1186 grants found


Hørsholm Kommune

Foreninger, enkeltudøvere mv. fra Hørsholm Kommune til kulturrejser


read

Application deadline: continously

Det Danske Filminstitut

Formidling af filmkunst, filmfaglighed og filmpædagogik for børn og unge


read

Application deadline: continously

Børnecancerfonden 45 mio. kr. per year

Kræftramte børns ferie i Børnecancerfondens feriehuse


read

Application deadline: continously

Fredericia Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (§18)


read

Application deadline: continously

Villum Fonden 608 mio. kr. per year

Sociale projekter i udlandet med fokus på unge i Europa


read

Application deadline: continously

Nordea-fonden 500 mio. kr. per year

Projektstøtte op til 100.000 kr. (lokale projekter)


read

Application deadline: continously

Nordea-fonden 500 mio. kr. per year

Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


read

Application deadline: continously

Augustinus Fonden 300 mio. kr. per year

Generelle formål, herunder kulturelle og sociale formål


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Fremme af klassisk musik


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Formål til gavn for Nordjylland


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Initiativer til fremme af mental sundhed


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Tidlig indsats for individuel trivsel og samfundsinklusion


read

Application deadline: continously

Knud Højgaards Fond 112.5 mio. kr. per year

Almennyttige formål samt sociale formål (børn og unge med handicap)


read

Application deadline: continously

William Demant Fonden 100 mio. kr. per year

Sociale formål


read

Application deadline: continously

Bikubenfonden 77 mio. kr. per year

Unge på kanten


read

Application deadline: continously

Hempel Fonden 70 mio. kr. per year

Institutioner/organisationer, der støtter børn og unge i DK og Grønland


read

Application deadline: continously

Østifterne 50 mio. kr. per year

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


read

Application deadline: continously

Børnecancerfonden 45 mio. kr. per year

Forkælelse for kræftramte børn og unge


read

Application deadline: continously

Børnecancerfonden 45 mio. kr. per year

Efterskoleophold til unge med kræft og deres søskende


read

Application deadline: continously

Rockwool fonden 41 mio. kr. per year

Løsninger af samfundsudfordringer gennem praktiske interventioner


read

Application deadline: continously

Oak Foundation Denmark 35 mio. kr. per year

Initiativer til forbedring af udsattes vilkår


read

Application deadline: continously

Oak Foundation Denmark 35 mio. kr. per year

Initiativer for voldsramte familier, kvinder og børn


read

Application deadline: continously

Oak Foundation Denmark 35 mio. kr. per year

Forbedring af fysiske rammer for sociale initiativer


read

Application deadline: continously

Oak Foundation Denmark 35 mio. kr. per year

Initiativer for udsatte børn og unge


read

Application deadline: continously

Tuborgfondet 30 mio. kr. per year

Projekter over 100.000 kr. for unge mellem 16-30 år


read

Application deadline: continously

Tuborgfondet 30 mio. kr. per year

Unges fællesskaber - Drømmepuljen


read

Application deadline: continously

Elsass Fonden 27.5 mio. kr. per year

Personer med cerebral parese (CP)


read

Application deadline: continously

Lemvigh-Müller Fonden 15 mio. kr. per year

Kulturelle, sociale og produktive formål i Danmark


read

Application deadline: continously

Ellab-Fonden 12 mio. kr. per year

Sociale og humanitære formål


read

Application deadline: continously

Louis Petersens Legat 12 mio. kr. per year

Enlige kvinder med børn


read

Application deadline: continously

Louis Petersens Legat 12 mio. kr. per year

Kulturelle, videnskabelige og uddannelsesmæssige formål


read

Application deadline: continously

Louis Petersens Legat 12 mio. kr. per year

Organisationer for børns velfærd


read

Application deadline: continously

Sportgoodsfonden 12 mio. kr. per year

Humanitære formål m.m. + efterkommere af Christian Helmer Jørgensen


read

Application deadline: continously

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. per year

Kulturelle & nationale samt humanitære & sociale formål


read

Application deadline: continously

Middelfart Sparekasse 7.5 mio. kr. per year

Almennyttige projekter i Middelfart Sparekasses markedsområde


read

Application deadline: continously

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. per year

Erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål


read

Application deadline: continously

AIDS-Fondet 5 mio. kr. per year

HIV-smittede børn og unge under 18 år, der bor i Danmark


read

Application deadline: continously

Gangstedfonden 4.66 mio. kr. per year

Børn og unge: Undervisning i forbindelse med musikuddannelser


read

Application deadline: continously

Gangstedfonden 4.66 mio. kr. per year

Børn og unge - Børncancerfonden


read

Application deadline: continously

Jascha Fonden 4 mio. kr. per year

Institutioner & foreninger med fokus på sociale projekter & forbedring


read

Application deadline: continously

MTHP-Fonden 3 mio. kr. per year

Almenvelgørende og almennyttige formål m.m.


read

Application deadline: continously

NineUnited-Fond 3 mio. kr. per year

Almenvelgørende og almennyttige formål m.m.


read

Application deadline: continously

Ronald McDonald BørneFond 2.6 mio. kr. per year

Aktiviteter og forskning til fordel for alvorligt syge børn


read

Application deadline: continously

Trelleborg Fonden 2.5 mio. kr. per year

Aktivering af unge, sportsligt, kulturelt og uddannelsesmæssigt


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Børnevellet


read

Application deadline: continously

Bodil Pedersen Fonden 1.2 mio. kr. per year

Kulturelle, videnskabelige, humanitære formål og fremme af natur/dyr


read

Application deadline: continously

Esbjerg Kulturelle Ungdomsfond 1000 td kr. per year

Ildsjæleprojekter for unge i Esbjerg


read

Application deadline: continously

Jubilæumsfonden for Grundfos A/S 800 td kr. per year

Foreninger og særlige formål, fortrinsvis sociale og humanitære


read

Application deadline: continously

Merkur Fonden 800 td kr. per year

Almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Gestus Nord 500 td kr. per year

Nordjyske børnefamilier med behov for akuthjælp eller vejledning - økonomisk/juridisk


read

Application deadline: continously

KEN Fonden 500 td kr. per year

Charitable projects both at home and abroad, but especially in the local community


read

Application deadline: continously

Margrethegaardens Legat 500 td kr. per year

Værdigt trængende ældre og syge samt velgørende formål


read

Application deadline: continously

Traugott Møllers Fond 500 td kr. per year

Kulturelle & humanitære aktiviteter som foregår i eller relaterer sig til grænselandet


read

Application deadline: continously

Carl August og Jenny Andersens Fond 470 td kr. per year

Børneforsorgens tjeneste til hjælp for ubemidlede børn


read

Application deadline: continously

Handicappede børns ferier 457 td kr. per year

Lejrskoler, grupperejser mv. for handicappede


read

Application deadline: continously

Handicappede børns ferier 457 td kr. per year

Rejser og udflugter for familier med handicappede børn og unge


read

Application deadline: continously

Grosserer Schiellerup og hustrus Fond 1 360 td kr. per year

Foreninger etc. der støtter blinde og svagtseende eller handicappede


read

Application deadline: continously

Lysgaard Fonden 250 td kr. per year

Sport, erhverv, uddannelse og almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Borgervennen af 1788 215 td kr. per year

Foreninger, institutioner og organisationer for handicappede, syge og vanskeligt stillede børn og unge


read

Application deadline: continously

Svagføres Feriefond 180 td kr. per year

Ferieophold for svagføre


read

Application deadline: continously

Sankt Annæ Gymnasiums Trivselsfond 115 td kr. per year

Trivsel for elever og medarbejdere på Skt. Annæ Gymnasium


read

Application deadline: continously

Sankt Annæ Gymnasiums Trivselsfond 115 td kr. per year

Andre trivselsfremmende aktiviteter i folkeskolen og gymnasiet på Sankt Annæ


read

Application deadline: continously

Fru Hansine Neumanns Legat, Synscenter Refsnæs 100 td kr. per year

Blinde og svagtseende, Synscenter Refsnæs


read

Application deadline: continously

Idéer For Livet-fonden 98 td kr. per year

Indsatser for et tryggere og venligere samfund for børn og unge


read

Application deadline: continously

Frederikshavn Handelsstandsforenings Uddannelseslegat 65 td kr. per year

Unge i Frederikshavn der har udmærket sig ved sin fagprøve/praktikforløb


read

Application deadline: continously

BMIs Hovedfond 40 td kr. per year

Arrangementer og ture for medlemmer af BMI


read

Application deadline: continously

A.P. Jessen Fonden 16.5 td kr. per year

Efterkommere af J. H. Jessen og værdigt trængende


read

Application deadline: continously

Aabenraa Kommune

Kulturevents i Aabenraa Kommune - Eventpuljen


read

Application deadline: continously

Aalborg Kommune

Nye aktiviteter og initiativer inden for folkeoplysningsområdet


read

Application deadline: continously

Aalborg Kommune

Børn og unges idéer og projekter i Aalborg Kommune (Theodores Fond)


read

Application deadline: continously

Aarhus Kommune

Gellerup Kultur - Her og Nu puljen


read

Application deadline: continously

Aarhus Kommune

Kulturprojekter af og for børn og unge, Aarhus Kommune


read

Application deadline: continously

Aarhus Kommune

Projekter igangsat af børnekulturhuset i Aarhus Kommune


read

Application deadline: continously

Adelgaard Fonden

Støtte til almenvelgørende og almennyttige formål (kun organisationer)


read

Application deadline: continously

Albani Fonden

Humanitære og velgørende formål


read

Application deadline: continously

Albani Fonden

Sport og idrætsliv


read

Application deadline: continously

Albani Fonden

Naturen og spejdere


read

Application deadline: continously

Albertslund Kommune

Idræts- og fritidsliv for udsatte børn i Albertslund Kommune


read

Application deadline: continously

Ballerup Kommune

Venskabsbybesøg og udvekslinger til Ballerup Kommunes samarbejdsbyer


read

Application deadline: continously

Ballerup Kommune

Unge i Ballerup Kommune, som gerne vil lave et projekt/arrangement


read

Application deadline: continously

Behrenslegatet

Den danske folkegruppe fra Slesvig til uddannelse i Danmark


read

Application deadline: continously

Bestseller Foundation Fond

Businesses contributing long-term sustainable economic and environmental development


read

Application deadline: continously

Billund Y's Men's Club

Alment humanitært/kristeligt arbejde


read

Application deadline: continously

Bornholms Regionskommune

Nye aktiviteter m.m. af folkeoplysende foreninger på Bornholm (Udviklingspuljen)


read

Application deadline: continously

Casparyfonden

Børn eller unge som har eller har haft ophold på et dansk børnehjem


read

Application deadline: continously

DGI Østjylland

Foreningsbaserede projekter for og af DGI Østjyllands medlemsforeninger


read

Application deadline: continously

Danmarks Tapet- og Farvehandlers Fond

Ældre, trængende farvehandlere samt til unge farvehandleres uddannelse mv.


read

Application deadline: continously

Den A.P. Møllerske Støttefond

Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge med praktisk begavelse


read

Application deadline: continously

Den A.P. Møllerske Støttefond

Indsatser, som styrker udsatte familiernes bæredygtighed


read

Application deadline: continously

Den A.P. Møllerske Støttefond

Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri


read

Application deadline: continously

Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse

Enlige forældre til forsørgelse og uddannelse af børn


read

Application deadline: continously

Det Danske Filminstitut

Danske filmfestivaler og filmvisningsaktiviteter


read

Application deadline: continously

Dragør Kommune

Foreninger eller projekter med et folkeoplysende sigte i Dragør Kommune


read

Application deadline: continously

Dragør Kommune

Børn og unge med funktionsnedsættelse i Dragør Kommune


read

Application deadline: continouslyBemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
Skatteguiden app: Har du tjent for meget ved siden af SU?
HPT