872 grants found


Københavns Kommune

Etableringen af nye mødesteder og genveje i Sundby-området


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Større udviklingsprojekter gn. Dansk missionsråds udviklingsafdeling, DMRU


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Organisatoriske udviklingsprojekter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Udstationering af personale samt kort-tids konsulenter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Mindre projekter og pilot-projekter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af stedbundne potentialer over hele landet - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af bæredygtige byer - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af nye rammer for fællesskaber - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af bedre boligmiljøer - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af en levende bygningskultur - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri - Realdania


read

Application deadline: continously

A.P. Møller Fonden 785.11 mio. kr. per year

Almennyttige formål; søfart, samarbejde med nordiske lande, videnskab mm.


read

Application deadline: continously

Energistyrelsen 621 mio. kr. per year

Trængte grundejere ved påbud om at forbedre spildevandsrensningen


read

Application deadline: continously

Nordea-fonden 500 mio. kr. per year

Projektstøtte op til 100.000 kr. (lokale projekter)


read

Application deadline: continously

Nordea-fonden 500 mio. kr. per year

Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


read

Application deadline: continously

Hempel Fonden 70 mio. kr. per year

Aktiviteter på vandet i Danmark


read

Application deadline: continously

Den Danske Maritime Fond 50 mio. kr. per year

Det maritime MBA Legat


read

Application deadline: continously

Østifterne 50 mio. kr. per year

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


read

Application deadline: continously

Aase og Ejnar Danielsens Fond 20 mio. kr. per year

Almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål med socialt/humanitært sigte


read

Application deadline: continously

Beckett-Fonden 20 mio. kr. per year

Naturbeskyttelse og lignende


read

Application deadline: continously

Lemvigh-Müller Fonden 15 mio. kr. per year

Kulturelle, sociale og produktive formål i Danmark


read

Application deadline: continously

Ellab-Fonden 12 mio. kr. per year

Videnskabelige formål


read

Application deadline: continously

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. per year

Kulturelle & nationale samt humanitære & sociale formål


read

Application deadline: continously

Medarbejderfond for VKR Gruppen 8.2 mio. kr. per year

Projekter i selskabernes nærområder til almennyttige klubber m.m.


read

Application deadline: continously

Middelfart Sparekasse 7.5 mio. kr. per year

Almennyttige projekter i Middelfart Sparekasses markedsområde


read

Application deadline: continously

Toyota-Fonden 7.48 mio. kr. per year

Samfundsmæssige og velgørende formål


read

Application deadline: continously

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. per year

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


read

Application deadline: continously

LAG MANK 5 mio. kr. per year

Udvikling af lokale produkter og etablering af produktioner - LAG MANK


read

Application deadline: continously

LAG MANK 5 mio. kr. per year

Udvikling af kommercielle produkter/salgbare aktiviteter - LAG MANK


read

Application deadline: continously

LAG MANK 5 mio. kr. per year

Nye boformer og friluftsliv - LAG MANK


read

Application deadline: continously

LAG MANK 5 mio. kr. per year

Maritim erhvervsudvikling i Kerteminde kommune - LAG MANK


read

Application deadline: continously

Sparekassen Hobro Fonden 5 mio. kr. per year

Almennyttige og velgørende formål i Sparekassens Hobros virkeområde


read

Application deadline: continously

Harboefonden 3.33 mio. kr. per year

Almennyttige formål


read

Application deadline: continously

MTHP-Fonden 3 mio. kr. per year

Almenvelgørende og almennyttige formål m.m.


read

Application deadline: continously

NineUnited-Fond 3 mio. kr. per year

Almenvelgørende og almennyttige formål m.m.


read

Application deadline: continously

Stibo-Fonden 2.3 mio. kr. per year

Forskning, samfundsgavnlige opgaver samt projekter til gavn for dansk erhvervsliv


read

Application deadline: continously

Norma og Frode Jacobsens Fond 2 mio. kr. per year

Projekter i svinekødssektoren - forskning og forbedring af konkurrenceevne


read

Application deadline: continously

Tømmerhandler Vilhelm Bangs Fond 2 mio. kr. per year

Almennyttige formål, især medicinsk udstyr


read

Application deadline: continously

Frederik og Emma Kraghs Mindelegat 1.9 mio. kr. per year

Almennyttige formål, herunder kulturelle og uddannelsesmæssige formål


read

Application deadline: continously

Hedeselskabet 1.7 mio. kr. per year

Større projekter inden for Hedeselskabets formål; natur, miljø og energi


read

Application deadline: continously

Rotary Danmarks Hjælpefond 1.6 mio. kr. per year

Samfundsgavnlige opgaver i Danmark og i udlandet


read

Application deadline: continously

Per og Lise Aarsleffs Fond 1.4 mio. kr. per year

Almennyttige/almenvelgørende formål, især kultur og idéudvikling


read

Application deadline: continously

Bodil Pedersen Fonden 1.2 mio. kr. per year

Kulturelle, videnskabelige, humanitære formål og fremme af natur/dyr


read

Application deadline: continously

Bodil Pedersen Fonden 1.2 mio. kr. per year

En særlig indsats for klodens natur og miljø v. Natur- & miljøprisen


read

Application deadline: continously

Boligfonden Kuben 1.1 mio. kr. per year

Projekter til klimasikring


read

Application deadline: continously

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond 1.04 mio. kr. per year

Initiativer til fremme af relationen ml. Danmark og de asiatiske lande


read

Application deadline: continously

Esbjerg Kulturelle Ungdomsfond 1000 td kr. per year

Ildsjæleprojekter for unge i Esbjerg


read

Application deadline: continously

Merkur Fonden 800 td kr. per year

Almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Alving Fonden 500 td kr. per year

Danske nationale formål i Sønderjylland


read

Application deadline: continously

Civilingeniør H. C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond 500 td kr. per year

Almenvelgørende formål med tilknytning til Portugal, samt forskning


read

Application deadline: continously

Traugott Møllers Fond 500 td kr. per year

Kulturelle & humanitære aktiviteter som foregår i eller relaterer sig til grænselandet


read

Application deadline: continously

Jægernes Naturfond 475 td kr. per year

Projekter, der har til formål at gavne vildtet og jagten


read

Application deadline: continously

Aage og Ulla Filtenborgs Fond af 8. november 400 td kr. per year

Almenvelgørende og almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Fonden Energi- og Miljødata 310 td kr. per year

Fremme af udvikling & anvendelse af software, beregningsmodeller m.m.


read

Application deadline: continously

Scandinavian Tobacco Group's gavefond 300 td kr. per year

Nationale, religiøse, etiske, faglige og andre formål


read

Application deadline: continously

Fonden Himmerland 215 td kr. per year

Almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Sparekassen Vendsyssels Fond - Hvetbo 200 td kr. per year

Almennyttige formål, primært i Sparekassen Hvetbos oprindelige virkeområde


read

Application deadline: continously

Rieck-Andersens Familiefond 177 td kr. per year

Trængende enkeltpersoner, foreninger, institutioner og lign. - til almene formål


read

Application deadline: continously

Græsrodsfonden 175 td kr. per year

Græsrodsinitiativer og folkelige bevægelser


read

Application deadline: continously

Fonden Vimby i Hjortshøj 76 td kr. per year

Aktiviteter af praktisk, social, erhvervsmæssig og/eller kulturel karakter i Hjortshøj


read

Application deadline: continously

Tove og Carsten Løvbjergs almene Fond 50 td kr. per year

Almennyttige og kulturelle aktiviteter - især i Horsens og nærområdet


read

Application deadline: continously

Aabenraa Kommune

Nedrivning og oprydning af faldefærdige boliger i Aabenraa Kommune


read

Application deadline: continously

Aabenraa Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Aabenraa Kommune


read

Application deadline: continously

Aage V. Jensens Fond

Naturprojekter i Danmark


read

Application deadline: continously

Aage V. Jensens Fond

Naturforskning i Danmark


read

Application deadline: continously

Aalborg Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Aalborg Kommune


read

Application deadline: continously

Aarhus Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Aarhus Kommune


read

Application deadline: continously

Accelerace Management

Fintech startup to become sustainable strong commercial fintech companies


read

Application deadline: continously

Albani Fonden

Naturen og spejdere


read

Application deadline: continously

Albertslund Kommune

Energiforbedring og kWh-besparelser i Albertslund Kommune


read

Application deadline: continously

Albertslund Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Albertslund Kommune


read

Application deadline: continously

Allerød Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Allerød Kommune


read

Application deadline: continously

Anders Brøndums velgørende fond

Aktiviteter i Viborg kommune


read

Application deadline: continously

Arbejdsgivere i Nykøbing Falsters Fond

Uddannelse, kultur og andre almennyttige formål i Nykøbing Falster


read

Application deadline: continously

Asta og Jul. P. Justesens fond

Almene formål, herunder forskning, samt efterkommere af stifter


read

Application deadline: continously

Ballerup Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Ballerup Kommune


read

Application deadline: continously

Bestseller Foundation Fond

Businesses contributing long-term sustainable economic and environmental development


read

Application deadline: continously

Billund Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Billund Kommune


read

Application deadline: continously

Birgit og Jørgen Varmings fond til almennyttige formål

Almennyttige formål - kunst og musik samt lægevidenskabenlige formål


read

Application deadline: continously

Bornholms Regionskommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Bornholms Regionskommune


read

Application deadline: continously

Bornholms Regionskommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Bornholms Regionskommune


read

Application deadline: continously

Brøndby Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Brøndby Kommune


read

Application deadline: continously

Brøndby Kommune

Udviklingen af et varieret og alsidigt fritidstilbud i Brøndby Kommune


read

Application deadline: continously

Brønderslev Kommune

Anlægsprojekter i Brønderslev Kommune (Anlægspuljen)


read

Application deadline: continously

Brønderslev Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Brønderslev Kommune


read

Application deadline: continously

Business Aabenraa

Aktiviteter, der styrker Aabenraa Kommunes omdømme


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Forundersøgelse v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Partnerskabsaktiviteter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Kapacitetsudvikling og netværk v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Tennis Fond

Studieophold i udlandet


read

Application deadline: continously

Danske Bank i Lyngbys Fond

Foreninger og klubber fortrinsvis i det grønne område


read

Application deadline: continously

Danske Banks Fond

Finansiel tryghed og andre samfundsgavnlige formål


read

Application deadline: continously

Dragør Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Dragør Kommune


read

Application deadline: continously

Egedal Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Egedal Kommune


read

Application deadline: continously

Elkær Fonden

Almennyttige og alment velgørende formål


read

Application deadline: continously

Esbjerg Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Esbjerg Kommune


read

Application deadline: continouslyBemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
Skatteguiden app: Har du tjent for meget ved siden af SU?
HPT