424 grants found


Louis-Hansen fonden 140 mio. kr. per year

Slægtninge af A. & J. Louis-Hansen + personer tilknyttet Coloplast


read

Application deadline: continously

Østifterne 50 mio. kr. per year

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


read

Application deadline: continously

Sportgoodsfonden 12 mio. kr. per year

Humanitære formål m.m. + efterkommere af Christian Helmer Jørgensen


read

Application deadline: continously

Metro-Schrøder-Fonden 9.82 mio. kr. per year

Efterkommere af direktør Jørgen Schrøder


read

Application deadline: continously

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. per year

Kulturelle & nationale samt humanitære & sociale formål


read

Application deadline: continously

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. per year

Stifterens efterkommere samt medarbejdere i Kemp og Lauritzen-koncernen


read

Application deadline: continously

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. per year

Erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål


read

Application deadline: continously

Fonden af 1. december 1997 4 mio. kr. per year

Danske statsborgere, der har oplevet uoverstigelige økonomiske problemer


read

Application deadline: continously

Axel Pitzner Fonden 1.81 mio. kr. per year

Stifterens efterkommere, land-/skovbrugsfaglig forskning og hesteavl/sport


read

Application deadline: continously

Anders Brøndums Fond 970 td kr. per year

Efterkommere efter Johnna og Anders Brøndum


read

Application deadline: continously

Lysgaard Fonden 250 td kr. per year

Sport, erhverv, uddannelse og almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Hans og Nelly Dellheims Mindelegat 40 td kr. per year

Efterkommere i lige linie efter J. og M. Gluckstadt og Eva Wenger


read

Application deadline: continously

A.P. Jessen Fonden 16.5 td kr. per year

Efterkommere af J. H. Jessen og værdigt trængende


read

Application deadline: continously

Adelgaard Fonden

Støtte til almenvelgørende og almennyttige formål (kun organisationer)


read

Application deadline: continously

Asta og Jul. P. Justesens fond

Almene formål, herunder forskning, samt efterkommere af stifter


read

Application deadline: continously

Behrenslegatet

Den danske folkegruppe fra Slesvig til uddannelse i Danmark


read

Application deadline: continously

Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond

Stifternes efterkommere, almenvelgørende formål og kunstneriske formål


read

Application deadline: continously

Estrid og Carl Torkild Hansens Legat

Efterkommere, værdigt trængende og videreuddannelse for unge jurister


read

Application deadline: continously

Fabrikant Tobias Jensens fond

Efterkommere af fabrikant Tobias Jensen


read

Application deadline: continously

Familie- og Forretningslegat til minde om Frederikke Goldschmidt, født Levy

Ansatte i forretningen Goldschmidt Magasin m.fl.


read

Application deadline: continously

Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Studier samt legatstifter Wiedemanns slægt


read

Application deadline: continously

Grosserer Niels Brock og Hustru Lene Bredals legater

Brudeudstyr af kunstnere og professionister (håndværkere)


read

Application deadline: continously

Halsnæs Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Halsnæs Kommune


read

Application deadline: continously

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


read

Application deadline: continously

Lund og Rasmussens Legat

Nuværende og tidligere ansatte, efterkommere samt almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Oldefars Fond

Efterkommere af Gørrild og Frits Pedersen til uddannelse etc.


read

Application deadline: continously

Rigmor Nielsens Fond

Uddannelse, Rigmor Nielsens familie + værdig trængende + velgørende formål


read

Application deadline: continously

Rigmor og Knud Wiedemanns Julefond

Personer knyttet til Rigmor og Knud Wiedemanns slægt


read

Application deadline: continously

Schioldanns Fond

Døve, efterkommere af Schioldanns Fonds stiftere og økonomisk trængende


read

Application deadline: continously

Stationsforstander Jørgen Duus og hustru Anna Kathrine Duus Familielegat

Jørgen Duus og hustru Anna Kathrine Duus' slægter


read

Application deadline: continously

Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond

Almenvelgørende formål og personer tilknyttet U. og E. Hoff-Clausen


read

Application deadline: continously

Det Saxildske Familiefond 1000 td kr. per year

Støtte til værdigt trængende personer


read

Application deadline: 31.10.2021

Egil og Maja Christiansens familielegat

Efterkommere af skipper Hans Jokum Johansen Happe, Bagenkop, mfl.


read

Application deadline: 31.10.2021

Afdelingsingeniør Edvard Suhr og hustrus Legat

Alvorligt syge, fortrinsvis Edvard Suhrs slægtninge


read

Application deadline: 01.11.2021

Det Otto Lawaetzske Familielegat

Efterkommere af Otto Friedrich Christian Anton Lawaetz, Refsnæsgården


read

Application deadline: 01.11.2021

Lizzi og Mogens Staal Fonden

Almennyttige formål som uddannelse, forskning, kunst, handicappedes vilkår mv.


read

Application deadline: 01.11.2021

Svend Grundtvig og Axel Olriks Legat

Studerende/yngre kandidat, der studerer nordisk filologi eller kulturhistorie


read

Application deadline: 06.11.2021

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. per year

Efterkommere efter Johan Frederik Lemvigh-Müller


read

Application deadline: 12.11.2021

Knud & Dagny Gad Andresens Fond

Børn- og Ungeprojekter


read

Application deadline: 13.11.2021

Grosserer L. Hammerich og hustru Ellen F. Liisbergs Legat

Efterkommere af L. Hammerich og hustru Ellen, født Liisberg + sociale formål


read

Application deadline: 15.11.2021

Ribe Katedralskoles Legater

Flittige studenter fra Ribe Katedralskole til videregående uddannelse


read

Application deadline: 15.11.2021

Købmand Søren Møller og Hustrus Legat

Personer med tilknytning til Skagen eller købmand S. Møller + værdigt trængende


read

Application deadline: 26.11.2021

Garvermester C. W. Gericks Legat

Værdigt trængende, studerende og seminarelever


read

Application deadline: 30.11.2021

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. per year

Særlige legater til ældre medlemmer af Lemvigh-Müller-slægten


read

Application deadline: 01.12.2021

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. per year

Særlige legater til unge medlemmer af Lemvigh-Müller-slægten


read

Application deadline: 01.12.2021

Ingeniør Alexandre Haynmans og hustru Nina Haynmans Fond 250 td kr. per year

Alexandre og Nina Haymans efterkommere


read

Application deadline: 01.12.2021

Konsul S. C. Sørensens Mindelegat 130 td kr. per year

Værdigt trængende efterkommere af købmand Jacob Schou


read

Application deadline: 01.12.2021

Erling Bernhofts Familiefond

Efterkommere af Erling & Bente Bernhoft samt medarbejdere og familie


read

Application deadline: 01.12.2021

Direktør Henrik Valdemar Pades Familielegat

Værdigt trængende efterkommere af Frederik Bernhard Pade og deres ægtefæller


read

Application deadline: 06.12.2021

Margrethe & Georg Bidstrups Rejse- og Studielegat 12 td kr. per year

Videreuddannelse og studierejser for voksne efterkommere af stifter


read

Application deadline: 31.12.2021

De Qvadeske Legater

Uddannelse og økonomisk hjælp til efterkommere af Henrik Anthon Qvade


read

Application deadline: 31.12.2021

Etatsråd Johannes Theodorus Suhrs og hustru Caroline Falchs Stiftelses 2. afdeling

Efterkommere af Anna Falch og pårørende til magistratsmedlemmer m.m.


read

Application deadline: 31.12.2021

Det Esmannske Familielegat

Efterkommere af Christian Erhard Esmann samt hans hustrus søskende


read

Application deadline: 15.01.2022

Erik Falslev Jacobsens Fond

Personer med relation til Nordsøværftet samt samfundsgavnlige formål


read

Application deadline: 15.01.2022

Savværksejer Jeppe Juhls og hustru Ovita Juhls Mindelegat

Efterkommere, uddannelse på diverse områder og værdigt trængende


read

Application deadline: 31.01.2022

Færchfonden 25 mio. kr. per year

Efterkommere af Rasmus og Magdalene Færch mm.


read

Application deadline: 01.10.2022

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. per year

Særlige legater til nyfødte i Lemvigh-Müller-slægten


read

Application deadline: 01.02.2022

Gyrithe Olriks Mindelegat

Uddannelse til efterkommere/familie af T. F. Møller og L. P. Møller.


read

Application deadline: 01.02.2022

Isabellafonden 8.85 mio. kr. per year

Søren Odgaard og hustrus descendenter samt disses ægtefæller


read

Application deadline: 15.02.2022

Ellen & Carl Tafdrups Mindelegat, oprettet af advokat fru Sonja Tafdrup Rohbeck 2.8 mio. kr. per year

Medlemmer af slægterne Tafdrup og Schaltz


read

Application deadline: 15.02.2022

Outrup Fonden 27.5 td kr. per year

Almenvelgørende formål som idræt, uddannelse, sociale og kulturelle formål i Outrup


read

Application deadline: 15.02.2022

Kirsten og Peter Bangs Fond 20.4 mio. kr. per year

Decendenter efter Kirsten og Peter Bang m.fl. samt almennyttige formål


read

Application deadline: 01.03.2022

Adolf Andersens familielegat

Slægtninge til Adolf Andersen


read

Application deadline: 01.03.2022

Adolf og Agnes Andersens Familielegat

Slægtninge til Agnes Andersen


read

Application deadline: 01.03.2022

Familien Justesens Fond

Stifters familie, almennyttige formål og tidligere medarbejdere


read

Application deadline: 01.03.2022

Glashofs Legat

Glashof stifternes nærmeste familie


read

Application deadline: 01.03.2022

Overlæge Kjeld Andersen og hustru Fru Ebba Andersen, født Kielbergs Legat

Efterkommerne af Kjeld Erik Andersen og hustru Fru Ebba Andersen


read

Application deadline: 01.03.2022

Kraks Fond

Slægtninge af Ove Krak og fru Else Krak


read

Application deadline: 07.03.2022

Maren og Jens Nielsen Mindegaards Legat

Efterkommere af fam. Mindegaard & beboere i Hersnap-Dalby t. uddannelsesrejser


read

Application deadline: 15.03.2022

Homilius' Fond 143.33 td kr. per year

Efterkommere af Inger Homilius - til uddannelse samt sociale/kulturelle formål


read

Application deadline: 31.03.2022

Laura og Hans Ammitzbølls Fond

Uddannelsesstøtte til unges uddannelse og dygtiggørelse


read

Application deadline: 31.03.2022

Marie og M.B. Richters Fond 7.1 mio. kr. per year

Ansatte med tilknytning til Telefon Fabrik Automatik A/S og deres familier


read

Application deadline: 01.10.2022

Den Gerstenbergske Fond 2.4 mio. kr. per year

Stifter af Den Gerstenbergske Fonds familie/nærtstående pers. m.fl.


read

Application deadline: 01.10.2022

Dannebrogsriddernes Forening af 1888

Dannebrogsridderes efterladte ægtefæller, børn og børnebørn


read

Application deadline: 01.10.2022

Inge Levinsens Fond

Efterkommere af lrs. H.C.M. Frederiksen & hustru, lrs. Frederik Levinsen m.fl.


read

Application deadline: 01.04.2022

Proprietær Daniel Wad og hustru Amalie Wad, f. Kjeldsens Fond

Efterkommere af familien Wad, herunder værdigt trængende og studerende


read

Application deadline: 01.04.2022

Gerda Mørup-Petersens legat

Efterkommere af Gerda Mørup-Petersens bedsteforældre, unges uddannelse mm


read

Application deadline: 15.04.2022

Yngve Plinius Fond

Efterkommere af Yngve Igor Plinius


read

Application deadline: 15.10.2022

Verner Overgaards Familiefond 2.12 mio. kr. per year

Uddannelse og lignende formål for bl.a. efterkommere af Verner Overgaard


read

Application deadline: 30.04.2022

Frants Richters Fond

Ansatte/tidl. ansatte ved Telefon Fabrik Automatic og deres efterkommere


read

Application deadline: 30.04.2022

E. Bøg Madsens Fond 1.3 mio. kr. per year

Stifterens familie, fungerende/fhv. medarbejdere og disses enker m.v. + studieophold


read

Application deadline: 01.05.2022

Vennerslund Familiefond 90 td kr. per year

S. Brockenhuus-Schacks ægtefælle, descendenter og disses ægtefæller


read

Application deadline: 01.05.2022

Lensgreve Karl Wedells og Comtesse Agnes' Stiftelse 85 td kr. per year

Slægt eller andre med tilknytning til Wedellsborg og Frijsenborg


read

Application deadline: 01.05.2022

Borrebyfonden

Land- og skovbrugsfaglig forskning samt efterkommere af stiftere


read

Application deadline: 01.05.2022

C. & A.P. Botveds Fond

Sø- og luftsport, personers sygdomsbehandling, efterkommere af Botved mv.


read

Application deadline: 01.05.2022

Christens Hansens Mindelegat og Birthe & Thormod Rasmussens Fond

Værdigt trængende i fhv. Nordborg Kommune (nu Sønderborg Kommune)


read

Application deadline: 01.05.2022

Den Danske Dommerforenings Understøttelsesfond

Medlemmer af den Danske Dommerforening og deres familiemedlemmer


read

Application deadline: 01.05.2022

Erik Fjeldsøe Fonden

Udlejningsejendomme der ejes af stifters efterkommere


read

Application deadline: 01.05.2022

Generalkonsul Friedrich Bøhm og Datter Else Bøhms Fond

Almenvelgørende og humanitære organisationer


read

Application deadline: 01.05.2022

Godsejer Tove og Børge Friis Thorsens Familiefond

Efterkommere, landbrugsejendomme og land-og skovbrugsfaglig forskning


read

Application deadline: 01.05.2022

Julie Andrea Marie Neergaard F. Wegeners Familielegat

Efterkommere af Julie Andrea Marie Neergaard og svigerfamilie


read

Application deadline: 01.05.2022

Guldsmed af Esbjerg Frederik Erlandses Legat Bispegården 50 td kr. per year

Uddannelse af unge primært med tilknytning til Esbjerg/F. Erlandsen


read

Application deadline: 10.05.2022

Familien Nyholms Hjælpelegat 12 td kr. per year

Familiemedlemmer til Jochum Nielsen


read

Application deadline: 15.05.2022

Etatsråd Jacob Henric Schou & hustru Susanne Beckmans Stiftelse

Efterkommere efter Jacob Henric Schou og hustru Susanne Beckman


read

Application deadline: 15.05.2022

Skanderborg Kommune

Syge, trængende og/eller uddannelsessøgende personer i Skanderborg Kommune


read

Application deadline: 20.05.2022

Direktør Carl Christiansen og hustru Louise Vilhelmine Christiansen, født Schwalbes Legat

Blinde, svagtseende og efterkommere af Carl Christiansen


read

Application deadline: 01.06.2022

Direktør Michael Hermann Nielsens mindelegat, afd. A

Efterkommere og ansatte af Direktør Michael Hermann Nielsen


read

Application deadline: 01.06.2022

Casper Benzons Legat

Ægte descendenter, af afdøde kammerjunker Jacob v. Benzon med flere


read

Application deadline: 30.06.2022

Det Caroline Benzon-Lous'ske legat

Mette Christine Caroline von Benzons (født Lous) familiemedlemmer


read

Application deadline: 30.06.2022Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
Skatteguiden app: Har du tjent for meget ved siden af SU?
HPT