2165 grants found


Københavns Kommune

Etableringen af nye mødesteder og genveje i Sundby-området


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Organisatoriske udviklingsprojekter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Udstationering af personale samt kort-tids konsulenter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Mindre projekter og pilot-projekter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Børnecancerfonden 45 mio. kr. per year

Kræftramte børns ferie i Børnecancerfondens feriehuse


read

Application deadline: continously

Fredericia Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (§18)


read

Application deadline: continously

CISU Civilsamfund i Udvikling

Medlemmer af CISU til folkelig u-landsoplysning i Danmark


read

Application deadline: continously

Gribskov Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Gribskov Kommune (§18-midler)


read

Application deadline: continously

VELUX FONDEN 1.09 bil. kr. per year

Større nationale øjenprojekter


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af stedbundne potentialer over hele landet - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af bæredygtige byer - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af nye rammer for fællesskaber - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af bedre boligmiljøer - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af en levende bygningskultur - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri - Realdania


read

Application deadline: continously

A.P. Møller Fonden 785.11 mio. kr. per year

Almennyttige formål; søfart, samarbejde med nordiske lande, videnskab mm.


read

Application deadline: continously

Villum Fonden 608 mio. kr. per year

Sociale projekter i udlandet med fokus på unge i Europa


read

Application deadline: continously

Augustinus Fonden 300 mio. kr. per year

Generelle formål, herunder kulturelle og sociale formål


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Fremme af klassisk musik


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Formål til gavn for Nordjylland


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Initiativer til fremme af mental sundhed


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Tidlig indsats for individuel trivsel og samfundsinklusion


read

Application deadline: continously

Louis-Hansen fonden 140 mio. kr. per year

Sociale og velgørende initiativer, især handicap-, hjælpe- og idrætsorg.


read

Application deadline: continously

Knud Højgaards Fond 112.5 mio. kr. per year

Almennyttige formål samt sociale formål (børn og unge med handicap)


read

Application deadline: continously

William Demant Fonden 100 mio. kr. per year

Sociale formål


read

Application deadline: continously

Hempel Fonden 70 mio. kr. per year

Aktiviteter på vandet i Danmark


read

Application deadline: continously

Spar Nord Fonden 60 mio. kr. per year

Sociale og kulturelle fællesskaber til gavn for lokalsamfundet


read

Application deadline: continously

Østifterne 50 mio. kr. per year

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


read

Application deadline: continously

Børnecancerfonden 45 mio. kr. per year

Forkælelse for kræftramte børn og unge


read

Application deadline: continously

Børnecancerfonden 45 mio. kr. per year

Efterskoleophold til unge med kræft og deres søskende


read

Application deadline: continously

Rockwool fonden 41 mio. kr. per year

Forskning i sociale og økonomiske udfordringer i Danmark


read

Application deadline: continously

Rockwool fonden 41 mio. kr. per year

Løsninger af samfundsudfordringer gennem praktiske interventioner


read

Application deadline: continously

Lauritzen Fonden 40 mio. kr. per year

Medarbejdere i Lauritzen Gruppen, som er i økonomisk eller social trang


read

Application deadline: continously

Oak Foundation Denmark 35 mio. kr. per year

Initiativer til forbedring af udsattes vilkår


read

Application deadline: continously

Oak Foundation Denmark 35 mio. kr. per year

Initiativer for voldsramte familier, kvinder og børn


read

Application deadline: continously

Oak Foundation Denmark 35 mio. kr. per year

Forbedring af fysiske rammer for sociale initiativer


read

Application deadline: continously

Tuborgfondet 30 mio. kr. per year

Projekter over 100.000 kr. for unge mellem 16-30 år


read

Application deadline: continously

Tuborgfondet 30 mio. kr. per year

Unges fællesskaber - Drømmepuljen


read

Application deadline: continously

Elsass Fonden 27.5 mio. kr. per year

Personer med cerebral parese (CP)


read

Application deadline: continously

Aase og Ejnar Danielsens Fond 20 mio. kr. per year

Almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål med socialt/humanitært sigte


read

Application deadline: continously

Bevica Fonden 13 mio. kr. per year

Mindre projekter med henblik på bevægelseshandicappede


read

Application deadline: continously

Ellab-Fonden 12 mio. kr. per year

Sociale og humanitære formål


read

Application deadline: continously

Louis Petersens Legat 12 mio. kr. per year

Kulturelle, videnskabelige og uddannelsesmæssige formål


read

Application deadline: continously

Sportgoodsfonden 12 mio. kr. per year

Humanitære formål m.m. + efterkommere af Christian Helmer Jørgensen


read

Application deadline: continously

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. per year

Kulturelle & nationale samt humanitære & sociale formål


read

Application deadline: continously

Medarbejderfond for VKR Gruppen 8.2 mio. kr. per year

VKR gruppens medarbejdere og deres familie til uddannelse m.m.


read

Application deadline: continously

Medarbejderfond for VKR Gruppen 8.2 mio. kr. per year

Projekter i selskabernes nærområder til almennyttige klubber m.m.


read

Application deadline: continously

Middelfart Sparekasse 7.5 mio. kr. per year

Almennyttige projekter i Middelfart Sparekasses markedsområde


read

Application deadline: continously

Toyota-Fonden 7.48 mio. kr. per year

Samfundsmæssige og velgørende formål


read

Application deadline: continously

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. per year

Erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål


read

Application deadline: continously

AIDS-Fondet 5 mio. kr. per year

HIV-smittede børn og unge under 18 år, der bor i Danmark


read

Application deadline: continously

AIDS-Fondet 5 mio. kr. per year

HIV-smittede, som bor i DK/er tilknyttet det danske behandlingssystem


read

Application deadline: continously

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. per year

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


read

Application deadline: continously

Sparekassen Hobro Fonden 5 mio. kr. per year

Almennyttige og velgørende formål i Sparekassens Hobros virkeområde


read

Application deadline: continously

Jascha Fonden 4 mio. kr. per year

Institutioner & foreninger med fokus på sociale projekter & forbedring


read

Application deadline: continously

Harboefonden 3.33 mio. kr. per year

Almennyttige formål


read

Application deadline: continously

MTHP-Fonden 3 mio. kr. per year

Almenvelgørende og almennyttige formål m.m.


read

Application deadline: continously

NineUnited-Fond 3 mio. kr. per year

Almenvelgørende og almennyttige formål m.m.


read

Application deadline: continously

P.C. Ibsens sønners legat 3 mio. kr. per year

Enlige private lærerinder, sygeplejersker og husjomfruer


read

Application deadline: continously

Trelleborg Fonden 2.5 mio. kr. per year

Videreudvikling af fællesskaber og foreninger


read

Application deadline: continously

Stibo-Fonden 2.3 mio. kr. per year

Forskning, samfundsgavnlige opgaver samt projekter til gavn for dansk erhvervsliv


read

Application deadline: continously

Tømmerhandler Vilhelm Bangs Fond 2 mio. kr. per year

Almennyttige formål, især medicinsk udstyr


read

Application deadline: continously

Frederik og Emma Kraghs Mindelegat 1.9 mio. kr. per year

Velgørende sundheds- og socialinstitutioner / humanitære hjælpeorganisationer


read

Application deadline: continously

Frederik og Emma Kraghs Mindelegat 1.9 mio. kr. per year

Personer m. økonomisk hjælpebehov af trangs- eller helbredsmæssige grunde


read

Application deadline: continously

Frederik og Emma Kraghs Mindelegat 1.9 mio. kr. per year

Almennyttige formål, herunder kulturelle og uddannelsesmæssige formål


read

Application deadline: continously

Axel Pitzner Fonden 1.81 mio. kr. per year

Stifterens efterkommere, land-/skovbrugsfaglig forskning og hesteavl/sport


read

Application deadline: continously

Rotary Danmarks Hjælpefond 1.6 mio. kr. per year

Samfundsgavnlige opgaver i Danmark og i udlandet


read

Application deadline: continously

Per og Lise Aarsleffs Fond 1.4 mio. kr. per year

Almennyttige/almenvelgørende formål, især kultur og idéudvikling


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Enker, med fortrin for enker efter håndværkere


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Børnevellet


read

Application deadline: continously

Bodil Pedersen Fonden 1.2 mio. kr. per year

Kulturelle, videnskabelige, humanitære formål og fremme af natur/dyr


read

Application deadline: continously

Støt Soldater & Pårørende 1.2 mio. kr. per year

Soldater skadet i tjeneste samt den sårede/afdøde soldats pårørende


read

Application deadline: continously

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond 1.04 mio. kr. per year

Initiativer til fremme af relationen ml. Danmark og de asiatiske lande


read

Application deadline: continously

Esbjerg Kulturelle Ungdomsfond 1000 td kr. per year

Ildsjæleprojekter for unge i Esbjerg


read

Application deadline: continously

Jubilæumsfonden for Grundfos A/S 800 td kr. per year

Foreninger og særlige formål, fortrinsvis sociale og humanitære


read

Application deadline: continously

Merkur Fonden 800 td kr. per year

Almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Kai D Fonden 680 td kr. per year

Almennyttige organisationer, m.fl., med tilknytning til Kolding by


read

Application deadline: continously

Alving Fonden 500 td kr. per year

Danske nationale formål i Sønderjylland


read

Application deadline: continously

Civilingeniør H. C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond 500 td kr. per year

Almenvelgørende formål med tilknytning til Portugal, samt forskning


read

Application deadline: continously

Gestus Nord 500 td kr. per year

Nordjyske børnefamilier med behov for akuthjælp eller vejledning - økonomisk/juridisk


read

Application deadline: continously

KEN Fonden 500 td kr. per year

Charitable projects both at home and abroad, but especially in the local community


read

Application deadline: continously

Margrethegaardens Legat 500 td kr. per year

Værdigt trængende ældre og syge samt velgørende formål


read

Application deadline: continously

Soransk samfunds Boligfond 500 td kr. per year

Tidl. elever hos Sorø Akademis Skole, børn af gammelsoranere og udvekslingsstuderende


read

Application deadline: continously

Traugott Møllers Fond 500 td kr. per year

Kulturelle & humanitære aktiviteter som foregår i eller relaterer sig til grænselandet


read

Application deadline: continously

Carl August og Jenny Andersens Fond 470 td kr. per year

Børneforsorgens tjeneste til hjælp for ubemidlede børn


read

Application deadline: continously

Aage og Ulla Filtenborgs Fond af 8. november 400 td kr. per year

Almenvelgørende og almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Marie Dybron Hoff's Fond 350 td kr. per year

Ældre og enlige der er ramt af sygdom, økonomisk trængte og beskyttelse af dyr


read

Application deadline: continously

Iris og Henry Englunds Fond 330 td kr. per year

Personer og institutioner, der tilgodeser dyr


read

Application deadline: continously

Fondet af 1844 300 td kr. per year

Pensionerede ansatte fra Skatteministeriet og kontakten herimellem


read

Application deadline: continously

Scandinavian Tobacco Group's gavefond 300 td kr. per year

Nationale, religiøse, etiske, faglige og andre formål


read

Application deadline: continously

Det Reiersenske Fond 250 td kr. per year

Videreudd. inden for håndværk/industri til personer bosat øst for Storebælt


read

Application deadline: continously

Domea-Fonden 250 td kr. per year

Udsmykningen af bebyggelser administreret af Domea.dk m.m.


read

Application deadline: continously

Sparekassen Vendsyssels Fond - Hvetbo 200 td kr. per year

Almennyttige formål, primært i Sparekassen Hvetbos oprindelige virkeområde


read

Application deadline: continously

Svagføres Feriefond 180 td kr. per year

Ferieophold for svagføre


read

Application deadline: continously

Rieck-Andersens Familiefond 177 td kr. per year

Trængende enkeltpersoner, foreninger, institutioner og lign. - til almene formål


read

Application deadline: continously

Græsrodsfonden 175 td kr. per year

Græsrodsinitiativer og folkelige bevægelser


read

Application deadline: continouslyBemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
Skatteguiden app: Har du tjent for meget ved siden af SU?
HPT