739 grants found


Fredericia Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (§18)


read

Application deadline: continously

VELUX FONDEN 1.09 bil. kr. per year

Aldringsforskning med fokus på kræft hos ældre


read

Application deadline: continously

Nordea-fonden 500 mio. kr. per year

Projektstøtte op til 100.000 kr. (lokale projekter)


read

Application deadline: continously

Nordea-fonden 500 mio. kr. per year

Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


read

Application deadline: continously

Augustinus Fonden 300 mio. kr. per year

Generelle formål, herunder kulturelle og sociale formål


read

Application deadline: continously

William Demant Fonden 100 mio. kr. per year

Sociale formål


read

Application deadline: continously

Østifterne 50 mio. kr. per year

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


read

Application deadline: continously

Oak Foundation Denmark 35 mio. kr. per year

Initiativer til forbedring af udsattes vilkår


read

Application deadline: continously

Oak Foundation Denmark 35 mio. kr. per year

Initiativer for voldsramte familier, kvinder og børn


read

Application deadline: continously

Elsass Fonden 27.5 mio. kr. per year

Personer med cerebral parese (CP)


read

Application deadline: continously

Lemvigh-Müller Fonden 15 mio. kr. per year

Kulturelle, sociale og produktive formål i Danmark


read

Application deadline: continously

Ellab-Fonden 12 mio. kr. per year

Sociale og humanitære formål


read

Application deadline: continously

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. per year

Kulturelle & nationale samt humanitære & sociale formål


read

Application deadline: continously

Medarbejderfond for VKR Gruppen 8.2 mio. kr. per year

VKR gruppens medarbejdere og deres familie til uddannelse m.m.


read

Application deadline: continously

Middelfart Sparekasse 7.5 mio. kr. per year

Almennyttige projekter i Middelfart Sparekasses markedsområde


read

Application deadline: continously

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. per year

Erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål


read

Application deadline: continously

Fonden Ensomme Gamles Værn 5 mio. kr. per year

Ældre mennesker, der befinder sig i en særligt vanskelig situation


read

Application deadline: continously

Heinrich og Laurine Jessens Fond 5 mio. kr. per year

Syge, gamle, tilbagegangsramte eller værdigt trængende personer


read

Application deadline: continously

Heinrich og Laurine Jessens Fond 5 mio. kr. per year

Institutioner med sociale formål


read

Application deadline: continously

Harboefonden 3.33 mio. kr. per year

Økonomisk trængende ældre


read

Application deadline: continously

Rudolph Als Fondet 2 mio. kr. per year

Værdigt trængende personer med nedsat arbejdsevne


read

Application deadline: continously

Fonden Herlev Bladet 1.5 mio. kr. per year

Kulturelle og almenvelgørende formål i Herlev Kommune


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Enker, med fortrin for enker efter håndværkere


read

Application deadline: continously

Bodil Pedersen Fonden 1.2 mio. kr. per year

Kulturelle, videnskabelige, humanitære formål og fremme af natur/dyr


read

Application deadline: continously

Jubilæumsfonden for Grundfos A/S 800 td kr. per year

Foreninger og særlige formål, fortrinsvis sociale og humanitære


read

Application deadline: continously

Merkur Fonden 800 td kr. per year

Almennyttige formål


read

Application deadline: continously

KEN Fonden 500 td kr. per year

Charitable projects both at home and abroad, but especially in the local community


read

Application deadline: continously

Margrethegaardens Legat 500 td kr. per year

Værdigt trængende ældre og syge samt velgørende formål


read

Application deadline: continously

Traugott Møllers Fond 500 td kr. per year

Kulturelle & humanitære aktiviteter som foregår i eller relaterer sig til grænselandet


read

Application deadline: continously

Grosserer Schiellerup og hustrus Fond 1 360 td kr. per year

Foreninger etc. der støtter blinde og svagtseende eller handicappede


read

Application deadline: continously

Marie Dybron Hoff's Fond 350 td kr. per year

Ældre og enlige der er ramt af sygdom, økonomisk trængte og beskyttelse af dyr


read

Application deadline: continously

Fondet af 1844 300 td kr. per year

Pensionerede ansatte fra Skatteministeriet og kontakten herimellem


read

Application deadline: continously

Scandinavian Tobacco Group's gavefond 300 td kr. per year

Nationale, religiøse, etiske, faglige og andre formål


read

Application deadline: continously

Lysgaard Fonden 250 td kr. per year

Sport, erhverv, uddannelse og almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td kr. per year

