

Eksport Kredit Fonden

Funding af projekter igennem eksportlån eller pensionskassefunding


read

Application deadline: continously

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med projektfinansieringsgaranti


read

Application deadline: continously

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med rembursgaranti


read

Application deadline: continously

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med bondgaranti


read

Application deadline: continously

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med køberkreditgaranti


read

Application deadline: continously

Eksport Kredit Fonden

Små og mellemstore eksportvirksomheder ved SMV-garanti


read

Application deadline: continously

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med investeringsgaranti


read

Application deadline: continously

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med kontraktgaranti


read

Application deadline: continously

Erhvervshus Hovedstaden

Vækstvirksomheder og vækstiværksættere sparring og individuel kortlægning


read

Application deadline: continously

Erhvervshus Midtjylland S/I

Sparring og vejledning om ledelse, organisation og HR


read

Application deadline: continously

Erhvervshus Midtjylland S/I

Sparring og vejledning om strategi og forretningsudvikling


read

Application deadline: continously

Erhvervshus Midtjylland S/I

Sparring og vejledning om salg og markedsføring


read

Application deadline: continously

Erhvervshus Midtjylland S/I

Sparring og vejledning om kapital og finansiering


read

Application deadline: continously

Erhvervshus Midtjylland S/I

Sparring og vejledning om eksport og internationalisering


read

Application deadline: continously

Erhvervshus Midtjylland S/I

Sparring og vejledning om digitalisering


read

Application deadline: continously

Erhvervshus Midtjylland S/I

Sparring og vejledning om teknologi og innovation


read

Application deadline: continously

Erhvervshus Midtjylland S/I

Sparring og vejledning om kvalificeret arbejdskraft


read

Application deadline: continously

Erhvervshus Midtjylland S/I

Virksomheder i krise eller på vej i krise


read

Application deadline: continously

Erhvervshus Nordjylland S/I

Vejledning om ledelse og strategi


read

Application deadline: continously

Erhvervshus Nordjylland S/I

Vejledning om salg og markedsføring


read

Application deadline: continously

Erhvervshus Nordjylland S/I

Vejledning om cirkulær økonomi


read

Application deadline: continously

Erhvervshus Sydjylland

Sparring og individuel kortlægning af deres muligheder og potentialer


read

Application deadline: continously

Erhvervsstyrelsen

Projekter i udpegede fiskeriområder - FLAG-ordningen


read

Application deadline: continously

Esbjerg Fonden (I.C. Møllers Fond)

Forskning, humane og kunstneriske formål samt erhvervslivet i Esbjerg


read

Application deadline: continously

Esbjerg Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Esbjerg Kommune


read

Application deadline: continously

Faaborg-Midtfyn Kommune

Etablering som privat børnepasser/-institution i Faaborg-Midtfyn Kommune


read

Application deadline: continously

Faaborg-Midtfyn Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Faaborg-Midtfyn Kommune


read

Application deadline: continously

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


read

Application deadline: continously

Fanø Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Fanø Kommune


read

Application deadline: continously

Favrskov Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Favrskov Kommune


read

Application deadline: continously

Favrskov Landsbyråd

Mellemfinansiering af projekter


read

Application deadline: continously

Faxe Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Faxe Kommune


read

Application deadline: continously

Fredensborg Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Fredensborg Kommune


read

Application deadline: continously

Fredensborg Kommune

Kulturelle aktiviteter i Fredensborg Kommune - Kulturpuljen


read

Application deadline: continously

Fredericia Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Fredericia Kommune


read

Application deadline: continously

Frederiksberg Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Frederiksberg Kommune


read

Application deadline: continously

Frederikshavn Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Frederikshavn Kommune


read

Application deadline: continously

Frederikshavn Kommune

Fremme af udvikling i Frederikshavn Kommune - Landdistriktpulje


read

Application deadline: continously

Frederikshavn Kommune

Talentudviklingsprojekter i Hjørring og/eller Frederikshavn Kommune


read

Application deadline: continously

Frederikssund Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Frederikssund Kommune


read

Application deadline: continouslyBemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT