1167 grants found


Danmarks Grønne Investeringsfond 5 bil. kr. per year

Fremme af en grøn omstilling af det danske samfund gennem lån


read

Application deadline: continously

VELUX FONDEN 1.09 bil. kr. per year

Større nationale øjenprojekter


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af stedbundne potentialer over hele landet - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af bæredygtige byer - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af bedre boligmiljøer - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af en levende bygningskultur - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri - Realdania


read

Application deadline: continously

A.P. Møller Fonden 785.11 mio. kr. per year

Almennyttige formål; søfart, samarbejde med nordiske lande, videnskab mm.


read

Application deadline: continously

Energistyrelsen 621 mio. kr. per year

El-intensive virksomheders konkurrenceevne via lempelse af PSO-betaling


read

Application deadline: continously

Villum Fonden 608 mio. kr. per year

Sociale projekter i udlandet med fokus på unge i Europa


read

Application deadline: continously

Lundbeckfonden 500 mio. kr. per year

Larger international meetings and conferences held in Denmark


read

Application deadline: continously

Lundbeckfonden 500 mio. kr. per year

Danish-based researchers with stipends for sabbatical leave


read

Application deadline: continously

Nordea-fonden 500 mio. kr. per year

Initiativer på danske erhvervsuddannelser


read

Application deadline: continously

Industriens Fond 255 mio. kr. per year

Projekter, der kan bidrage til videreudvikling af dansk erhvervsliv


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Formål til gavn for Nordjylland


read

Application deadline: continously

Aarhus Universitets Forskningsfond 141 mio. kr. per year

Afholdelse af Ph.d.-kurser, forskergruppemøder mv. på Sandbjerg Gods


read

Application deadline: continously

Aarhus Universitets Forskningsfond 141 mio. kr. per year

Forskningsophold i Møllehuset


read

Application deadline: continously

Østifterne 50 mio. kr. per year

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


read

Application deadline: continously

Nordea Bank-fonden 25 mio. kr. per year

Initiativer, der øger attraktionsværdien af danske erhvervsuddannelser


read

Application deadline: continously

Aase og Ejnar Danielsens Fond 20 mio. kr. per year

Almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål med socialt/humanitært sigte


read

Application deadline: continously

Synoptik-Fonden 15.6 mio. kr. per year

Innovationsprojekter inden for det syns- og øjenfaglige felt


read

Application deadline: continously

Sportgoodsfonden 12 mio. kr. per year

Humanitære formål m.m. + efterkommere af Christian Helmer Jørgensen


read

Application deadline: continously

Medarbejderfond for VKR Gruppen 8.2 mio. kr. per year

Projekter i selskabernes nærområder til almennyttige klubber m.m.


read

Application deadline: continously

Middelfart Sparekasse 7.5 mio. kr. per year

Almennyttige projekter i Middelfart Sparekasses markedsområde


read

Application deadline: continously

Toyota-Fonden 7.48 mio. kr. per year

Samfundsmæssige og velgørende formål


read

Application deadline: continously

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. per year

Erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål


read

Application deadline: continously

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. per year

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


read

Application deadline: continously

LAG MANK 5 mio. kr. per year

Udvikling af lokale produkter og etablering af produktioner - LAG MANK


read

Application deadline: continously

Sparekassen Hobro Fonden 5 mio. kr. per year

Almennyttige og velgørende formål i Sparekassens Hobros virkeområde


read

Application deadline: continously

Harboefonden 3.33 mio. kr. per year

Almennyttige formål


read

Application deadline: continously

MTHP-Fonden 3 mio. kr. per year

Almenvelgørende og almennyttige formål m.m.


read

Application deadline: continously

NineUnited-Fond 3 mio. kr. per year

Almenvelgørende og almennyttige formål m.m.


read

Application deadline: continously

Stibo-Fonden 2.3 mio. kr. per year

Forskning, samfundsgavnlige opgaver samt projekter til gavn for dansk erhvervsliv


read

Application deadline: continously

Tømmerhandler Vilhelm Bangs Fond 2 mio. kr. per year

Almennyttige formål, især medicinsk udstyr


read

Application deadline: continously

Frederik og Emma Kraghs Mindelegat 1.9 mio. kr. per year

Almennyttige formål, herunder kulturelle og uddannelsesmæssige formål


read

Application deadline: continously

Axel Pitzner Fonden 1.81 mio. kr. per year

Stifterens efterkommere, land-/skovbrugsfaglig forskning og hesteavl/sport


read

Application deadline: continously

Rotary Danmarks Hjælpefond 1.6 mio. kr. per year

Samfundsgavnlige opgaver i Danmark og i udlandet


read

Application deadline: continously

Ingeniørers Efteruddannelses-Fond 1.5 mio. kr. per year

Kursusstøtte til ledig og opsagte ingeniører, cand.scient. og IT-prof.


read

Application deadline: continously

Ingeniørers Efteruddannelses-Fond 1.5 mio. kr. per year

Befordring v. jobsamtale for ingeniører, IT-prof. og nat. kandidater


read

Application deadline: continously

Per og Lise Aarsleffs Fond 1.4 mio. kr. per year

Almennyttige/almenvelgørende formål, især kultur og idéudvikling


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Udvikling af og specialisering indenfor særligt håndværk


read

Application deadline: continously

Boligfonden Kuben 1.1 mio. kr. per year

Nye byggetekniske løsninger


read

Application deadline: continously

Boligfonden Kuben 1.1 mio. kr. per year

Renoveringsformål


read

Application deadline: continously

Boligfonden Kuben 1.1 mio. kr. per year

Udvikling af byggeriets kvalitet og produktivitet


read

Application deadline: continously

Træfonden 1.1 mio. kr. per year

Uddannelse inden for træ- og møbelindustrien samt snedkerfaget


read

Application deadline: continously

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond 1.04 mio. kr. per year

Initiativer til fremme af relationen ml. Danmark og de asiatiske lande


read

Application deadline: continously

Anders Brøndums Fond 970 td kr. per year

Medarbejdere, som har haft ansættelse i virksomhederne Anders Brøndum A/S (Caravell A/S), Frigor A/S og Derby A/S


read

Application deadline: continously

Merkur Fonden 800 td kr. per year

Almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Direktør Einar Hansens og hustru fru Vera Hansens fond 610 td kr. per year

Uddannelse samt videreuddannelse indenfor industri, handel og håndværk


read

Application deadline: continously

Alving Fonden 500 td kr. per year

Danske nationale formål i Sønderjylland


read

Application deadline: continously

Civilingeniør H. C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond 500 td kr. per year

Almenvelgørende formål med tilknytning til Portugal, samt forskning


read

Application deadline: continously

KEN Fonden 500 td kr. per year

Charitable projects both at home and abroad, but especially in the local community


read

Application deadline: continously

Jægernes Naturfond 475 td kr. per year

Projekter, der har til formål at gavne vildtet og jagten


read

Application deadline: continously

Aage og Ulla Filtenborgs Fond af 8. november 400 td kr. per year

Almenvelgørende og almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Christian Nielsens Fond 311 td kr. per year

Enkeltpersoner og selskaber under stiftelse som etablerede virksomheder


read

Application deadline: continously

Fonden Energi- og Miljødata 310 td kr. per year

Fremme af udvikling & anvendelse af software, beregningsmodeller m.m.


read

Application deadline: continously

Fondet af 1844 300 td kr. per year

Pensionerede ansatte fra Skatteministeriet og kontakten herimellem


read

Application deadline: continously

AUHE Midtvests Støttefond 250 td kr. per year

Relationsopbyggende aktiviteter ml. AUHE og aktører i Midt-/Vestjylland


read

Application deadline: continously

Domea-Fonden 250 td kr. per year

Udsmykningen af bebyggelser administreret af Domea.dk m.m.


read

Application deadline: continously

Sparekassen Vendsyssels Fond - Hvetbo 200 td kr. per year

Almennyttige formål, primært i Sparekassen Hvetbos oprindelige virkeområde


read

Application deadline: continously

Rieck-Andersens Familiefond 177 td kr. per year

Trængende enkeltpersoner, foreninger, institutioner og lign. - til almene formål


read

Application deadline: continously

Fru Hansine Neumanns Legat, Synscenter Refsnæs 100 td kr. per year

Blinde og svagtseende, Synscenter Refsnæs


read

Application deadline: continously

Fonden Vimby i Hjortshøj 76 td kr. per year

Aktiviteter af praktisk, social, erhvervsmæssig og/eller kulturel karakter i Hjortshøj


read

Application deadline: continously

World Guide Foundation. Fond

Ambitious projects and programs for girls and young women


read

Application deadline: continously

Aabenraa Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Aabenraa Kommune


read

Application deadline: continously

Aalborg Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Aalborg Kommune


read

Application deadline: continously

Aarhus Kommune

Erhvervsprojekter i Aarhus Kommune (Erhvervspuljen)


read

Application deadline: continously

Aarhus Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Aarhus Kommune


read

Application deadline: continously

Accelerace Management

Intensive business training within Cleantech


read

Application deadline: continously

Accelerace Management

Fintech startup to become sustainable strong commercial fintech companies


read

Application deadline: continously

Accelerace Management

Intensive business training for foodtech startups


read

Application deadline: continously

Advokat Bent Thorbergs Fond

Forskning mm. inden for medicin, jura, teknik & erhvervsforhold


read

Application deadline: continously

Advokatsamfundets Erstatningsfond

Erstatning i sager, der ikke dækkes af advokatens ansvarsforsikring


read

Application deadline: continously

Albertslund Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Albertslund Kommune


read

Application deadline: continously

Allerød Kommune

Politisk arbejde i Allerød Kommune


read

Application deadline: continously

Allerød Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Allerød Kommune


read

Application deadline: continously

Arbejdsgivere i Nykøbing Falsters Fond

Uddannelse, kultur og andre almennyttige formål i Nykøbing Falster


read

Application deadline: continously

Assens Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Assens Kommune


read

Application deadline: continously

Asta og Jul. P. Justesens fond

Almene formål, herunder forskning, samt efterkommere af stifter


read

Application deadline: continously

Ballerup Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Ballerup Kommune


read

Application deadline: continously

Billund Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Billund Kommune


read

Application deadline: continously

Birgit og Jørgen Varmings fond til almennyttige formål

Almennyttige formål - kunst og musik samt lægevidenskabenlige formål


read

Application deadline: continously

Birthe Daells Fond

Udgifter til advokatsalær


read

Application deadline: continously

Bornholms Regionskommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Bornholms Regionskommune


read

Application deadline: continously

Brønderslev Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Brønderslev Kommune


read

Application deadline: continously

Business Aabenraa

Aktiviteter, der styrker Aabenraa Kommunes omdømme


read

Application deadline: continously

Center for erhvervsforskning - Fond

Studerende/medarbejdere fra Aarhus BSS, Aarhus Uni m.m.


read

Application deadline: continously

Danmarks Tapet- og Farvehandlers Fond

Ældre, trængende farvehandlere samt til unge farvehandleres uddannelse mv.


read

Application deadline: continously

Dansk Journalistforbund

Faglige aktiviteter for Dansk Journalistforbunds medlemmer


read

Application deadline: continously

Dansk Journalistforbund

Et medlem af Dansk Journalistforbund der har udøvet en særlig faglig indsats


read

Application deadline: continously

Danske Banks Fond

Finansiel tryghed og andre samfundsgavnlige formål


read

Application deadline: continously

Den A.P. Møllerske Støttefond

Livsmestring, uddannelse og arbejde til udsatte borgere


read

Application deadline: continously

Den A.P. Møllerske Støttefond

Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge med praktisk begavelse


read

Application deadline: continously

Den A.P. Møllerske Støttefond

Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri


read

Application deadline: continously

Den A.P. Møllerske Støttefond

Socialt byggeri med målbar effekt


read

Application deadline: continously

Den Grafiske Kompetenceudviklingsfond

Kompetenceudvikling/selv-valgt uddannelse for grafikere


read

Application deadline: continously

Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse

Opfindere, unge talentfulde danske og norske kunstnere / indkøb af kunst


read

Application deadline: continously

Den Nordjyske Trivselsfond

Projekter, der fremmer god livsstil vedr. sundhed/trivsel/arbejdsmiljø


read

Application deadline: continously

Den Nordjyske Trivselsfond

Den Nordjyske Trivselspris til sundhed & trivsel i arbejdsmiljøet


read

Application deadline: continouslyBemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT