1117 grants found


Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Større udviklingsprojekter gn. Dansk missionsråds udviklingsafdeling, DMRU


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Organisatoriske udviklingsprojekter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Udstationering af personale samt kort-tids konsulenter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Mindre projekter og pilot-projekter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

CISU Civilsamfund i Udvikling

Medlemmer af CISU til folkelig u-landsoplysning i Danmark


read

Application deadline: continously

VELUX FONDEN 1.09 bil. kr. per year

Større nationale øjenprojekter


read

Application deadline: continously

VELUX FONDEN 1.09 bil. kr. per year

Aldringsforskning med fokus på kræft hos ældre


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af stedbundne potentialer over hele landet - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af bæredygtige byer - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af bedre boligmiljøer - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af en levende bygningskultur - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri - Realdania


read

Application deadline: continously

A.P. Møller Fonden 785.11 mio. kr. per year

Almennyttige formål; søfart, samarbejde med nordiske lande, videnskab mm.


read

Application deadline: continously

Lundbeckfonden 500 mio. kr. per year

Travel Stipends for students and Ph.D students


read

Application deadline: continously

Lundbeckfonden 500 mio. kr. per year

Larger international meetings and conferences held in Denmark


read

Application deadline: continously

Lundbeckfonden 500 mio. kr. per year

Foreign guest researchers at the professor level to Denmark for 2-6 months


read

Application deadline: continously

Lundbeckfonden 500 mio. kr. per year

Danish-based researchers with stipends for sabbatical leave


read

Application deadline: continously

Nordea-fonden 500 mio. kr. per year

Initiativer på danske erhvervsuddannelser


read

Application deadline: continously

Nordea-fonden 500 mio. kr. per year

Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


read

Application deadline: continously

Statens Kunstfond 500 mio. kr. per year

Researchrejser for kuratorer, institutionsledere og andre kunstformidlere


read

Application deadline: continously

Statens Kunstfond 500 mio. kr. per year

Danske billedkunstnere og kuratorer, som er blevet optaget på residencies i udlandet


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Formål til gavn for Nordjylland


read

Application deadline: continously

Aarhus Universitets Forskningsfond 141 mio. kr. per year

Forskningsophold i Møllehuset


read

Application deadline: continously

Østifterne 50 mio. kr. per year

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


read

Application deadline: continously

Nordea Bank-fonden 25 mio. kr. per year

Initiativer, der øger attraktionsværdien af danske erhvervsuddannelser


read

Application deadline: continously

Aase og Ejnar Danielsens Fond 20 mio. kr. per year

Almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål med socialt/humanitært sigte


read

Application deadline: continously

Aase og Ejnar Danielsens Fond 20 mio. kr. per year

Byggeforskning - forbedring af boligstandard og boligmiljø


read

Application deadline: continously

Aase og Ejnar Danielsens Fond 20 mio. kr. per year

Lægevidenskabelig forskning


read

Application deadline: continously

Aase og Ejnar Danielsens Fond 20 mio. kr. per year

Samfundsvidenskabelig forskning


read

Application deadline: continously

Beckett-Fonden 20 mio. kr. per year

Lægevidenskab


read

Application deadline: continously

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. per year

Forskningsophold i udlandet


read

Application deadline: continously

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. per year

Særlige Formål, der kan virke til fremme af dansk handels- og erhvervsliv


read

Application deadline: continously

Synoptik-Fonden 15.6 mio. kr. per year

Innovationsprojekter inden for det syns- og øjenfaglige felt


read

Application deadline: continously

Ellab-Fonden 12 mio. kr. per year

Forskningsprojekter og lignende videnskabelige tiltag


read

Application deadline: continously

Louis Petersens Legat 12 mio. kr. per year

Kulturelle, videnskabelige og uddannelsesmæssige formål


read

Application deadline: continously

Medarbejderfond for VKR Gruppen 8.2 mio. kr. per year

VKR gruppens medarbejdere og deres familie til uddannelse m.m.


read

Application deadline: continously

Medarbejderfond for VKR Gruppen 8.2 mio. kr. per year

Projekter i selskabernes nærområder til almennyttige klubber m.m.


read

Application deadline: continously

Middelfart Sparekasse 7.5 mio. kr. per year

Almennyttige projekter i Middelfart Sparekasses markedsområde


read

Application deadline: continously

Toyota-Fonden 7.48 mio. kr. per year

Samfundsmæssige og velgørende formål


read

Application deadline: continously

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. per year

Erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål


read

Application deadline: continously

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. per year

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


read

Application deadline: continously

Sparekassen Hobro Fonden 5 mio. kr. per year

Almennyttige og velgørende formål i Sparekassens Hobros virkeområde


read

Application deadline: continously

Fonden for faglig udvikling af speciallægepraksis 4.5 mio. kr. per year

Speciallægers efteruddannelse


read

Application deadline: continously

Harboefonden 3.33 mio. kr. per year

Almennyttige formål


read

Application deadline: continously

MTHP-Fonden 3 mio. kr. per year

Almenvelgørende og almennyttige formål m.m.


read

Application deadline: continously

NineUnited-Fond 3 mio. kr. per year

Almenvelgørende og almennyttige formål m.m.


read

Application deadline: continously

GN Store Nord Fondet 2.5 mio. kr. per year

Acoustics, hearing and physical aspects of ear worn audio devices


read

Application deadline: continously

Stibo-Fonden 2.3 mio. kr. per year

Forskning, samfundsgavnlige opgaver samt projekter til gavn for dansk erhvervsliv


read

Application deadline: continously

Tømmerhandler Vilhelm Bangs Fond 2 mio. kr. per year

Almennyttige formål, især medicinsk udstyr


read

Application deadline: continously

Frederik og Emma Kraghs Mindelegat 1.9 mio. kr. per year

Almennyttige formål, herunder kulturelle og uddannelsesmæssige formål


read

Application deadline: continously

Rotary Danmarks Hjælpefond 1.6 mio. kr. per year

Samfundsgavnlige opgaver i Danmark og i udlandet


read

Application deadline: continously

Per og Lise Aarsleffs Fond 1.4 mio. kr. per year

Almennyttige/almenvelgørende formål, især kultur og idéudvikling


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Udvikling af og specialisering indenfor særligt håndværk


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Teknisk studerendes studieophold i udlandet


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Tekniske Højskoler


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Handelsskole/Handelshøjskole


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Handelsstuderendes studieophold i udlandet


read

Application deadline: continously

Bodil Pedersen Fonden 1.2 mio. kr. per year

Kulturelle, videnskabelige, humanitære formål og fremme af natur/dyr


read

Application deadline: continously

Boligfonden Kuben 1.1 mio. kr. per year

Udvikling af byggeriets kvalitet og produktivitet


read

Application deadline: continously

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond 1.04 mio. kr. per year

Initiativer til fremme af relationen ml. Danmark og de asiatiske lande


read

Application deadline: continously

Merkur Fonden 800 td kr. per year

Almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Direktør Einar Hansens og hustru fru Vera Hansens fond 610 td kr. per year

Uddannelse samt videreuddannelse indenfor industri, handel og håndværk


read

Application deadline: continously

Alving Fonden 500 td kr. per year

Danske nationale formål i Sønderjylland


read

Application deadline: continously

Soransk samfunds Boligfond 500 td kr. per year

Tidl. elever hos Sorø Akademis Skole, børn af gammelsoranere og udvekslingsstuderende


read

Application deadline: continously

Traugott Møllers Fond 500 td kr. per year

Kulturelle & humanitære aktiviteter som foregår i eller relaterer sig til grænselandet


read

Application deadline: continously

Jægernes Naturfond 475 td kr. per year

Projekter, der har til formål at gavne vildtet og jagten


read

Application deadline: continously

Aage og Ulla Filtenborgs Fond af 8. november 400 td kr. per year

Almenvelgørende og almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Fonden Energi- og Miljødata 310 td kr. per year

