1399 grants found


Elsass Fonden 27.5 mio. kr. per year

Projekter til støtte, inkludering og gavn af mennesker med CP


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Større udviklingsprojekter gn. Dansk missionsråds udviklingsafdeling, DMRU


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Organisatoriske udviklingsprojekter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Udstationering af personale samt kort-tids konsulenter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Mindre projekter og pilot-projekter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Fredericia Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (§18)


read

Application deadline: continously

Gribskov Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Gribskov Kommune (§18-midler)


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af stedbundne potentialer over hele landet - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af bæredygtige byer - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af nye rammer for fællesskaber - Realdania


read

Application deadline: continously

A.P. Møller Fonden 785.11 mio. kr. per year

Almennyttige formål; søfart, samarbejde med nordiske lande, videnskab mm.


read

Application deadline: continously

Lundbeckfonden 500 mio. kr. per year

Larger international meetings and conferences held in Denmark


read

Application deadline: continously

Nordea-fonden 500 mio. kr. per year

Projektstøtte op til 100.000 kr. (lokale projekter)


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Formål til gavn for Nordjylland


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Initiativer til fremme af mental sundhed


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Tidlig indsats for individuel trivsel og samfundsinklusion


read

Application deadline: continously

Louis-Hansen fonden 140 mio. kr. per year

Sociale og velgørende initiativer, især handicap-, hjælpe- og idrætsorg.


read

Application deadline: continously

Hempel Fonden 70 mio. kr. per year

Institutioner/organisationer, der støtter børn og unge i DK og Grønland


read

Application deadline: continously

Hempel Fonden 70 mio. kr. per year

Aktiviteter på vandet i Danmark


read

Application deadline: continously

Spar Nord Fonden 60 mio. kr. per year

Sociale og kulturelle fællesskaber til gavn for lokalsamfundet


read

Application deadline: continously

Østifterne 50 mio. kr. per year

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


read

Application deadline: continously

Tuborgfondet 30 mio. kr. per year

Projekter over 100.000 kr. for unge mellem 16-30 år


read

Application deadline: continously

Tuborgfondet 30 mio. kr. per year

Unges fællesskaber - Drømmepuljen


read

Application deadline: continously

Elsass Fonden 27.5 mio. kr. per year

Personer med cerebral parese (CP)


read

Application deadline: continously

Aase og Ejnar Danielsens Fond 20 mio. kr. per year

Almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål med socialt/humanitært sigte


read

Application deadline: continously

Sportgoodsfonden 12 mio. kr. per year

Humanitære formål m.m. + efterkommere af Christian Helmer Jørgensen


read

Application deadline: continously

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. per year

Kulturelle & nationale samt humanitære & sociale formål


read

Application deadline: continously

Medarbejderfond for VKR Gruppen 8.2 mio. kr. per year

Projekter i selskabernes nærområder til almennyttige klubber m.m.


read

Application deadline: continously

Middelfart Sparekasse 7.5 mio. kr. per year

Almennyttige projekter i Middelfart Sparekasses markedsområde


read

Application deadline: continously

Toyota-Fonden 7.48 mio. kr. per year

Samfundsmæssige og velgørende formål


read

Application deadline: continously

Fonden for den Fynske Bank 7.2 mio. kr. per year

Idræt og kultur m.m. i Fynske Banks lokalområde


read

Application deadline: continously

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. per year

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


read

Application deadline: continously

Sparekassen Hobro Fonden 5 mio. kr. per year

Almennyttige og velgørende formål i Sparekassens Hobros virkeområde


read

Application deadline: continously

Harboefonden 3.33 mio. kr. per year

Almennyttige formål


read

Application deadline: continously

MTHP-Fonden 3 mio. kr. per year

Almenvelgørende og almennyttige formål m.m.


read

Application deadline: continously

Team Copenhagen 2.51 mio. kr. per year

Trænere/sportschefer i Elite el. Elite+ klubber i Team Copenhagen regi


read

Application deadline: continously

Trelleborg Fonden 2.5 mio. kr. per year

Videreudvikling af fællesskaber og foreninger


read

Application deadline: continously

Stibo-Fonden 2.3 mio. kr. per year

Forskning, samfundsgavnlige opgaver samt projekter til gavn for dansk erhvervsliv


read

Application deadline: continously

Tømmerhandler Vilhelm Bangs Fond 2 mio. kr. per year

Almennyttige formål, især medicinsk udstyr


read

Application deadline: continously

Frederik og Emma Kraghs Mindelegat 1.9 mio. kr. per year

Velgørende sundheds- og socialinstitutioner / humanitære hjælpeorganisationer


read

Application deadline: continously

Frederik og Emma Kraghs Mindelegat 1.9 mio. kr. per year

Almennyttige formål, herunder kulturelle og uddannelsesmæssige formål


read

Application deadline: continously

Rotary Danmarks Hjælpefond 1.6 mio. kr. per year

Samfundsgavnlige opgaver i Danmark og i udlandet


read

Application deadline: continously

Per og Lise Aarsleffs Fond 1.4 mio. kr. per year

Almennyttige/almenvelgørende formål, især kultur og idéudvikling


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Børnevellet


read

Application deadline: continously

Installatør A. Meldgaard og hustrus legat 1.3 mio. kr. per year

Videregående håndværksmæssige og tekniske uddannelser


read

Application deadline: continously

Esbjerg Kulturelle Ungdomsfond 1000 td kr. per year

Ildsjæleprojekter for unge i Esbjerg


read

Application deadline: continously

Jubilæumsfonden for Grundfos A/S 800 td kr. per year

Foreninger og særlige formål, fortrinsvis sociale og humanitære


read

Application deadline: continously

Merkur Fonden 800 td kr. per year

Almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Kai D Fonden 680 td kr. per year

Almennyttige organisationer, m.fl., med tilknytning til Kolding by


read

Application deadline: continously

Alving Fonden 500 td kr. per year

Danske nationale formål i Sønderjylland


read

Application deadline: continously

Civilingeniør H. C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond 500 td kr. per year

Almenvelgørende formål med tilknytning til Portugal, samt forskning


read

Application deadline: continously

KEN Fonden 500 td kr. per year

Charitable projects both at home and abroad, but especially in the local community


read

Application deadline: continously

Margrethegaardens Legat 500 td kr. per year

Værdigt trængende ældre og syge samt velgørende formål


read

Application deadline: continously

Traugott Møllers Fond 500 td kr. per year

Kulturelle & humanitære aktiviteter som foregår i eller relaterer sig til grænselandet


read

Application deadline: continously

Aage og Ulla Filtenborgs Fond af 8. november 400 td kr. per year

Almenvelgørende og almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Scandinavian Tobacco Group's gavefond 300 td kr. per year

Nationale, religiøse, etiske, faglige og andre formål


read

Application deadline: continously

Fonden Himmerland 215 td kr. per year

Almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Sparekassen Vendsyssels Fond - Hvetbo 200 td kr. per year

Almennyttige formål, primært i Sparekassen Hvetbos oprindelige virkeområde


read

Application deadline: continously

Rieck-Andersens Familiefond 177 td kr. per year

Trængende enkeltpersoner, foreninger, institutioner og lign. - til almene formål


read

Application deadline: continously

Græsrodsfonden 175 td kr. per year

Græsrodsinitiativer og folkelige bevægelser


read

Application deadline: continously

Idéer For Livet-fonden 98 td kr. per year

Indsatser for et tryggere og venligere samfund for børn og unge


read

Application deadline: continously

Fonden Vimby i Hjortshøj 76 td kr. per year

Aktiviteter af praktisk, social, erhvervsmæssig og/eller kulturel karakter i Hjortshøj


read

Application deadline: continously

World Guide Foundation. Fond

Ambitious projects and programs for girls and young women


read

Application deadline: continously

Aabenraa Kommune

Kulturevents i Aabenraa Kommune - Eventpuljen


read

Application deadline: continously

Aabenraa Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Aabenraa Kommune


read

Application deadline: continously

Aabenraa Kommune

Bevarelse og vedligeholdelse af forsamlingshuse i Aabenraa Kommune


read

Application deadline: continously

Aalborg Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Aalborg Kommune


read

Application deadline: continously

Aalborg Kommune

Nye aktiviteter, arrangementer og events i Aalborg Kommune


read

Application deadline: continously

Aalborg Kommune

Nye aktiviteter og initiativer inden for folkeoplysningsområdet


read

Application deadline: continously

Aarhus Kommune

Event- og branding i Aarhus Kommune


read

Application deadline: continously

Aarhus Kommune

Gellerup Kultur - Her og Nu puljen


read

Application deadline: continously

Aarhus Kommune

Nyskabende tiltag på fritids- og folkeoplysningsområdet i Aarhus Kommune


read

Application deadline: continously

Aarhus Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Aarhus Kommune


read

Application deadline: continously

Albani Fonden

Sport og idrætsliv


read

Application deadline: continously

Albani Fonden

Naturen og spejdere


read

Application deadline: continously

Albertslund Kommune

Idræts- og fritidsliv for udsatte børn i Albertslund Kommune


read

Application deadline: continously

Albertslund Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Albertslund Kommune


read

Application deadline: continously

Allerød Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Allerød Kommune


read

Application deadline: continously

Arbejdsgivere i Nykøbing Falsters Fond

Uddannelse, kultur og andre almennyttige formål i Nykøbing Falster


read

Application deadline: continously

Assens Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Assens Kommune


read

Application deadline: continously

Assens Kommune

Rejseudgifter til besøg i/fra Assens Kommunes venskabskommuner


read

Application deadline: continously

Asta og Jul. P. Justesens fond

Almene formål, herunder forskning, samt efterkommere af stifter


read

Application deadline: continously

BUPL ØstJylland

Vælfærdspolitiske aktiviteter for medlemmer af BUPL Østjylland


read

Application deadline: continously

BUPL ØstJylland

Professionsaktiviteter for medlemmer af BUPL Østjylland


read

Application deadline: continously

Ballerup Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Ballerup Kommune


read

Application deadline: continously

Billund Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Billund Kommune


read

Application deadline: continously

Billund Y's Men's Club

Alment humanitært/kristeligt arbejde


read

Application deadline: continously

Billund Y's Mens Clubs Støttefond af 1983

Kristent ungdomsarbejde i Billund Kommune


read

Application deadline: continously

Birgit og Jørgen Varmings fond til almennyttige formål

Almennyttige formål - kunst og musik samt lægevidenskabenlige formål


read

Application deadline: continously

Bornholms Regionskommune

Nye aktiviteter m.m. af folkeoplysende foreninger på Bornholm (Udviklingspuljen)


read

Application deadline: continously

Bornholms Regionskommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Bornholms Regionskommune


read

Application deadline: continously

Brøndby Kommune

Udviklingen af et varieret og alsidigt fritidstilbud i Brøndby Kommune


read

Application deadline: continously

Brøndby Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Brøndby Kommune


read

Application deadline: continously

Brønderslev Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Brønderslev Kommune


read

Application deadline: continously

Business Aabenraa

Aktiviteter, der styrker Aabenraa Kommunes omdømme


read

Application deadline: continously

Børge Thuen og Solafs Fond

Spejderarbejde i Nordjylland


read

Application deadline: continously

CISU Civilsamfund i Udvikling

Danske foreningers projekter i samarbejde med lokale partnere i u-landene


read

Application deadline: continouslyBemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT