194 grants found


Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Større udviklingsprojekter gn. Dansk missionsråds udviklingsafdeling, DMRU


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Organisatoriske udviklingsprojekter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Udstationering af personale samt kort-tids konsulenter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Mindre projekter og pilot-projekter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

A.P. Møller Fonden 785.11 mio. kr. per year

Almennyttige formål; søfart, samarbejde med nordiske lande, videnskab mm.


read

Application deadline: continously

Augustinus Fonden 300 mio. kr. per year

Generelle formål, herunder kulturelle og sociale formål


read

Application deadline: continously

William Demant Fonden 100 mio. kr. per year

Kulturelle formål samt miljø og natur


read

Application deadline: continously

P.C. Ibsens sønners legat 3 mio. kr. per year

Enlige private lærerinder, sygeplejersker og husjomfruer


read

Application deadline: continously

Tømmerhandler Vilhelm Bangs Fond 2 mio. kr. per year

Almennyttige formål, især medicinsk udstyr


read

Application deadline: continously

Esbjerg Kulturelle Ungdomsfond 1000 td kr. per year

Ildsjæleprojekter for unge i Esbjerg


read

Application deadline: continously

Traugott Møllers Fond 500 td kr. per year

Kulturelle & humanitære aktiviteter som foregår i eller relaterer sig til grænselandet


read

Application deadline: continously

Eivind Eckbos Dansk-Norske Legat 375 td kr. per year

Styrkelse af samarbejde mellem Danmark og Norge ud fra kristne idealer


read

Application deadline: continously

Scandinavian Tobacco Group's gavefond 300 td kr. per year

Nationale, religiøse, etiske, faglige og andre formål


read

Application deadline: continously

Lysgaard Fonden 250 td kr. per year

Sport, erhverv, uddannelse og almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Fonden Himmerland 215 td kr. per year

Almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td kr. per year

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


read

Application deadline: continously

Albani Fonden

Kunst, kultur og historie


read

Application deadline: continously

Anna C.A.K Bramsens Mindelegat

Præster i Ribe Stifts rekreations- og studieophold


read

Application deadline: continously

Billund Y's Men's Club

Alment humanitært/kristeligt arbejde


read

Application deadline: continously

Billund Y's Mens Clubs Støttefond af 1983

Kristent ungdomsarbejde i Billund Kommune


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Forundersøgelse v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Partnerskabsaktiviteter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Kapacitetsudvikling og netværk v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Oplysningsaktiviteter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Tyrkisk-Islamisk Stiftelse

Begravelse og transport af afdøde tyrkisk-danske personer


read

Application deadline: continously

Danske Bank i Lyngbys Fond

Foreninger og klubber fortrinsvis i det grønne område


read

Application deadline: continously

Det Mosaiske Troessamfund Fælles Legatfond

Brudeudstyr


read

Application deadline: continously

Ellen Schiander Holberg Fonden og Jens Olesens & Hustrus Legat

Ophold på Skodsborg Kurhotel & Spa A/S


read

Application deadline: continously

Esbjerg Fonden (I.C. Møllers Fond)

Forskning, humane og kunstneriske formål samt erhvervslivet i Esbjerg


read

Application deadline: continously

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


read

Application deadline: continously

Jubilæumsfonden af 12.8.1973

Kirker, kirkelige organisationer og initiativer


read

Application deadline: continously

Knud og Rigmor Wiedemanns Legat

Trængende kvinder, kirkelige formål, uddannelse samt samfundsnyttige formål


read

Application deadline: continously

Fonden Ensomme Gamles Værn 5 mio. kr. per year

Formidlingsprojekter, der nuancerer synet på alderdommen


read

Application deadline: 27.10.2021

Det Saxildske Familiefond 1000 td kr. per year

Foreninger og institutioner med almennyttige formål


read

Application deadline: 31.10.2021

Dansk Rejseforsikrings Rejselegat

Rejselegat til danskere hvis formål er at tilegne sig viden


read

Application deadline: 31.10.2021

Den Folkekirkelige Udviklingsfond 2 mio. kr. per year

Initiativer der fremmer udviklingen af folkekirkens arv og virke


read

Application deadline: 01.11.2021

Carlsen-Langes Legatstiftelse 1000 td kr. per year

Arbejde i ord og skrift for kristendommens udbredelse og befæstelse


read

Application deadline: 01.11.2021

Carlsen-Langes Legatstiftelse 1000 td kr. per year

Fædrelandske eller almenmenneskelige formål


read

Application deadline: 01.11.2021

Grethe og Jørgen P. Bornerups Fond 500 td kr. per year

Sociale, kulturelle, kirkelige og uddannelsesmæssige formål


read

Application deadline: 01.11.2021

Fonden Juullip Nipitittagaa (Den grønlandske julemærkefond) 136 td kr. per year

Grønlandske kulturelle formål samt grønlandsk kunst og kunsthåndværk


read

Application deadline: 01.11.2021

Familien E. R. Ps. Fond

Kristne organisationer/enkeltpersoner til udbredelse af den kristne tro


read

Application deadline: 01.11.2021

Fhv. seminarieforstander P.C. Gjelstrups Legat

Børn af indremissionærer til værdige formål samt indremissionærhjem


read

Application deadline: 01.11.2021

Folketingsmand og forfatter Jens Adolph Carl Carlsen-Skiødts, hustru og datters fond