Fremme af udvikling & anvendelse af software, beregningsmodeller m.m.


read

Application deadline: continously

AUHE Midtvests Støttefond 250 td kr. per year

Relationsopbyggende aktiviteter ml. AUHE og aktører i Midt-/Vestjylland


read

Application deadline: continously

Sparekassen Vendsyssels Fond - Hvetbo 200 td kr. per year

Almennyttige formål, primært i Sparekassen Hvetbos oprindelige virkeområde


read

Application deadline: continously

Rieck-Andersens Familiefond 177 td kr. per year

Trængende enkeltpersoner, foreninger, institutioner og lign. - til almene formål


read

Application deadline: continously

Sankt Annæ Gymnasiums Trivselsfond 115 td kr. per year

Trivsel for elever og medarbejdere på Skt. Annæ Gymnasium


read

Application deadline: continously

Fru Hansine Neumanns Legat, Synscenter Refsnæs 100 td kr. per year

Blinde og svagtseende, Synscenter Refsnæs


read

Application deadline: continously

Fonden Vimby i Hjortshøj 76 td kr. per year

Aktiviteter af praktisk, social, erhvervsmæssig og/eller kulturel karakter i Hjortshøj


read

Application deadline: continously

Jurrådets Fond 70 td kr. per year

Projekter til gavn for - og/eller værdigt trængende jurastuderende


read

Application deadline: continously

Fonden "En God Start i Livet" 67 td kr. per year

Gode initiativer ang. styrkning af familiens egne ressourcer ang. graviditet og børn


read

Application deadline: continously

Beskæftigelsesministeriet 50 td kr. per year

Prisopgave i arbejdsmarkedspolitik 2019


read

Application deadline: continously

Beskæftigelsesministeriet 50 td kr. per year

Prisopgave i arbejds- og ansættelsesret


read

Application deadline: continously

Trolle Legatet 10 td kr. per year

Projekter omkring Danmark-Ekspeditionen eller Østgrønland


read

Application deadline: continously

Aabenraa Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Aabenraa Kommune


read

Application deadline: continously

Aage V. Jensens Fond

Naturprojekter i Danmark


read

Application deadline: continously

Aalborg Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Aalborg Kommune


read

Application deadline: continously

Aarhus Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Aarhus Kommune


read

Application deadline: continously

Albertslund Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Albertslund Kommune


read

Application deadline: continously

Anne-Marie og Viggo Bønnerups Fond

Sydslesvigeres efterskoleophold i Danmark


read

Application deadline: continously

Apoteker P.C.N. Friedrichsens legat for botaniske rejser

Botaniske forskningsrejser


read

Application deadline: continously

Arbejdsgivere i Nykøbing Falsters Fond

Uddannelse, kultur og andre almennyttige formål i Nykøbing Falster


read

Application deadline: continously

Assens Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Assens Kommune


read

Application deadline: continously

BUPL ØstJylland

Faglig udvikling for medlemmer af BUPL Østjylland


read

Application deadline: continously

BUPL ØstJylland

Professionsaktiviteter for medlemmer af BUPL Østjylland


read

Application deadline: continously

Ballerup Kommune

Venskabsbybesøg og udvekslinger til Ballerup Kommunes samarbejdsbyer


read

Application deadline: continously

Ballerup Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Ballerup Kommune


read

Application deadline: continously

Billund Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Billund Kommune


read

Application deadline: continously

Birgit og Jørgen Varmings fond til almennyttige formål

Almennyttige formål - kunst og musik samt lægevidenskabenlige formål


read

Application deadline: continously

Bornholms Regionskommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Bornholms Regionskommune


read

Application deadline: continously

Brøndby Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Brøndby Kommune


read

Application deadline: continously

Brønderslev Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Brønderslev Kommune


read

Application deadline: continously

Casparyfonden

Børn eller unge som har eller har haft ophold på et dansk børnehjem


read

Application deadline: continously

Dagspressens Fond

Uddannelse og videnskabeligt arbejde mhp. dagspressens virksomhed


read

Application deadline: continouslyBemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT