643 grants found


Hørsholm Kommune

Foreninger, enkeltudøvere mv. fra Hørsholm Kommune til kulturrejser


read

Application deadline: continously

Elsass Fonden 27.5 mio. kr. per year

Projekter til støtte, inkludering og gavn af mennesker med CP


read

Application deadline: continously

Nordfyns Kommune

Kulturelle aktiviteter/arrangementer i Nordfyns Kommune


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af stedbundne potentialer over hele landet - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af bæredygtige byer - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af nye rammer for fællesskaber - Realdania


read

Application deadline: continously

A.P. Møller Fonden 785.11 mio. kr. per year

Almennyttige formål; søfart, samarbejde med nordiske lande, videnskab mm.


read

Application deadline: continously

Nordea-fonden 500 mio. kr. per year

Projektstøtte op til 100.000 kr. (lokale projekter)


read

Application deadline: continously

Nordea-fonden 500 mio. kr. per year

Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


read

Application deadline: continously

Statens Kunstfond 500 mio. kr. per year

Pludseligt opståede aktiviteter med internationalt indhold - scenekunstområdet


read

Application deadline: continously

Statens Kunstfond 500 mio. kr. per year

Optagelse i turnénetværket for voksenteater, repræsentanter fra egnsteatre, m.fl.


read

Application deadline: continously

Statens Kunstfond 500 mio. kr. per year

Teaterforenings/turnéarrangørs forestilling i Garantiordningen - underskudsgaranti


read

Application deadline: continously

Statens Kunstfond 500 mio. kr. per year

Teaterforestilling m. godkendelse som professionel scenekunst - formidlingstilskud


read

Application deadline: continously

Augustinus Fonden 300 mio. kr. per year

Generelle formål, herunder kulturelle og sociale formål


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Formål til gavn for Nordjylland


read

Application deadline: continously

Louis-Hansen fonden 140 mio. kr. per year

Kunst og kultur - museale aktiviteter, musik, scenekunst, kulturarv m.m.


read

Application deadline: continously

Knud Højgaards Fond 112.5 mio. kr. per year

Almennyttige formål samt sociale formål (børn og unge med handicap)


read

Application deadline: continously

William Demant Fonden 100 mio. kr. per year

Kulturelle formål samt miljø og natur


read

Application deadline: continously

Hempel Fonden 70 mio. kr. per year

Initiativer, der fremmer talenter inden for kunst, kultur og iværksætteri


read

Application deadline: continously

Spar Nord Fonden 60 mio. kr. per year

Sociale og kulturelle fællesskaber til gavn for lokalsamfundet


read

Application deadline: continously

Beckett-Fonden 20 mio. kr. per year

Kunst og kultur


read

Application deadline: continously

Lemvigh-Müller Fonden 15 mio. kr. per year

Kulturelle, sociale og produktive formål i Danmark


read

Application deadline: continously

Louis Petersens Legat 12 mio. kr. per year

Kulturelle, videnskabelige og uddannelsesmæssige formål


read

Application deadline: continously

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. per year

Kulturelle & nationale samt humanitære & sociale formål


read

Application deadline: continously

Toyota-Fonden 7.48 mio. kr. per year

Samfundsmæssige og velgørende formål


read

Application deadline: continously

Fonden for den Fynske Bank 7.2 mio. kr. per year

Idræt og kultur m.m. i Fynske Banks lokalområde


read

Application deadline: continously

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. per year

Erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål


read

Application deadline: continously

Politiken-Fonden 6 mio. kr. per year

Kulturelle formål


read

Application deadline: continously

Gangstedfonden 4.66 mio. kr. per year

Kunst og kultur- Kulturprojekter, der er af almen interesse og af høj kvalitet


read

Application deadline: continously

MTHP-Fonden 3 mio. kr. per year

Almenvelgørende og almennyttige formål m.m.


read

Application deadline: continously

NineUnited-Fond 3 mio. kr. per year

Almenvelgørende og almennyttige formål m.m.