Værdigt trængende og til studerende - fortrinvis troende mennesker


read

Application deadline: 01.11.2021

Folketingsmand og forfatter Jens Adolph Carl Carlsen-Skiødts, hustru og datters fond

Opførelse af kirker o.a. bygninger udelukkende til kristent arbejde og virksomhed


read

Application deadline: 01.11.2021

Folketingsmand og forfatter Jens Adolph Carl Carlsen-Skiødts, hustru og datters fond

Udgivelse el. uddeling af kristne publikationer & forfattere af kristen litteratur


read

Application deadline: 01.11.2021

Fonden ånd, vækst og bevidsthed

Projekter og initiativer, der fremmer ånd, vækst og bevidsthed


read

Application deadline: 01.11.2021

Lizzi og Mogens Staal Fonden

Almennyttige formål som uddannelse, forskning, kunst, handicappedes vilkår mv.


read

Application deadline: 01.11.2021

Margrethe og Johs. F. la Cours Fond

Almennyttige formål i de lokalområder, hvor stifterne drev virksomhed


read

Application deadline: 01.11.2021

Hans Tausens Fond

Teologi- og medicinstuderendes uddannelse


read

Application deadline: 15.11.2021

Hans Tausens Fond

Præster og teologiske kandidaters bogudgifter


read

Application deadline: 15.11.2021

Geheimeråd Brandts Legat

Evangelisk-kristelig læres udbredelse


read

Application deadline: 17.11.2021

Nr. Snede m.fl. Sogns gensidige brandforsikring for løsøres Fond

Kulturelle og humanitære formål, bl.a. spejdere, søndagsskole og ældre


read

Application deadline: 22.11.2021

Tømmerhandler Johannes Fogs Fond 4.4 mio. kr. per year

Almennyttige formål, forbedring af miljøet og samfundsudvikling


read

Application deadline: 24.11.2021

M. og J. Børsen Hansens menighedslegat til fremme af menighedsarbejdet i Vejle, Sct. Johannes sogn

Folkekirkelig menighedsarbejde, uddannelse og trængende i Sct. Johannes sogn


read

Application deadline: 30.11.2021

Foreningen Danske Døvblinde (FDDB)

Julehjælp til medlemmer af Foreningen Danske Døvblinde


read

Application deadline: 01.12.2021

Ingrid og Elly Bache Lauridsens Legat

Ungdomsarbejde og kirkelig forening for Indre Mission, fortrinsvis i Lemvig


read

Application deadline: 01.12.2021

Jens Nørregaard og Hal Kochs mindefond

Forskning inden for dansk kirkehistorie og økumenisk teolog


read

Application deadline: 01.12.2021

Humanity in Action-Danmark 30 td kr. per year

Rejselegat til unge, der arbejder fagligt, socialt mv. med minoritetsspørgsmål


read

Application deadline: 20.12.2021

Ådum Sogns Spare- og Lånekasses almennyttige Fond

Almennyttige formål i Ådum


read

Application deadline: 31.12.2021

Geheimeråd Brandts Legat

Reformationsprisen


read

Application deadline: 15.01.2022

Møns Banks Jubilæumsfond

Kulturformål og ungdoms- og foreningsarbejde i Møns Banks nærområde


read

Application deadline: 31.01.2022

Betaniaforeningen i Danmark 700 td kr. per year

Sociale arbejde, menighedsdiakoni og videreuddannelse


read

Application deadline: 01.02.2022

Outrup Fonden 27.5 td kr. per year

Almenvelgørende formål som idræt, uddannelse, sociale og kulturelle formål i Outrup


read

Application deadline: 15.02.2022

Bergiafonden 3.4 mio. kr. per year

Istandsættelser mv. af betydning for dansk bygningskunst


read

Application deadline: 01.10.2022

Gildecenterfonden 30 td kr. per year

Etablering/vedligeholdelse/drift af fysiske rammer for spejdere/gilder


read

Application deadline: 01.03.2022

Frimodt-Heineke Fonden

Undervisningsmæssige, religiøse eller mellemfolkelige formål


read

Application deadline: 01.03.2022

Gjerrilds legat

Uddannelse i udlandet med henblik på missionsarbejde for Baptistkirken


read

Application deadline: 01.03.2022

Ikast-Brande Kommune

Julebelysning i Ikast-Brande Kommune


read

Application deadline: 05.03.2022

Sonning-Fonden 1.3 mio. kr. per year

(C) Almennyttige kulturelle formål


read

Application deadline: 31.03.2022

De Piper-Backhauske Legater 20 td kr. per year

Skole, kirke og kulturelle formål i Sydslesvig


read

Application deadline: 01.04.2022

Fonden Hoffmands Minde

Katolsk kirkebyggeri, præstelønninger samt ældre og svagelige personer


read

Application deadline: 01.04.2022

Johan Otto Wroblewskis Fond

Restaurering af musikalsk og antikvarisk værdifulde pibeorgler


read

Application deadline: 01.10.2022

Timotheus Sogns Meningsplejes Fond 85 td kr. per year

Kirkeligt socialt arbejde for Timotheus Sogns ældre


read

Application deadline: 12.04.2022

Købmand Herman Sallings Fond 140 mio. kr. per year

Værdige formål, fortrinsvis i Aarhus området


read

Application deadline: 15.04.2022

G. E. C. Gads Fond 3 mio. kr. per year

Videnskabelige, kulturelle og kirkelige formål


read

Application deadline: 15.10.2022

Edel og Wilhelm Daubenmerkls Almenvelgørende Fond

Sundhed og sygepleje, natur, musik, kunst og kultur


read

Application deadline: 15.10.2022

Timotheus Sogns Menighedsplejes Fond

Kirkeligt socialt arbejde for ældre i Timotheus Sogn


read

Application deadline: 19.04.2022

Lars Chr. Pedersens Fond Formanden for Skovlunde Menighedsråd 18 td kr. per year

Kirkelige formål, primært til gavn for ældrearbejdet i Skovlunde sogn


read

Application deadline: 01.05.2022

Generalkonsul Friedrich Bøhm og Datter Else Bøhms Fond

Kulturelle, musikalske og kunstneriske formål (organisationer)


read

Application deadline: 01.05.2022

Generalkonsul Friedrich Bøhm og Datter Else Bøhms Fond

Almenvelgørende og humanitære organisationer


read

Application deadline: 01.05.2022

Generalkonsul Friedrich Bøhm og Datter Else Bøhms Fond

Undervisning/uddannelse inden for primært klassisk musik og sang


read

Application deadline: 01.05.2022

Det sønderjydske Salmelegat

Fremme af kærlighed og kendskab til den danske salmeskat


read

Application deadline: 31.05.2022

Biskop Aksel Malmstrøm og hustrus Legat for præster i Viborg stift 4.3 td kr. per year

Økonomisk trængte præster i Viborg Stift


read

Application deadline: 15.06.2022

Slots- og Kulturstyrelsen

Humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer


read

Application deadline: 01.07.2022

Frode Laurits Erland Madsens almennyttige Fond

Almenvelgørende tiltag i Ringkøbing-Skjern kommune


read

Application deadline: 01.08.2022

Jenny og Søren Nielsens Mindefond

Mennesker i nød og organisationer


read

Application deadline: 01.08.2022

Halsnæs Kommune

Lokale kulturelle begivenheder i Halsnæs Kommune fra Ny Kulturpuljen


read

Application deadline: 01.10.2022

Energistyrelsen 621 mio. kr. per year

Lokale bredbåndsprojekter ved dårlig bredbåndsdækning, Bredbåndspuljen


read

Application deadline: 24.08.2022

Dato Seri B. Bek-Nielsens Almennyttige Fond

Folkekirkelige interesser


read

Application deadline: 01.09.2022

Holsteinborg Sparekasse-Bikubens Fond

Almennyttige og kulturelle formål i Holsteinborg Sparekasses lokalområde


read

Application deadline: 01.09.2022

LB Foreningens Fond

Formål af fælles interesse for lærerstanden


read

Application deadline: 01.09.2022

Købmand Ferdinand Sallings Mindefond

Videnskabelig forskning, herunder indenfor detailhandel og afsætningsøkonomi mm.


read

Application deadline: 15.09.2022

FLSmidth & Co. A/S Gavefond 300 td kr. per year

National or cultural causes


read

Application deadline: 01.10.2022

Stiftelsen Mariahjemmet

Unge, danske katolikkers uddannelse


read

Application deadline: 01.10.2022

Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond 700 td kr. per year

Almennyttig støtte med hovedvægten lagt på maritime projekter


read

Application deadline: 15.10.2022

Peder Lodberg Kristiansens Mindefond

Almenvelgørende og almennyttige formål på Holmsland Klit


read

Application deadline: 15.10.2022

Skibsreder Christen Kraemer og hustru Laura Louise Mathilde født Hansens Legat 4 mio. kr. per year

Unge søfolks uddannelse samt Grænsefonden, K.F.U.M, K.F.U.K., m.fl.


read

 Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT