1577 grants found


Københavns Kommune

Etableringen af nye mødesteder og genveje i Sundby-området


read

Application deadline: continously

Hørsholm Kommune

Foreninger, enkeltudøvere mv. fra Hørsholm Kommune til kulturrejser


read

Application deadline: continously

Elsass Fonden 27.5 mio. kr. per year

Projekter til støtte, inkludering og gavn af mennesker med CP


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Større udviklingsprojekter gn. Dansk missionsråds udviklingsafdeling, DMRU


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Organisatoriske udviklingsprojekter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Udstationering af personale samt kort-tids konsulenter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Mindre projekter og pilot-projekter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Nordfyns Kommune

Kulturelle aktiviteter/arrangementer i Nordfyns Kommune


read

Application deadline: continously

Det Danske Filminstitut

Udvikling af digitale spil - Spilordningen, DFI


read

Application deadline: continously

Det Danske Filminstitut

Projekter i danske biografer - drift af danske kunstbiografer


read

Application deadline: continously

CISU Civilsamfund i Udvikling

Medlemmer af CISU til folkelig u-landsoplysning i Danmark


read

Application deadline: continously

Gribskov Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Gribskov Kommune (§18-midler)


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af stedbundne potentialer over hele landet - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af bæredygtige byer - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af nye rammer for fællesskaber - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af bedre boligmiljøer - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af en levende bygningskultur - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri - Realdania


read

Application deadline: continously

A.P. Møller Fonden 785.11 mio. kr. per year

Almennyttige formål; søfart, samarbejde med nordiske lande, videnskab mm.


read

Application deadline: continously

Nordea-fonden 500 mio. kr. per year

Projektstøtte op til 100.000 kr. (lokale projekter)


read

Application deadline: continously

Nordea-fonden 500 mio. kr. per year

Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


read

Application deadline: continously

Augustinus Fonden 300 mio. kr. per year

Generelle formål, herunder kulturelle og sociale formål


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Udvikling af samtidskunst


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Formål til gavn for Nordjylland


read

Application deadline: continously

Louis-Hansen fonden 140 mio. kr. per year

Kunst og kultur - museale aktiviteter, musik, scenekunst, kulturarv m.m.


read

Application deadline: continously

Knud Højgaards Fond 112.5 mio. kr. per year

Almennyttige formål samt sociale formål (børn og unge med handicap)


read

Application deadline: continously

William Demant Fonden 100 mio. kr. per year

Kulturelle formål samt miljø og natur


read

Application deadline: continously

Hempel Fonden 70 mio. kr. per year

Initiativer, der fremmer talenter inden for kunst, kultur og iværksætteri


read

Application deadline: continously

Spar Nord Fonden 60 mio. kr. per year

Sociale og kulturelle fællesskaber til gavn for lokalsamfundet


read

Application deadline: continously

Aase og Ejnar Danielsens Fond 20 mio. kr. per year

Almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål med socialt/humanitært sigte


read

Application deadline: continously

Aase og Ejnar Danielsens Fond 20 mio. kr. per year

Byggeforskning - forbedring af boligstandard og boligmiljø


read

Application deadline: continously

Beckett-Fonden 20 mio. kr. per year

Kunst og kultur


read

Application deadline: continously

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. per year

Særlige Formål, der kan virke til fremme af dansk handels- og erhvervsliv


read

Application deadline: continously

Lemvigh-Müller Fonden 15 mio. kr. per year

Kulturelle, sociale og produktive formål i Danmark


read

Application deadline: continously

Louis Petersens Legat 12 mio. kr. per year

Kulturelle, videnskabelige og uddannelsesmæssige formål


read

Application deadline: continously

Sportgoodsfonden 12 mio. kr. per year

Humanitære formål m.m. + efterkommere af Christian Helmer Jørgensen


read

Application deadline: continously

Brebølfonden 10 mio. kr. per year

Dansk sprog og kultur samt natur og dyr


read

Application deadline: continously

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. per year

Kulturelle & nationale samt humanitære & sociale formål


read

Application deadline: continously

DPA, Danske Populær Autorer 8.4 mio. kr. per year

Koda-medlemmers større projekter til gavn for dansk musikliv (legat til større projekter)


read

Application deadline: continously

DPA, Danske Populær Autorer 8.4 mio. kr. per year

Arbejdsophold i London for Koda-medlemmer


read

Application deadline: continously

Medarbejderfond for VKR Gruppen 8.2 mio. kr. per year

Projekter i selskabernes nærområder til almennyttige klubber m.m.


read

Application deadline: continously

Middelfart Sparekasse 7.5 mio. kr. per year

Almennyttige projekter i Middelfart Sparekasses markedsområde


read

Application deadline: continously

Toyota-Fonden 7.48 mio. kr. per year

Samfundsmæssige og velgørende formål


read

Application deadline: continously

Fonden for den Fynske Bank 7.2 mio. kr. per year

Idræt og kultur m.m. i Fynske Banks lokalområde


read

Application deadline: continously

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. per year

Erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål


read

Application deadline: continously

Politiken-Fonden 6 mio. kr. per year

Kulturelle formål


read

Application deadline: continously

Politiken-Fonden 6 mio. kr. per year

Pressemæssige formål


read

Application deadline: continously

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. per year

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


read

Application deadline: continously

Sparekassen Hobro Fonden 5 mio. kr. per year

Almennyttige og velgørende formål i Sparekassens Hobros virkeområde


read

Application deadline: continously

Gangstedfonden 4.66 mio. kr. per year

Kunst og kultur- Kulturprojekter, der er af almen interesse og af høj kvalitet


read

Application deadline: continously

Grosserer L. F. Foghts Fond 4 mio. kr. per year

Billedhuggere, kunstmalere og visse håndværkere


read

Application deadline: continously

Harboefonden 3.33 mio. kr. per year

Almennyttige formål


read

Application deadline: continously

MTHP-Fonden 3 mio. kr. per year

Almenvelgørende og almennyttige formål m.m.


read

Application deadline: continously

NineUnited-Fond 3 mio. kr. per year

Almenvelgørende og almennyttige formål m.m.


read

Application deadline: continously

Trelleborg Fonden 2.5 mio. kr. per year

Aktiviteter af kulturel udviklende og repræsenterende karakter


read

Application deadline: continously

Trelleborg Fonden 2.5 mio. kr. per year

Aktivering af unge, sportsligt, kulturelt og uddannelsesmæssigt


read

Application deadline: continously

Stibo-Fonden 2.3 mio. kr. per year

Forskning, samfundsgavnlige opgaver samt projekter til gavn for dansk erhvervsliv


read

Application deadline: continously

Tømmerhandler Vilhelm Bangs Fond 2 mio. kr. per year

Almennyttige formål, især medicinsk udstyr


read

Application deadline: continously

Frederik og Emma Kraghs Mindelegat 1.9 mio. kr. per year

Almennyttige formål, herunder kulturelle og uddannelsesmæssige formål


read

Application deadline: continously

Rotary Danmarks Hjælpefond 1.6 mio. kr. per year

Samfundsgavnlige opgaver i Danmark og i udlandet


read

Application deadline: continously

Per og Lise Aarsleffs Fond 1.4 mio. kr. per year

Almennyttige/almenvelgørende formål, især kultur og idéudvikling


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Udvikling af og specialisering indenfor særligt håndværk


read

Application deadline: continously

Bodil Pedersen Fonden 1.2 mio. kr. per year

Kulturelle, videnskabelige, humanitære formål og fremme af natur/dyr


read

Application deadline: continously

Boligfonden Kuben 1.1 mio. kr. per year

Løsningsforslag og tests i forbindelse med det lette byggeris byggeskader


read

Application deadline: continously

Boligfonden Kuben 1.1 mio. kr. per year

Udarbejdelse af midlertidige konstruktioner


read

Application deadline: continously

Boligfonden Kuben 1.1 mio. kr. per year

Nye byggetekniske løsninger


read

Application deadline: continously

Boligfonden Kuben 1.1 mio. kr. per year

Renoveringsformål


read

Application deadline: continously

Boligfonden Kuben 1.1 mio. kr. per year

Udvikling af byggeriets kvalitet og produktivitet


read

Application deadline: continously

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond 1.04 mio. kr. per year

Initiativer til fremme af relationen ml. Danmark og de asiatiske lande


read

Application deadline: continously

Esbjerg Kulturelle Ungdomsfond 1000 td kr. per year

Ildsjæleprojekter for unge i Esbjerg


read

Application deadline: continously

Anders Brøndums Fond 970 td kr. per year

Velgørende og samfundsnyttige formål, herunder trængende personer


read

Application deadline: continously

Merkur Fonden 800 td kr. per year

Almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Kai D Fonden 680 td kr. per year

Almennyttige organisationer, m.fl., med tilknytning til Kolding by


read

Application deadline: continously

Alving Fonden 500 td kr. per year

Danske nationale formål i Sønderjylland


read

Application deadline: continously

Civilingeniør H. C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond 500 td kr. per year

Almenvelgørende formål med tilknytning til Portugal, samt forskning


read

Application deadline: continously

Johanne og Ejnar Flach-Bundegaard Fond 500 td kr. per year

Fremme af dansk sprog og kultur i Sydslesvig


read

Application deadline: continously

KEN Fonden 500 td kr. per year

Charitable projects both at home and abroad, but especially in the local community


read

Application deadline: continously

Traugott Møllers Fond 500 td kr. per year

Kulturelle & humanitære aktiviteter som foregår i eller relaterer sig til grænselandet


read

Application deadline: continously

Aage og Ulla Filtenborgs Fond af 8. november 400 td kr. per year

Almenvelgørende og almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Scandinavian Tobacco Group's gavefond 300 td kr. per year

Nationale, religiøse, etiske, faglige og andre formål


read

Application deadline: continously

Domea-Fonden 250 td kr. per year

Udsmykningen af bebyggelser administreret af Domea.dk m.m.


read

Application deadline: continously

MUSAM 250 td kr. per year

Turnévirksomhed i udlandet for bands og solister i Aalborg Kommune (Pulje 1Bu)


read

Application deadline: continously

MUSAM 250 td kr. per year

Transportstøtte i indland for bands og solister i Aalborg Kommune (Pulje 1Bi)


read

Application deadline: continously

MUSAM 250 td kr. per year

Produktion af en promotion-cd for bands og solister i Aalborg Kommune (Pulje 1F)


read

Application deadline: continously

MUSAM 250 td kr. per year

PR og reklame for bands og solister i Aalborg Kommune (Pulje 1D)


read

Application deadline: continously

MUSAM 250 td kr. per year

Workshops/band-doktor for bands i Aalborg Kommune (Pulje 1C)


read

Application deadline: continously

Fonden Himmerland 215 td kr. per year

Almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Andersen-Isted Fonden 200 td kr. per year

Unge handelsstuderende


read

Application deadline: continously

Sparekassen Vendsyssels Fond - Hvetbo 200 td kr. per year

Almennyttige formål, primært i Sparekassen Hvetbos oprindelige virkeområde


read

Application deadline: continously

Rieck-Andersens Familiefond 177 td kr. per year

Trængende enkeltpersoner, foreninger, institutioner og lign. - til almene formål


read

Application deadline: continously

Græsrodsfonden 175 td kr. per year

Græsrodsinitiativer og folkelige bevægelser


read

Application deadline: continously

Sankt Annæ Gymnasiums Trivselsfond 115 td kr. per year

Trivsel for elever og medarbejdere på Skt. Annæ Gymnasium


read

Application deadline: continously

Fonden Vimby i Hjortshøj 76 td kr. per year

Aktiviteter af praktisk, social, erhvervsmæssig og/eller kulturel karakter i Hjortshøj


read

Application deadline: continously

Tove og Carsten Løvbjergs almene Fond 50 td kr. per year

Almennyttige og kulturelle aktiviteter - især i Horsens og nærområdet


read

Application deadline: continously

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td kr. per year

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


read

Application deadline: continously

Dragør Byfond 30 td kr. per year

Bevaring af gamle bygninger i Dragør gamle bydel


read

Application deadline: continously

Trolle Legatet 10 td kr. per year

Projekter omkring Danmark-Ekspeditionen eller Østgrønland


read

Application deadline: continouslyBemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
Virksom - a-kasse og faglig organisation for selvstændige
HPT