382 grants found


Nordea-fonden 500 mio. kr. per year

Studieophold i udlandet for professionsbachelorstuderende


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Formål til gavn for Nordjylland


read

Application deadline: continously

Louis-Hansen fonden 140 mio. kr. per year

Studieophold i udlandet (kandidat)


read

Application deadline: continously

Louis-Hansen fonden 140 mio. kr. per year

Studieophold i udlandet for sygeplejerskestuderende


read

Application deadline: continously

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. per year

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Teknisk studerendes studieophold i udlandet


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Handelsstuderendes studieophold i udlandet


read

Application deadline: continously

Installatør A. Meldgaard og hustrus legat 1.3 mio. kr. per year

Videregående håndværksmæssige og tekniske uddannelser


read

Application deadline: continously

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. per year

Rejser, uddannelse eller konferencer for sundhedspersonale


read

Application deadline: continously

Soransk samfunds Boligfond 500 td kr. per year

Tidl. elever hos Sorø Akademis Skole, børn af gammelsoranere og udvekslingsstuderende


read

Application deadline: continously

Det Reiersenske Fond 250 td kr. per year

Videreudd. inden for håndværk/industri til personer bosat øst for Storebælt


read

Application deadline: continously

Rieck-Andersens Familiefond 177 td kr. per year

Trængende enkeltpersoner, foreninger, institutioner og lign. - til almene formål


read

Application deadline: continously

Frederikshavn Handelsstandsforenings Uddannelseslegat 65 td kr. per year

Unge i Frederikshavn der har udmærket sig ved sin fagprøve/praktikforløb


read

Application deadline: continously

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td kr. per year

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


read

Application deadline: continously

Hans og Nelly Dellheims Mindelegat 40 td kr. per year

Efterkommere i lige linie efter J. og M. Gluckstadt og Eva Wenger


read

Application deadline: continously

Anders Larsens og Hustrus Mindefond

Unge landmænd til hjælp til uddannelse, etablering eller udvidelse af bedrift


read

Application deadline: continously

Behrenslegatet

Den danske folkegruppe fra Slesvig til uddannelse i Danmark


read

Application deadline: continously

Centralforeningens Jubilæumsfond

Uddannelse til unge hotel- & restaurantfolk, medlemmer af Centralforeningen mm.


read

Application deadline: continously

Danmarks Skohandlerforenings Fond

Unge medlemmer af Skobranchen.dk til videreuddannelse


read

Application deadline: continously

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982

Studieophold og studierejser i USA eller Canada


read

Application deadline: continously

Dansk Journalistforbund

Studierejser for journaliststuderende og tidl. journalistpraktikanter fra Bornholm


read

Application deadline: continously

Dansk Tennis Fond

Studieophold i udlandet


read

Application deadline: continously

Den Ingwersenske Fond

Studierejser for unge studerende


read

Application deadline: continously

Drost Fonden

Studieophold indenfor kunst, kultur, arkitektur, byg, by- & landskab


read

Application deadline: continously

Erik og Edel Johansens Fond for vininteresserede

Unges uddannelse/videreuddannelse indenfor vinbranchen ved studier i udlandet


read

Application deadline: continously

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


read

Application deadline: continously

Foreningen af mejeriledere og- funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


read

Application deadline: continously

Forældreskolens støttefond

Nuværende og tidligere elever fra Forældreskolen


read

Application deadline: continously

Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Studier samt legatstifter Wiedemanns slægt


read

Application deadline: continously

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i kommuner til videre- og efteruddannelse


read

Application deadline: continously

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i regioner til videre- og efteruddannelse


read

Application deadline: continously

Initiativfonden for Hirtshals og Omegn

Arbejdspladsfremmende initiativer og studerende m. tilknytning til Hirtshals m.m.


read

Application deadline: continously

International Federation of Surveyors (Fig)

Young Surveyors' educational and training activities


read

Application deadline: continously

Jens og Anna Jensens Fond

Unge landmænd, der vil dygtiggøre sig ved et længere ophold i udlandet


read

Application deadline: continously

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


read

Application deadline: continously

Mejsig Fonden

Studerende inden for landbrug, teknik m.v. fra Dronninglund Kommune


read

Application deadline: continously

Ole Kirks Fond

Praktikophold i udlandet for pædagogstuderende


read

Application deadline: continously

Stillinges Fond

Unge håndværkeres uddannelse


read

Application deadline: continously

Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Studieophold til beskæftigede inden for teknik og miljø


read

Application deadline: continously

Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond

Almenvelgørende formål og personer tilknyttet U. og E. Hoff-Clausen


read

Application deadline: continously

Max Warberg Petersens Mindefond 200 td kr. per year

Unge tilknyttet Nordfyns Kommune til uddannelse ved landbrug, handel el. håndværk


read

Application deadline: 24.10.2021

BUPL Nordjylland

Studierejser for pædagogstuderende medlemmer i BUPL Nordjylland


read

Application deadline: 30.10.2021

Middelfart Sparekasse 7.5 mio. kr. per year

Uddannelse i udlandet til kunder i Middelfart Sparekasse


read

Application deadline: 31.10.2021

Fonden for H. K. Samuelsen Shipping & International Spedition 143.8 td kr. per year

Uddannelsessøgende født eller opvokset i Sønderjylland


read

Application deadline: 31.10.2021

Nordsjællands landbrugsskoles fond 125 td kr. per year

Uddannelse indenfor landbruget i ind- og udland


read

Application deadline: 31.10.2021

Radio- og TV-forhandler Knud Thomsen og Grethe Thomsens Uddannelseslegat 40 td kr. per year

Videreuddannelse af unge under 30 år med tilknytning til Lemvig


read

Application deadline: 31.10.2021

Dansk Rejseforsikrings Rejselegat

Rejselegat til danskere hvis formål er at tilegne sig viden


read

Application deadline: 31.10.2021

Gårdejer Niels Smith-Hansens Fond

Uddannelse for unge landmænd fra Landboforeningens område (Vejleegnen)


read

Application deadline: 31.10.2021

Lis og Sven Foghs Fond

Studieophold i udlandet for medlemmer af Herlovianersamfundet


read

Application deadline: 31.10.2021

Dansk Sygeplejeråd 1.21 mio. kr. per year

Studieophold, kurser og kongresser i udlandet for sygeplejersker og sygeplejestuderende (medlemmer af DSR)


read

Application deadline: 01.10.2022

Den Sønderjydske Fonds Legat for skolehjælp til danske syd for grænsen 500 td kr. per year

Uddannelse i Danmark til unge fra det danske mindretal i Sydslesvig


read

Application deadline: 01.11.2021

Grethe og Jørgen P. Bornerups Fond 500 td kr. per year

Sociale, kulturelle, kirkelige og uddannelsesmæssige formål


read

Application deadline: 01.11.2021

Direktør Kurt Bønnelycke og hustru fru Grethe Bønnelyckes Fond 438 td kr. per year

Handelsstuderende og videreuddannelse af unge handelsmænd og -kvinder


read

Application deadline: 01.11.2021

Blixfonden 400 td kr. per year

Fortjenstfulde billedkunstnere under 35 fra Danmark eller Norge


read

Application deadline: 01.11.2021

Sportsbuddy Studielegat 1.5 td kr. per year

Studerende, der ønsker at dygtiggøre sig i udlandet


read

Application deadline: 01.11.2021

Arne V. Schleschs Fond

Kulturelle og almennyttige formål


read

Application deadline: 01.11.2021

Gentofte Kommune

Uddannelse til unge mellem 15-25 år, som har haft fast bopæl i Gentofte


read

Application deadline: 01.11.2021

Gårdejer Hans Nielsens, "Vestergård, Skejby", Fond

Studierejser til kuske, ryttere og andre med tilknytning til travsportsmiljøet


read

Application deadline: 01.11.2021

Gårdejer Hans Nielsens, "Vestergård, Skejby", Fond

Studierejser til aktivt interesseret i travsport + hesteopdræt indenfor travsporten


read

Application deadline: 01.11.2021

H. Chr. Petersen og hustru Johanne Marie Caroline Petersens Legat

Studie- eller praktikophold i udlandet for studerende med tilknytning til Fyn


read

Application deadline: 01.11.2021

Københavns Universitets Internationaliseringsstipendium

Studie- og praktikophold samt feltarbejde i udlandet for KU-studerende


read

Application deadline: 01.11.2021

Købmand i Odense Andreas Mathiesen og hustru Carla Christine Mathiesens Legat

Uddannelsesophold i udlandet for unge handelsfolk


read

Application deadline: 01.11.2021

Laurits Andersens Fond

Èt års fuldtidsstudier i kinesisk sprog i Kina


read

Application deadline: 01.11.2021

Lektor H. Casparijs Studielånefond

Dimittender fra Sct. Knuds Gymnasium


read

Application deadline: 01.11.2021

Lizzi og Mogens Staal Fonden

Almennyttige formål som uddannelse, forskning, kunst, handicappedes vilkår mv.


read

Application deadline: 01.11.2021

Niels Smed Søndergaards Thy-Fond

Personer, foreninger eller institutioner i Thy


read

Application deadline: 01.11.2021

SN's Kultur- og Erhvervsfond

Unge landmænd m. tilknytning til det tidl. Storstrøms Amt - Rejselegat


read

Application deadline: 01.11.2021

S. C. Van Fonden 3.5 mio. kr. per year

Kinesiske statsborgere


read

Application deadline: 15.11.2021

Inge Mogensens Legat 600 td kr. per year

Studieophold og studierejser for personer der har behov for økonomisk hjælp


read

Application deadline: 15.11.2021

De Bielkeske Legater 32 td kr. per year

Unge kunstneres videreuddannelse og studierejser


read

Application deadline: 15.11.2021

Grosserer L. Hammerich og hustru Ellen F. Liisbergs Legat

Efterkommere af L. Hammerich og hustru Ellen, født Liisberg + sociale formål


read

Application deadline: 15.11.2021

Henry og Astrid Møllers Fond

Studier i DK og Sverige samt forskning inden for hjerte- og øjensygdomme


read

Application deadline: 15.11.2021

Henry og Mary Skovs Fond

Unges uddannelse, fortrinsvis inden for jernindustrien


read

Application deadline: 15.11.2021

Henry og Mary Skovs Mindelegat

Uddannelse for unge samt arbejdere/lærlinge fortrinsvis inden for jernindustrien


read

Application deadline: 15.11.2021

Ribe Katedralskoles Legater

Flittige studenter fra Ribe Katedralskole til videregående uddannelse


read

Application deadline: 15.11.2021

Grenaa Haandværker- og Industriforenings Ungdomslegat

Unge fra Norddjurs, der har påbegyndt en videregående uddannelse


read

Application deadline: 20.11.2021

Vanggaard Fonden

Almennyttige formål & aktiviteter med tilknytning til Vendsyssel Amt


read

Application deadline: 22.11.2021

Zonta Hillerøds studielegat 20 td kr. per year

Studieophold i udlandet


read

Application deadline: 30.11.2021

Kolding Købmandsskoles Legat

Fuldtidselever på IBC, Kolding Købmandsskole, til uddannelse og studierejser


read

Application deadline: 30.11.2021

Per og Lise Aarsleffs Fond 1.4 mio. kr. per year

Danske ingeniørstuderendes praktik- eller studieophold i udlandet


read

Application deadline: 01.12.2021

Grevskabet Bregentveds nu ophævede brandforenings legat 541 td kr. per year

Alle personer der økonomisk trængende med tilknytning til Bregentved Jord


read

Application deadline: 01.12.2021

Danske Døves Landsforbunds Støttefond

Trængende medlemmer af DDL


read

Application deadline: 01.12.2021

Randers Handelsråd

Unge fra Randers, der søger videreuddannelse/job inden for handel i udlandet


read

Application deadline: 01.12.2021

Djøfs Rejselegat 300 td kr. per year

Studie- eller praktikophold i udlandet for medlemmer af Djøf


read

Application deadline: 12.12.2021

Scan Design V. Inger og Jens Bruun Fonden 405 td kr. per year

Studieophold på University of Washington Seattle og øvrige uddannelsesinst. i USA


read

Application deadline: 15.12.2021

Dansk-Islandsk Samfund 751 td kr. per year

Islandske statsborgeres studieophold ved en højere læreanstalt i Danmark


read

Application deadline: 31.12.2021

Hanna Lunds Musiklegat 55 td kr. per year

Studieophold for nordiske musikstuderende (piano)


read

Application deadline: 01.01.2022

Margrethe & Georg Bidstrups Rejse- og Studielegat 12 td kr. per year

Videreuddannelse og studierejser for voksne efterkommere af stifter


read

Application deadline: 31.12.2021

Dansk - Israelsk Studiefond til minde om Josef og Regine Nachemsohn

Danske og israelske studerendes studier ved højere læreanstalt


read

Application deadline: 31.12.2021

De Qvadeske Legater

Uddannelse og økonomisk hjælp til efterkommere af Henrik Anthon Qvade


read

Application deadline: 31.12.2021

De Qvadeske Legater

Personer under uddannelse, der har boet i Maribo eller omegn


read

Application deadline: 31.12.2021

Heinz Cohns Legat

International politisk og organisatorisk uddannelse, fortrinsvis i Tyskland


read

Application deadline: 31.12.2021

Lissi og Egon Kristiansens Fond

Alment nyttige og velgørende formål, særligt i det midtjyske område


read

Application deadline: 31.12.2021

Radiograf Rådet

Studerende medlemmer af Radiograf Rådet til rejser og ophold


read

Application deadline: 01.10.2022

Dansk Botanisk Forening

Kongresser, feltundersøgelser, studierejser og andre botaniske formål


read

Application deadline: 04.01.2022

Roblon Fonden

Unges videreuddannelse i udlandet (unge fortrinsvis fra Vendsyssel)


read

Application deadline: 10.01.2022

Dreyers Fond 21 mio. kr. per year

Studieophold for arkitektstuderende og jurister på mindst 3 måneder


read

Application deadline: 15.01.2022Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT