456 grants found


Nordea-fonden 500 mio. kr. per year

Studieophold i udlandet for kandidatstuderende


read

Application deadline: continously

Augustinus Fonden 300 mio. kr. per year

Studieophold


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Formål til gavn for Nordjylland


read

Application deadline: continously

Louis-Hansen fonden 140 mio. kr. per year

Studieophold i udlandet (kandidat)


read

Application deadline: continously

Louis-Hansen fonden 140 mio. kr. per year

Studieophold i udlandet for sygeplejerskestuderende


read

Application deadline: continously

Knud Højgaards Fond 112.5 mio. kr. per year

Studierejser for kandidatstuderende


read

Application deadline: continously

William Demant Fonden 100 mio. kr. per year

Studie- og praktikophold i udlandet for alle studieretninger


read

Application deadline: continously

Den Danske Maritime Fond 50 mio. kr. per year

Det maritime MBA Legat


read

Application deadline: continously

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. per year

Forskningsophold i udlandet


read

Application deadline: continously

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. per year

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


read

Application deadline: continously

Stibo-Fonden 2.3 mio. kr. per year

IT-rejsebevillinger til bachelor- og kandidatstuderende


read

Application deadline: continously

Rudolph Als Fondet 2 mio. kr. per year

Videregående uddannelser med forretningsmæssigt sigte


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Teknisk studerendes studieophold i udlandet


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Handelsstuderendes studieophold i udlandet


read

Application deadline: continously

Installatør A. Meldgaard og hustrus legat 1.3 mio. kr. per year

Videregående håndværksmæssige og tekniske uddannelser


read

Application deadline: continously

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. per year

Rejser for læger og lægestuderende, der er medlem af Lungeforeningen


read

Application deadline: continously

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. per year

Rejser, uddannelse eller konferencer for sundhedspersonale


read

Application deadline: continously

Direktør Einar Hansens og hustru fru Vera Hansens fond 610 td kr. per year

Uddannelse samt videreuddannelse indenfor industri, handel og håndværk


read

Application deadline: continously

Soransk samfunds Boligfond 500 td kr. per year

Tidl. elever hos Sorø Akademis Skole, børn af gammelsoranere og udvekslingsstuderende


read

Application deadline: continously

Det Reiersenske Fond 250 td kr. per year

Videreudd. inden for håndværk/industri til personer bosat øst for Storebælt


read

Application deadline: continously

Rieck-Andersens Familiefond 177 td kr. per year

Trængende enkeltpersoner, foreninger, institutioner og lign. - til almene formål


read

Application deadline: continously

Frederikshavn Handelsstandsforenings Uddannelseslegat 65 td kr. per year

Unge i Frederikshavn der har udmærket sig ved sin fagprøve/praktikforløb


read

Application deadline: continously

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td kr. per year

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


read

Application deadline: continously

Hans og Nelly Dellheims Mindelegat 40 td kr. per year

Efterkommere i lige linie efter J. og M. Gluckstadt og Eva Wenger


read

Application deadline: continously

Behrenslegatet

Den danske folkegruppe fra Slesvig til uddannelse i Danmark


read

Application deadline: continously

Columbus Fond

Pædagogisk udviklingsarbejde


read

Application deadline: continously

Danmarks Skohandlerforenings Fond

Unge medlemmer af Skobranchen.dk til videreuddannelse


read

Application deadline: continously

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982

Studieophold og studierejser i USA eller Canada


read

Application deadline: continously

Dansk Journalistforbund

Studierejser for journaliststuderende og tidl. journalistpraktikanter fra Bornholm


read

Application deadline: continously

Dansk Tennis Fond

Studieophold i udlandet


read

Application deadline: continously

Den Ingwersenske Fond

Studierejser for unge studerende


read

Application deadline: continously

Drost Fonden

Studieophold indenfor kunst, kultur, arkitektur, byg, by- & landskab


read

Application deadline: continously

Erik og Edel Johansens Fond for vininteresserede

Unges uddannelse/videreuddannelse indenfor vinbranchen ved studier i udlandet


read

Application deadline: continously

FSR's studie- & understøttelsesfond

Cand. Merc. aud. studerende samt studie-/almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


read

Application deadline: continously

Foreningen af mejeriledere og- funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


read

Application deadline: continously

Forældreskolens støttefond

Nuværende og tidligere elever fra Forældreskolen


read

Application deadline: continously

Greve J.G. Molktes Legat til fordel for skolerne på det tidligere Grevskab Bregentved

Lærere og skoler indenfor grevskabet Bregentveds område


read

Application deadline: continously

Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Studier samt legatstifter Wiedemanns slægt


read

Application deadline: continously

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i kommuner til videre- og efteruddannelse


read

Application deadline: continously

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i regioner til videre- og efteruddannelse


read

Application deadline: continously

Initiativfonden for Hirtshals og Omegn

Arbejdspladsfremmende initiativer og studerende m. tilknytning til Hirtshals m.m.


read

Application deadline: continously

International Federation of Surveyors (Fig)

Young Surveyors' educational and training activities


read

Application deadline: continously

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


read

Application deadline: continously

Mejsig Fonden

Studerende inden for landbrug, teknik m.v. fra Dronninglund Kommune


read

Application deadline: continously

Professor dr. jur. Max Sørensens Mindelegat

Juridiske videnskabelige formål


read

Application deadline: continously

Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Studieophold til beskæftigede inden for teknik og miljø


read

Application deadline: continously

Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond

Almenvelgørende formål og personer tilknyttet U. og E. Hoff-Clausen


read

Application deadline: continously

Max Warberg Petersens Mindefond 200 td kr. per year

Unge tilknyttet Nordfyns Kommune til uddannelse ved landbrug, handel el. håndværk


read

Application deadline: 24.10.2021

Fonden Ensomme Gamles Værn 5 mio. kr. per year

Samfundsvidenskabelige og humanistiske studerende til speciale om det sociale liv i alderdommen


read

Application deadline: 27.10.2021

BUPL Nordjylland

Studierejser for pædagogstuderende medlemmer i BUPL Nordjylland


read

Application deadline: 30.10.2021

Middelfart Sparekasse 7.5 mio. kr. per year

Uddannelse i udlandet til kunder i Middelfart Sparekasse


read

Application deadline: 31.10.2021

Fonden for H. K. Samuelsen Shipping & International Spedition 143.8 td kr. per year

Uddannelsessøgende født eller opvokset i Sønderjylland


read

Application deadline: 31.10.2021

Nordsjællands landbrugsskoles fond 125 td kr. per year

Uddannelse indenfor landbruget i ind- og udland


read

Application deadline: 31.10.2021

Radio- og TV-forhandler Knud Thomsen og Grethe Thomsens Uddannelseslegat 40 td kr. per year

Videreuddannelse af unge under 30 år med tilknytning til Lemvig


read

Application deadline: 31.10.2021

Dansk Rejseforsikrings Rejselegat

Rejselegat til danskere hvis formål er at tilegne sig viden


read

Application deadline: 31.10.2021

Gårdejer Niels Smith-Hansens Fond

Uddannelse for unge landmænd fra Landboforeningens område (Vejleegnen)


read

Application deadline: 31.10.2021

Lis og Sven Foghs Fond

Studieophold i udlandet for medlemmer af Herlovianersamfundet


read

Application deadline: 31.10.2021

Den Fynske Bladfond 8.77 mio. kr. per year

Studierejser til udlandet for journaliststuderende


read

Application deadline: 01.11.2021

Direktør Ib Henriksens Fond 4.1 mio. kr. per year

Enkeltpersoner, der ønsker at opnå en mastergrad i udlandet


read

Application deadline: 01.11.2021

Den Sønderjydske Fonds Legat for skolehjælp til danske syd for grænsen 500 td kr. per year

Uddannelse i Danmark til unge fra det danske mindretal i Sydslesvig


read

Application deadline: 01.11.2021

Grethe og Jørgen P. Bornerups Fond 500 td kr. per year

Sociale, kulturelle, kirkelige og uddannelsesmæssige formål


read

Application deadline: 01.11.2021

Direktør Kurt Bønnelycke og hustru fru Grethe Bønnelyckes Fond 438 td kr. per year

Handelsstuderende og videreuddannelse af unge handelsmænd og -kvinder


read

Application deadline: 01.11.2021

Blixfonden 400 td kr. per year

Fortjenstfulde billedkunstnere under 35 fra Danmark eller Norge


read

Application deadline: 01.11.2021

Sportsbuddy Studielegat 1.5 td kr. per year

Studerende, der ønsker at dygtiggøre sig i udlandet


read

Application deadline: 01.11.2021

Arne V. Schleschs Fond

Kulturelle og almennyttige formål


read

Application deadline: 01.11.2021

Gentofte Kommune

Uddannelse til unge mellem 15-25 år, som har haft fast bopæl i Gentofte


read

Application deadline: 01.11.2021

Gårdejer Hans Nielsens, "Vestergård, Skejby", Fond

Studierejser til kuske, ryttere og andre med tilknytning til travsportsmiljøet


read

Application deadline: 01.11.2021

Gårdejer Hans Nielsens, "Vestergård, Skejby", Fond

Studierejser til aktivt interesseret i travsport + hesteopdræt indenfor travsporten


read

Application deadline: 01.11.2021

H. Chr. Petersen og hustru Johanne Marie Caroline Petersens Legat

Studie- eller praktikophold i udlandet for studerende med tilknytning til Fyn


read

Application deadline: 01.11.2021

Københavns Universitets Internationaliseringsstipendium

Studie- og praktikophold samt feltarbejde i udlandet for KU-studerende


read

Application deadline: 01.11.2021

Købmand i Odense Andreas Mathiesen og hustru Carla Christine Mathiesens Legat

Uddannelsesophold i udlandet for unge handelsfolk


read

Application deadline: 01.11.2021

Laurits Andersens Fond

Udlandsstudier for ingeniører, teknikere, økonomer og handelsmænd


read

Application deadline: 01.11.2021

Laurits Andersens Fond

Èt års fuldtidsstudier i kinesisk sprog i Kina


read

Application deadline: 01.11.2021

Lektor H. Casparijs Studielånefond

Dimittender fra Sct. Knuds Gymnasium


read

Application deadline: 01.11.2021

Lizzi og Mogens Staal Fonden

Almennyttige formål som uddannelse, forskning, kunst, handicappedes vilkår mv.


read

Application deadline: 01.11.2021

Niels Smed Søndergaards Thy-Fond

Personer, foreninger eller institutioner i Thy


read

Application deadline: 01.11.2021

Vera og Carl Johan Michaelsens Legat

Studerende og dimittender fra en Erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse ved AU


read

Application deadline: 01.11.2021

ÖT Legatet 300 td kr. per year

Studerende på en videregående uddannelse, som under udveksling er bosat i et andet nordisk land


read

Application deadline: 11.11.2021

Elsass Fonden 27.5 mio. kr. per year

CP-relateret forskning og praktisk implementering


read

Application deadline: 13.11.2021

S. C. Van Fonden 3.5 mio. kr. per year

Kinesiske statsborgere


read

Application deadline: 15.11.2021

S. C. Van Fonden 3.5 mio. kr. per year

Danske statsborgeres studier i og videnskabelige forbindelser med Kina


read

Application deadline: 15.11.2021

Inge Mogensens Legat 600 td kr. per year

Studieophold og studierejser for personer der har behov for økonomisk hjælp


read

Application deadline: 15.11.2021

De Bielkeske Legater 32 td kr. per year

Unge kunstneres videreuddannelse og studierejser


read

Application deadline: 15.11.2021

Grosserer L. Hammerich og hustru Ellen F. Liisbergs Legat

Efterkommere af L. Hammerich og hustru Ellen, født Liisberg + sociale formål


read

Application deadline: 15.11.2021

Henry og Astrid Møllers Fond

Studier i DK og Sverige samt forskning inden for hjerte- og øjensygdomme


read

Application deadline: 15.11.2021

Henry og Mary Skovs Fond

Unges uddannelse, fortrinsvis inden for jernindustrien


read

Application deadline: 15.11.2021

Henry og Mary Skovs Mindelegat

Uddannelse for unge samt arbejdere/lærlinge fortrinsvis inden for jernindustrien


read

Application deadline: 15.11.2021

Kræftens Bekæmpelse

Eksperimentel, epidemiologisk kræftforskning m.m. - Korte rejser


read

Application deadline: 15.11.2021

Ribe Katedralskoles Legater

Flittige studenter fra Ribe Katedralskole til videregående uddannelse


read

Application deadline: 15.11.2021

Ribe Katedralskoles Legater

Dygtige studerende, der er udgået fra Ribe Katedralskole


read

Application deadline: 15.11.2021

Grenaa Haandværker- og Industriforenings Ungdomslegat

Unge fra Norddjurs, der har påbegyndt en videregående uddannelse


read

Application deadline: 20.11.2021

Vanggaard Fonden

Almennyttige formål & aktiviteter med tilknytning til Vendsyssel Amt


read

Application deadline: 22.11.2021

Tømmerhandler Johannes Fogs Fond 4.4 mio. kr. per year

Almennyttige formål, forbedring af miljøet og samfundsudvikling


read

Application deadline: 24.11.2021

Zonta Hillerøds studielegat 20 td kr. per year

Studieophold i udlandet


read

Application deadline: 30.11.2021

Per og Lise Aarsleffs Fond 1.4 mio. kr. per year

Danske ingeniørstuderendes praktik- eller studieophold i udlandet


read

Application deadline: 01.12.2021

Grevskabet Bregentveds nu ophævede brandforenings legat 541 td kr. per year

Alle personer der økonomisk trængende med tilknytning til Bregentved Jord


read

Application deadline: 01.12.2021Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
Skatteguiden app: Har du tjent for meget ved siden af SU?
HPT