read

Application deadline: continously

Trelleborg Fonden 2.5 mio. kr. per year

Aktiviteter af kulturel udviklende og repræsenterende karakter


read

Application deadline: continously

Trelleborg Fonden 2.5 mio. kr. per year

Aktivering af unge, sportsligt, kulturelt og uddannelsesmæssigt


read

Application deadline: continously

Frederik og Emma Kraghs Mindelegat 1.9 mio. kr. per year

Almennyttige formål, herunder kulturelle og uddannelsesmæssige formål


read

Application deadline: continously

Per og Lise Aarsleffs Fond 1.4 mio. kr. per year

Almennyttige/almenvelgørende formål, især kultur og idéudvikling


read

Application deadline: continously

Bodil Pedersen Fonden 1.2 mio. kr. per year

Kulturelle, videnskabelige, humanitære formål og fremme af natur/dyr


read

Application deadline: continously

Esbjerg Kulturelle Ungdomsfond 1000 td kr. per year

Ildsjæleprojekter for unge i Esbjerg


read

Application deadline: continously

Anders Brøndums Fond 970 td kr. per year

Velgørende og samfundsnyttige formål, herunder trængende personer


read

Application deadline: continously

Merkur Fonden 800 td kr. per year

Almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Johanne og Ejnar Flach-Bundegaard Fond 500 td kr. per year

Fremme af dansk sprog og kultur i Sydslesvig


read

Application deadline: continously

Traugott Møllers Fond 500 td kr. per year

Kulturelle & humanitære aktiviteter som foregår i eller relaterer sig til grænselandet


read

Application deadline: continously

Scandinavian Tobacco Group's gavefond 300 td kr. per year

Nationale, religiøse, etiske, faglige og andre formål


read

Application deadline: continously

Lysgaard Fonden 250 td kr. per year

Sport, erhverv, uddannelse og almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Fonden Himmerland 215 td kr. per year

Almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Rieck-Andersens Familiefond 177 td kr. per year

Trængende enkeltpersoner, foreninger, institutioner og lign. - til almene formål


read

Application deadline: continously

Tove og Carsten Løvbjergs almene Fond 50 td kr. per year

Almennyttige og kulturelle aktiviteter - især i Horsens og nærområdet


read

Application deadline: continously

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td kr. per year

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


read

Application deadline: continously

Ida Løfbergs Fond 35 td kr. per year

Trængende skuespillere, scenekunstnere og teaterfunktionærer


read

Application deadline: continously

Aabenraa Kommune

Kulturevents i Aabenraa Kommune - Eventpuljen


read

Application deadline: continously

Aalborg Kommune

Det nordjyske vækstlag inden for kunst og kultur


read

Application deadline: continously

Aalborg Kommune

Nye aktiviteter, arrangementer og events i Aalborg Kommune


read

Application deadline: continously

Aarhus Kommune

Event- og branding i Aarhus Kommune


read

Application deadline: continously

Aarhus Kommune

Gellerup Kultur - Her og Nu puljen


read

Application deadline: continously

Aarhus Kommune

Mindre offentlige kulturelle arrangementer i Aarhus - Initiativpuljen


read

Application deadline: continously

Aarhus Kommune

Kulturprojekter af og for børn og unge, Aarhus Kommune


read

Application deadline: continously

Aarhus Kommune

Projekter igangsat af børnekulturhuset i Aarhus Kommune


read

Application deadline: continously

Albani Fonden

Kunst, kultur og historie


read

Application deadline: continously

Albertslund Kommune

Offentlige kulturelle/kunstneriske arrangementer i Albertslund Kommune


read

Application deadline: continously

Arbejdsgivere i Nykøbing Falsters Fond

Uddannelse, kultur og andre almennyttige formål i Nykøbing Falster


read

Application deadline: continously

Assens Kommune

Kulturelle aktiviteter for borgerne i Assens Kommune (op til DKK 5.000)


read

Application deadline: continously

Ballerup Kommune

Unge i Ballerup Kommune, som gerne vil lave et projekt/arrangement


read

Application deadline: continously

Birgit og Jørgen Varmings fond til almennyttige formål

Almennyttige formål - kunst og musik samt lægevidenskabenlige formål


read

Application deadline: continously

Dansk Tennis Fond

Studieophold i udlandet


read

Application deadline: continously

Danske Bank i Lyngbys Fond

Foreninger og klubber fortrinsvis i det grønne område


read

Application deadline: continously

Drost Fonden

Kunst & kultur, sårbarhed & psykisk sygdom, sclerose, arkitektur & byg


read

Application deadline: continously

Drost Fonden

Studieophold indenfor kunst, kultur, arkitektur, byg, by- & landskab


read

Application deadline: continously

Egedal Kommune

Projekter og arrangementer i foreninger i Egedal Kommune


read

Application deadline: continously

Else Frederiksens Fond

Ikke-bemidlede, talentfulde skuespillere eller skuespilelever samt hjemløse katte


read

Application deadline: continously

Ernst B. Sund Fonden

Kunst, videnskab og andre almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Esbjerg Fonden (I.C. Møllers Fond)

Forskning, humane og kunstneriske formål samt erhvervslivet i Esbjerg


read

Application deadline: continously

Esbjerg Kommune

Foreningers gratisdage til kulturelle arrangementer i Musikhuset Esbjerg


read

Application deadline: continously

Esbjerg Kommune

Kulturarrangementer mm. med almen interesse i Esbjerg Kommune


read

Application deadline: continously

Eva Merete Falck Crones Fond

Medicinske, sociale- og kunstneriske forhold


read

Application deadline: continously

Fanø Kommune

Nye og etablerede kulturaktiviteter i Fanø Kommune


read

Application deadline: continously

Favrskov Kommune

Kulturelle aktiviteter i Favrskov Kommune (< kr. 20.000)


read

Application deadline: continously

Faxe Kommune

Børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter i Faxe Kommune


read

Application deadline: continously

Fredensborg Kommune

Kulturelle aktiviteter i Fredensborg Kommune - Kulturpuljen


read

Application deadline: continously

Fredensborg Kommune

Liv og kulturaktiviteterne i bymidterne i Fredensborg Kommune- Bylivspuljen


read

Application deadline: continously

Frederiksberg Kommune

Profilering af kultur- og fritidslivet i Frederiksberg Kommune (profilpuljen)


read

Application deadline: continously

Frederiksberg Kommune

Børn og unge i Frederiksberg Kommune med fritidspasset


read

Application deadline: continously

Frederiksberg Kommune

Flygtninge i Frederiksberg Kommune med et særligt fritidspas


read

Application deadline: continously

Frederikshavn Kommune

Fritids- eller kulturprojekter i Frederikshavn Kommune


read

Application deadline: continously

Frederikshavn Kommune

Talentudviklingsprojekter i Hjørring og/eller Frederikshavn Kommune


read

Application deadline: continously

Furesø Kommune

Projekter/aktiviteter målrettet og gennemført af unge i Furesø Kommune


read

Application deadline: continously

Gentofte Kommune

Kulturelle oplevelser og aktiviteter for børn i Gentofte Kommune


read

Application deadline: continously

Gentofte Kommune

Et kulturelt arrangement eller kulturel aktivitet i Gentofte Kommune


read

Application deadline: continously

Gladsaxe Kommune

Nye initiativer og projekter til alsidigt fritidsliv i Gladsaxe Kommune


read

Application deadline: continously

Gladsaxe Kommune

Initiativer og events i Gladsaxe Kommune


read

Application deadline: continously

Greve Kommune

Underskudsdækning til kunst- og kulturarrangementer i Greve Kommune


read

Application deadline: continously

Greve Kommune

Kulturprojekter i Greve Kommune


read

Application deadline: continously

Guldborgsund Kommune

Initiativer til fremme af turismen, Guldborgsund Kommune (Turismepulje)


read

Application deadline: continously

Guldborgsund Kommune

Underskudsgaranti eller tilskud til foreninger i Guldborgsund Kommune


read

Application deadline: continouslyBemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT