330 grants found


Elsass Fonden 27.5 mio. kr. per year

Projekter til støtte, inkludering og gavn af mennesker med CP


read

Application deadline: continously

Fredericia Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (§18)


read

Application deadline: continously

Gribskov Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Gribskov Kommune (§18-midler)


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af stedbundne potentialer over hele landet - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af bæredygtige byer - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af nye rammer for fællesskaber - Realdania


read

Application deadline: continously

Nordea-fonden 500 mio. kr. per year

Projektstøtte op til 100.000 kr. (lokale projekter)


read

Application deadline: continously

Nordea-fonden 500 mio. kr. per year

Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


read

Application deadline: continously

Østifterne 50 mio. kr. per year

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


read

Application deadline: continously

Elsass Fonden 27.5 mio. kr. per year

Personer med cerebral parese (CP)


read

Application deadline: continously

Sportgoodsfonden 12 mio. kr. per year

Humanitære formål m.m. + efterkommere af Christian Helmer Jørgensen


read

Application deadline: continously

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. per year

Kulturelle & nationale samt humanitære & sociale formål


read

Application deadline: continously

Frederik og Emma Kraghs Mindelegat 1.9 mio. kr. per year

Velgørende sundheds- og socialinstitutioner / humanitære hjælpeorganisationer


read

Application deadline: continously

Fonden Herlev Bladet 1.5 mio. kr. per year

Kulturelle og almenvelgørende formål i Herlev Kommune


read

Application deadline: continously

Dansk Sygeplejeråd 1.21 mio. kr. per year

Sygeplejersker ramt af sygdom eller økonomisk sårbar situation (medlemmer af DSR)


read

Application deadline: continously

Esbjerg Kulturelle Ungdomsfond 1000 td kr. per year

Ildsjæleprojekter for unge i Esbjerg


read

Application deadline: continously

Merkur Fonden 800 td kr. per year

Almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Margrethegaardens Legat 500 td kr. per year

Værdigt trængende ældre og syge samt velgørende formål


read

Application deadline: continously

Traugott Møllers Fond 500 td kr. per year

Kulturelle & humanitære aktiviteter som foregår i eller relaterer sig til grænselandet


read

Application deadline: continously

Eivind Eckbos Dansk-Norske Legat 375 td kr. per year

Styrkelse af samarbejde mellem Danmark og Norge ud fra kristne idealer


read

Application deadline: continously

Scandinavian Tobacco Group's gavefond 300 td kr. per year

Nationale, religiøse, etiske, faglige og andre formål


read

Application deadline: continously

Lysgaard Fonden 250 td kr. per year

Sport, erhverv, uddannelse og almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Fonden Himmerland 215 td kr. per year

Almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Albani Fonden

Humanitære og velgørende formål


read

Application deadline: continously

Albani Fonden

Sport og idrætsliv


read

Application deadline: continously

Albertslund Kommune

Idræts- og fritidsliv for udsatte børn i Albertslund Kommune


read

Application deadline: continously

Brøndby Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Brøndby Kommune


read

Application deadline: continously

DGI Østjylland

Foreningsbaserede projekter for og af DGI Østjyllands medlemsforeninger


read

Application deadline: continously

Danske Bank i Lyngbys Fond

Foreninger og klubber fortrinsvis i det grønne område


read

Application deadline: continously

Den Nordjyske Trivselsfond

Projekter, der fremmer god livsstil vedr. sundhed/trivsel/arbejdsmiljø


read

Application deadline: continously

Den Nordjyske Trivselsfond

Den Nordjyske Trivselspris til sundhed & trivsel i arbejdsmiljøet


read

Application deadline: continously

Dragør Kommune

Foreninger eller projekter med et folkeoplysende sigte i Dragør Kommune


read

Application deadline: continously

Drost Fonden

Kunst & kultur, sårbarhed & psykisk sygdom, sclerose, arkitektur & byg


read

Application deadline: continously

Ellen Schiander Holberg Fonden og Jens Olesens & Hustrus Legat

Ophold på Skodsborg Kurhotel & Spa A/S


read

Application deadline: continously

Esbjerg Fonden (I.C. Møllers Fond)

Forskning, humane og kunstneriske formål samt erhvervslivet i Esbjerg


read

Application deadline: continously

Fijoloca Fonden

Projekter i Midtjylland/Østjylland


read

Application deadline: continously

Foreningen til forebyggelse af skizofreni hos unge

Projekter som indrager familiemedlemmer til børn og unge med angst o.l.


read

Application deadline: continously

Foreningen til forebyggelse af skizofreni hos unge

Projekter der støtter nærmeste pårørende til unge med skizofreni/-typi


read

Application deadline: continously

Frederiksberg Kommune

Profilering af kultur- og fritidslivet i Frederiksberg Kommune (profilpuljen)


read

Application deadline: continously

Frederiksberg Kommune

Flygtninge i Frederiksberg Kommune med et særligt fritidspas


read

Application deadline: continously

Furesø Kommune

Projekter/aktiviteter målrettet og gennemført af unge i Furesø Kommune


read

Application deadline: continously

Furesø Kommune

Nye initiativer på idræts- og fritidsområdet i Furesø Kommune


read

Application deadline: continously

Gentofte Kommune

Udvikling og forbedring af talentmiljøerne i Gentofte Kommune


read

Application deadline: continously

Gentofte Kommune

Afholdelse af events i Gentofte Kommune


read

Application deadline: continously

Gentofte Kommune

Udvikling af idræt og motion i Gentofte Kommune


read

Application deadline: continously

Gentofte Kommune

Børns kontingent i Gentofte Kommune - Fritidspas


read

Application deadline: continously

Gentofte Kommune

Eliteidrætsudøvere og eliteidrætshold i Gentofte Kommune


read

Application deadline: continously

Gladsaxe Kommune

Nye initiativer og projekter til alsidigt fritidsliv i Gladsaxe Kommune


read

Application deadline: continously

Gladsaxe Kommune

Nye fritids- og idrætstilbud i Gladsaxe Kommune


read

Application deadline: continously

Gladsaxe Kommune

Initiativer og events i Gladsaxe Kommune


read

Application deadline: continously

Gladsaxe Kommune

Børn i 0.-10. klasse i Gladsaxe Kommune med fritidspas


read

Application deadline: continously

Greve Kommune

Initiativer der udvikler folkeoplysningsområdet i Greve Kommune


read

Application deadline: continously

Gribskov Kommune

Børn og unge, der ønsker at dyrke idræt, som bor i Gribskov Kommune


read

Application deadline: continously

Gribskov Kommune

Event og arrangementer gennem udlån af veje og pladser i Gripskov Kommune


read

Application deadline: continously

Hjørring Kommune

Udsatte børn og unge i Hjørring Kommune


read

Application deadline: continously

Holbæk Kommune

Udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte i Holbæk Kommune


read

Application deadline: continously

Hvidovre Kommune

Nye idrætstilbud for børn/unge m. funktionsnedsættelse i Hvidovre Kommune


read

Application deadline: continously

Hørsholm Kommune

Rejser for foreninger samt enkeltudøvere fra Hørsholm Kommune


read

Application deadline: continously

Ikast-Brande Kommune

Initiativer i Ikast-Brande Kommune, der fremmer helbred og sundhed


read

Application deadline: continously

Ikast-Brande Kommune

Nye initiativer og folkeoplysningsaktiviteter i Ikast-Brande Kommune


read

Application deadline: continously

Johan Hoffmann Fonden

Sport, kunst, kultur og sundhed til gavn for Esbjerg Kommune


read

Application deadline: continously

Jubilæumsfonden af 12.8.1973

Sociale organisationer og initiativer


read

Application deadline: continously

Køge Kommune

Aktiviteter og projekter i ungdomsklubberne i Køge Kommune


read

Application deadline: continously

Langeland Kommune

Arrangementer mv. inden for kultur, idræt og kunst i Langeland Kommune


read

Application deadline: continously

Lolland Kommune

Nytænkende bylivsinitiativer i Lolland Kommune


read

Application deadline: continously

Lyngby-Taarbæk Kommune

Idrætsaktiviteter i Lyngby-Taarbæk Kommune uden for foreningens budget


read

Application deadline: continously

Middelfart Kommune

Lokale stiruter i Middelfart Kommune


read

Application deadline: continously

Mårslet Skoles Venner

Aktiviteter ved Mårslet Skole


read

Application deadline: continously

Næstved Kommune

Udvikling af nye aktiviteter i kultur- og fritidslivet i Næstved Kommune


read

Application deadline: continously

Odense Kommune

Sundhedsfremmende tiltag i skolerne i Odense Kommune fra Idrætspuljen


read

Application deadline: continously

Rudersdal Kommune

Partnerskaber på tværs af politikområderne i Rudersdal Kommune


read

Application deadline: continously

Rødovre Kommune

Udvikling i idrætsforeningerne i Rødovre Kommune (Udviklingspuljen)


read

Application deadline: continously

Silkeborg Kommune

Foreninger i Silkeborg Kommune til ”Bevæg dig for livet”-forløb


read

Application deadline: continously

Skanderborg Kommune

Børn og unge i alderen 6-24 år med Fritidspas i Skanderborg Kommune


read

Application deadline: continously

Skanderborg Kommune

Udvikling af folkeoplysende aktiviteter i Skanderborg Kommune


read

Application deadline: continously

Skive Kommune

Sundhedsfremmende og forebyggende projekter i Skive Kommune


read

Application deadline: continously

Slagelse Kommune

Igangsættelse af aktiviteter for selvorganiserede i Slagelse Kommune


read

Application deadline: continously

Slagelse Kommune

Handicaprelaterede aktiviteter i Slagelse Kommune


read

Application deadline: continously

Sundheds- og Ældreministeriet

Mindre projekter eller aktiviteter i sygdomsbekæmpende organisationer


read

Application deadline: continously

Sønderborg Kommune

Udsatte børns fritidsaktiviteter i Sønderborg Kommune (Fritidspas)


read

Application deadline: continously

Vejle Kommune

Aktiviteter og udviklingen af Parasporten i hele Vejle Kommune


read

Application deadline: continously

Vejle Kommune

Arrangementer i Vejle via Kulturpuljen (under 10.000 kr.)


read

Application deadline: continously

Viborg Kommune

Fritidspas til et aktivt fritidsliv for børn i Viborg Kommune


read

Application deadline: continously

Ballerup Kommune

Kulturelle arrangementer, der er åbne for alle i Ballerup Kommune


read

Application deadline: 14.12.2021

Faxe Kommune

Udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte i Faxe Kommune


read

Application deadline: 15.12.2021

Humanity in Action-Danmark 30 td kr. per year

Rejselegat til unge, der arbejder fagligt, socialt mv. med minoritetsspørgsmål


read

Application deadline: 20.12.2021

Hertha & Børge Fredskovs Fond

Institutioner til almennyttige formål


read

Application deadline: 31.12.2021

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Uddeling af mælk og mejeriprodukter i skoler, institutioner og kommuner


read

Application deadline: 31.12.2021

Lissi og Egon Kristiansens Fond

Alment nyttige og velgørende formål, særligt i det midtjyske område


read

Application deadline: 31.12.2021

Dansk Ungdoms Fællesråd

Projekter for og med børn og unge gn. DUF's InitiativStøtte


read

Application deadline: 07.01.2022Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
Skatteguiden app: Har du tjent for meget ved siden af SU?
HPT