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


read

Application deadline: continously

A.P. Jessen Fonden 16.5 td kr. per year

Efterkommere af J. H. Jessen og værdigt trængende


read

Application deadline: continously

Administrator Johs. Krøiers Fond

Værdigt trængende ældre eller unge mænd inden for håndværk og handel


read

Application deadline: continously

Albani Fonden

Humanitære og velgørende formål


read

Application deadline: continously

Asger Due Nielsens Fond

Ældre beboere på Horslunde Ældrecenter


read

Application deadline: continously

DGI Østjylland

Foreningsbaserede projekter for og af DGI Østjyllands medlemsforeninger


read

Application deadline: continously

Danmarks Tapet- og Farvehandlers Fond

Ældre, trængende farvehandlere samt til unge farvehandleres uddannelse mv.


read

Application deadline: continously

Esbjerg Fonden (I.C. Møllers Fond)

Forskning, humane og kunstneriske formål samt erhvervslivet i Esbjerg


read

Application deadline: continously

FSR's studie- & understøttelsesfond

Medlemmer/afdøde medlemmers ægtefælle/børn som er i økonomisk trang


read

Application deadline: continously

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


read

Application deadline: continously

Familie- og Forretningslegat til minde om Frederikke Goldschmidt, født Levy

Ansatte i forretningen Goldschmidt Magasin m.fl.


read

Application deadline: continously

Favrskov Kommune

Frivillige aktiviteter på pleje- og sundhedscentre i Favrskov Kommune


read

Application deadline: continously

Fijoloca Fonden

Projekter i Midtjylland/Østjylland


read

Application deadline: continously

Fonden Alderstrøst

Gamle, værdige og trængende håndværkere eller deres nærmeste pårørende


read

Application deadline: continously

Foreningen af mejeriledere og funktionærers Hjælpefond

Medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer


read

Application deadline: continously

Frederiksberg Kommune

Profilering af kultur- og fritidslivet i Frederiksberg Kommune (profilpuljen)


read

Application deadline: continously

Frederiksberg Kommune

Flygtninge i Frederiksberg Kommune med et særligt fritidspas


read

Application deadline: continously

Frederikshavn Kommune

Fritids- eller kulturprojekter i Frederikshavn Kommune


read

Application deadline: continously

Fælleslegatet for værdigt trængende i Næstved Kommune

Sociale formål, begivenheder, aktiviteter, social samkvem i Næstved Kommune


read

Application deadline: continously

Greve Kommune

Initiativer der udvikler folkeoplysningsområdet i Greve Kommune


read

Application deadline: continously

Halsnæs Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Halsnæs Kommune


read

Application deadline: continously

Hillerød Kommune

Udvikling af nye ideer, udviklingsarbejde mv. i Hillerød Kommune


read

Application deadline: continously

Holstebro Y's Men's Club

Filantropiske og sociale organisationer, fortrinsvis for ungdommen


read

Application deadline: continously

Ikast-Brande Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Ikast-Brande Kommune (§ 18)


read

Application deadline: continously

Jubilæumsfonden af 12.8.1973

Almennyttige og velgørende formål


read

Application deadline: continously

Københavns Kommune

Indsatser mod ensomhed blandt ældre i KBH Kommune v. boudlægspuljen


read

Application deadline: continously

Købmand af Aalborg Vagn Larsen og Hustrus Fond

Efterladte efter selvmord


read

Application deadline: continously

Lions Club Thisted

Humanitære/alment velgørende formål i Thistedområdet og internationalt


read

Application deadline: continously

Lund og Rasmussens Legat

Nuværende og tidligere ansatte, efterkommere samt almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Morsø Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening


read

Application deadline: continously

Nord-Vest Fonden

Fremme af livskvalitet for handicappede, efterlønnere og pensionister


read

Application deadline: continously

Nordfyns Kommune

Personer med lav indkomst til forsk. udgifter - hjælp i særlige tilfælde


read

Application deadline: continously

Ole Kirks Fond

Almennyttige formål, herunder sociale, kulturelle og uddannelsemæssige


read

Application deadline: continously

Rudersdal Kommune

Partnerskaber på tværs af politikområderne i Rudersdal Kommune


read

Application deadline: continously

STH - Servicehunde til handicappede

Personer med bevægelseshandicap ved placering af servicehunde


read

Application deadline: continously

Salomon Soldin og Hustru Hanne Soldins Legat

Private københavnske stiftelser for ældre personer til fortsat virksomhed


read

Application deadline: continously

Skibsreder Per Henriksen, R. og hustrus Fond

Ubemidlede ældre personers dyrlægeregninger


read

Application deadline: continously

Stillinges Fond

Gamle, værdige og trængende håndværkere eller deres hustruer


read

Application deadline: continously

Stinne og Martinus Sørensens Fond

Institutioner, foreninger eller sammenslutninger i Aalborg eller Mariagerfjord Kommune


read

Application deadline: continously

Støtteforeningen for HospiceSønderjylland

Aktiviteter til fordel for Hospice Sønderjylland og deres patienter


read

Application deadline: continously

Svendborg Kommune

Kulturelle aktiviteter og arrangementer i Svendborg Kommune


read

Application deadline: continously

Søren Rahbek Sønderups og hustru Christine Sønderups Legat

Opmuntring og glæde til beboerne på de danske alderdomshjem i Sydslesvig


read

Application deadline: continously

Ballerup Kommune

Kulturelle arrangementer, der er åbne for alle i Ballerup Kommune


read

Application deadline: 14.12.2021

Alfred Helsted & Eli Møllers Legat

Enigt stillede trængende gamle


read

Application deadline: 15.12.2021

Ballerup Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Ballerup Kommune


read

Application deadline: 15.12.2021

Brøndby Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Brøndby Kommune


read

Application deadline: 15.12.2021

Faxe Kommune

Udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte i Faxe Kommune


read

Application deadline: 15.12.2021

BHJ-Fonden 2.6 mio. kr. per year

Humanitære, kulturelle og almennyttige formål


read

Application deadline: 31.12.2021

Rørkærfonden 800 td kr. per year

Humanitære opgaver af enhver art og efterkommere


read

Application deadline: 01.01.2022

De Qvadeske Legater

Uddannelse og økonomisk hjælp til efterkommere af Henrik Anthon Qvade


read

Application deadline: 31.12.2021

Faaborg-Midtfyn Kommune

NYE frivillige sociale indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune (Samskabelsespuljen)


read

Application deadline: 31.12.2021

Karl Møllers Fond

Ældre danskfødte personer bosat på Langeland


read

Application deadline: 31.12.2021

Ringkøbing-Skjern Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune


read

Application deadline: 01.01.2022

15. Juni Fonden 45 mio. kr. per year

Humanitære og sociale formål med fokus på øget brug af natur


read

Application deadline: 06.01.2022

Sundhedsstyrelsen

Forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose


read

Application deadline: 07.01.2022

Velliv Foreningen 60 mio. kr. per year

Lokale aktiviteter mod ensomhed, angst, depression, mobning mv.


read

Application deadline: 12.01.2022

Solrød Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Solrød Kommune


read

Application deadline: 15.01.2022

Helene og Svend Junges Fond 990 td kr. per year

Almennyttige formål, særligt børn, unge og ældre samt sport i Nuuk


read

Application deadline: 17.01.2022

Aage Johannes Emil Marius Andersens Legat

Medlemmer af Københavns Musiker - og Orkesterforening m.m.


read

Application deadline: 20.01.2022

Middelfart Kommune

Frivilligt socialt arbejde til gavn for borgere i Middelfart Kommune (§18)


read

Application deadline: 20.01.2022

Middelfart Kommune

Aktiverende og forebyggende tilbud til ældre i Middelfart Kommune (§79)


read

Application deadline: 20.01.2022Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT