642 grants found


Det Danske Filminstitut

Udvikling af digitale spil - Spilordningen, DFI


read

Application deadline: continously

Det Danske Filminstitut

Projekter i danske biografer - drift af danske kunstbiografer


read

Application deadline: continously

Danmarks Grønne Investeringsfond 5 bil. kr. per year

Fremme af en grøn omstilling af det danske samfund gennem lån


read

Application deadline: continously

Innovationsfonden 1.6 bil. kr. per year

Ansættelse af kandidat i virksomheder i landdistrikter (Landdistriktsvækstpilot)


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af stedbundne potentialer over hele landet - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af bedre boligmiljøer - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af en levende bygningskultur - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri - Realdania


read

Application deadline: continously

A.P. Møller Fonden 785.11 mio. kr. per year

Almennyttige formål; søfart, samarbejde med nordiske lande, videnskab mm.


read

Application deadline: continously

Energistyrelsen 621 mio. kr. per year

El-intensive virksomheders konkurrenceevne via lempelse af PSO-betaling


read

Application deadline: continously

Statens Kunstfond 500 mio. kr. per year

Teaterforenings/turnéarrangørs forestilling i Garantiordningen - underskudsgaranti


read

Application deadline: continously

Statens Kunstfond 500 mio. kr. per year

Teaterforestilling m. godkendelse som professionel scenekunst - formidlingstilskud


read

Application deadline: continously

Industriens Fond 255 mio. kr. per year

Projekter, der kan bidrage til videreudvikling af dansk erhvervsliv


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Formål til gavn for Nordjylland


read

Application deadline: continously

Hempel Fonden 70 mio. kr. per year

Aktiviteter på vandet i Danmark


read

Application deadline: continously

Den Danske Maritime Fond 50 mio. kr. per year

Det maritime MBA Legat


read

Application deadline: continously

Rockwool fonden 41 mio. kr. per year

Forskning i sociale og økonomiske udfordringer i Danmark


read

Application deadline: continously

Nordea Bank-fonden 25 mio. kr. per year

Initiativer, der øger attraktionsværdien af danske erhvervsuddannelser


read

Application deadline: continously

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. per year

Særlige Formål, der kan virke til fremme af dansk handels- og erhvervsliv


read

Application deadline: continously

Synoptik-Fonden 15.6 mio. kr. per year

Udvikling af optikbranchen


read

Application deadline: continously

Toyota-Fonden 7.48 mio. kr. per year

Samfundsmæssige og velgørende formål


read

Application deadline: continously

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. per year

Erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål


read

Application deadline: continously

Politiken-Fonden 6 mio. kr. per year

Pressemæssige formål


read

Application deadline: continously

FLAG Vestjylland 5 mio. kr. per year

Erhvervsorienterede projekter i FLAG Vesyjyllands geografiske områder


read

Application deadline: continously

Stibo-Fonden 2.3 mio. kr. per year

Forskning, samfundsgavnlige opgaver samt projekter til gavn for dansk erhvervsliv


read

Application deadline: continously

Norma og Frode Jacobsens Fond 2 mio. kr. per year

Projekter i svinekødssektoren - forskning og forbedring af konkurrenceevne


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Udvikling af og specialisering indenfor særligt håndværk


read

Application deadline: continously

Boligfonden Kuben 1.1 mio. kr. per year

Udvikling af byggeriets kvalitet og produktivitet


read

Application deadline: continously

Træfonden 1.1 mio. kr. per year

Design og markedsføring inden for møbelindustrien og snedkerfaget


read

Application deadline: continously

Træfonden 1.1 mio. kr. per year

Projekter og udstillinger om/for snedkerfaget, og træ- og møbelindustrien


read

Application deadline: continously

Træfonden 1.1 mio. kr. per year

Andre formål inden for træ- og møbelindustrien samt snedkerfaget


read

Application deadline: continously

Knud og Edith Eriksens Mindefond 1000 td kr. per year

Læger og forskere, der arbejder med sygdomsbekæmpende forskning


read

Application deadline: continously

Cand. Pharm. Povl M. Assens Fond 900 td kr. per year

Medicinsk- og pharmaceutiskhistoriske videnskab og museumsvirksomhed


read

Application deadline: continously

Direktør Einar Hansens og hustru fru Vera Hansens fond 610 td kr. per year

Uddannelse samt videreuddannelse indenfor industri, handel og håndværk


read

Application deadline: continously

KEN Fonden 500 td kr. per year

Charitable projects both at home and abroad, but especially in the local community


read

Application deadline: continously

Christian Nielsens Fond 311 td kr. per year

Dansk teknologisk og industriel forskning og opfindelser


read

Application deadline: continously

Christian Nielsens Fond 311 td kr. per year

Enkeltpersoner og selskaber under stiftelse som etablerede virksomheder


read

Application deadline: continously

Det Reiersenske Fond 250 td kr. per year

Videreudd. inden for håndværk/industri til personer bosat øst for Storebælt


read

Application deadline: continously

MUSAM 250 td kr. per year

Transportstøtte i indland for bands og solister i Aalborg Kommune (Pulje 1Bi)


read

Application deadline: continously

MUSAM 250 td kr. per year

Produktion af en promotion-cd for bands og solister i Aalborg Kommune (Pulje 1F)


read

Application deadline: continously

MUSAM 250 td kr. per year

PR og reklame for bands og solister i Aalborg Kommune (Pulje 1D)


read

Application deadline: continously

MUSAM 250 td kr. per year

Workshops/band-doktor for bands i Aalborg Kommune (Pulje 1C)


read

Application deadline: continously

Business Fredericias Erhvervspris 10 td kr. per year

En person, virksomhed eller andre, som udviser et særligt vækstdrive i Fredericia


read

Application deadline: continously

Aarhus Kommune

Erhvervsprojekter i Aarhus Kommune (Erhvervspuljen)


read

Application deadline: continously

Administrator Johs. Krøiers Fond

Værdigt trængende ældre eller unge mænd inden for håndværk og handel


read

Application deadline: continously

Advokat Bent Thorbergs Fond

Forskning mm. inden for medicin, jura, teknik & erhvervsforhold


read

Application deadline: continously

BUPL ØstJylland

Faglig udvikling for medlemmer af BUPL Østjylland


read

Application deadline: continously

BUPL ØstJylland

Professionsaktiviteter for medlemmer af BUPL Østjylland


read

Application deadline: continously

Business Aabenraa

Aktiviteter, der styrker Aabenraa Kommunes omdømme


read

Application deadline: continously

Byggeriets Uddannelser

Ansatte fra Bygge- og Anlægsbranchen til deltagelse i efter- og videreudd.


read

Application deadline: continously

Byggeriets Uddannelser

Medlemmer af 3F til deltagelse i efter- og videreuddannelse


read

Application deadline: continously

Byggeriets Uddannelser

Kompetenceudvikling, selvvalgt og aftalt uddannelse indenfor Dansk Byggeri


read

Application deadline: continously

Byggeriets Uddannelser

Medlemmer af 3F til efter- og videreuddannelse indenfor Dansk Industri


read

Application deadline: continously

Center for erhvervsforskning - Fond

Studerende/medarbejdere fra Aarhus BSS, Aarhus Uni m.m.


read

Application deadline: continously

Dagspressens Fond

Uddannelse og videnskabeligt arbejde mhp. dagspressens virksomhed


read

Application deadline: continously

Danmarks Skohandlerforenings Fond

Unge medlemmer af Skobranchen.dk til videreuddannelse


read

Application deadline: continously

Danmarks Tapet- og Farvehandlers Fond

Ældre, trængende farvehandlere samt til unge farvehandleres uddannelse mv.


read

Application deadline: continously

Det Danske Filminstitut

Filmprojekter med manifesterede talenter i langt format - New Danish Screen


read

Application deadline: continously

Det Danske Filminstitut

Lancering af danske film af spillefilmslængde


read

Application deadline: continously

Det Danske Filminstitut

Projekter i danske biografer - Etablering, modernisering og initiativer


read

Application deadline: continously

Det Danske Filminstitut

Filmkunst, filmkultur og biografkultur i DK samt udvikling filmbranchen


read

Application deadline: continously

Det Danske Filminstitut

Lancering og spilfremme af digitale spil - Spilordningen, DFI


read

Application deadline: continously

Det Danske Filminstitut

Initiativer til udvikling af tysk-danske koproduktioner


read

Application deadline: continously

Det Danske Filminstitut

Dansk lancering og distribution af dokumentar og kort fiktion


read

Application deadline: continously

Det Danske Filminstitut

Distributionsinitiativer for dokumentar og kortfilm - projektstøtte


read

Application deadline: continously

Det Danske Filminstitut

Korte fiktionsfilm gennem konsulentordningen


read

Application deadline: continously

Det Danske Filminstitut

Udvikling og fremme af filmkunst, filmkultur mm. ved ophold i udlandet


read

Application deadline: continously

Det Danske Filminstitut

Lavbudgetfilm - både nye og etablerede filmtalenter via Konsulentordningen


read

Application deadline: continously

E.R. Rasmussens Fond

Etablerede og nystartede danske virksomheder med fordelagtige lån


read

Application deadline: continously

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med eksportkaution


read

Application deadline: continously

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med kaution for anlægslån


read

Application deadline: continously

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med sælgerkreditgaranti


read

Application deadline: continously

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med Operationel Leasing Garanti


read

Application deadline: continously

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med finansieringsgaranti


read

Application deadline: continously

Eksport Kredit Fonden

Funding af projekter igennem eksportlån eller pensionskassefunding


read

Application deadline: continously

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med projektfinansieringsgaranti


read

Application deadline: continously

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med rembursgaranti


read

Application deadline: continously

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med bondgaranti


read

Application deadline: continously

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med køberkreditgaranti


read

Application deadline: continously

Eksport Kredit Fonden

Små og mellemstore eksportvirksomheder ved SMV-garanti


read

Application deadline: continously

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med investeringsgaranti


read

Application deadline: continously

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med kontraktgaranti


read

Application deadline: continously

Erhvervshus Hovedstaden

Vækstvirksomheder og vækstiværksættere sparring og individuel kortlægning


read

Application deadline: continously

Erhvervshus Sydjylland

Sparring og individuel kortlægning af deres muligheder og potentialer


read

Application deadline: continously

Erhvervsstyrelsen

Projekter i udpegede fiskeriområder - FLAG-ordningen


read

Application deadline: continously

Esbjerg Fonden (I.C. Møllers Fond)

Forskning, humane og kunstneriske formål samt erhvervslivet i Esbjerg


read

Application deadline: continously

Favrskov Landsbyråd

Mellemfinansiering af projekter


read

Application deadline: continously

Foreningen Bladudgiverfonden

Projekter til fremme af den danske private mediebranche


read

Application deadline: continously

Frederikshavn Kommune

Fremme af udvikling i Frederikshavn Kommune - Landdistriktpulje


read

Application deadline: continously

Gårdejer Jens Christian Støvring og hustru Ane Støvrings legat

Vanskeligt stillede unge landmænd eller unge inden for landbruget m.m.


read

Application deadline: continously

Henning G. Kruses Fond

Almennyttige/almenvelgørende formål, forskning og erhvervudvikling


read

Application deadline: continously

Hvidovre Kommune

Projekter, der profilerer Hvidovre Kommune - Profileringspuljen


read

Application deadline: continously

Idagaardfonden

Sociale formål samt landbrugsforskning


read

Application deadline: continously

Initiativfonden for Hirtshals og Omegn

Arbejdspladsfremmende initiativer og studerende m. tilknytning til Hirtshals m.m.


read

Application deadline: continously

Kolding Kommune

Nationale & internationale fritids-/idrætsarrangementer i Kolding Kommune


read

Application deadline: continously

Lånefonden for Sønderjylland

Dansksindede landmænd i Sønderjylland


read

Application deadline: continously

Middelfart Kommune

Mellemfinansiering af landdistrikts- & LAG-projekter, Middelfart Kommune


read

Application deadline: continously

Nationalparkfond Mols Bjerge

Projekter inden for Nationalparkfond Mols Bjergs formål


read

Application deadline: continously

Nordjysk Lånefond

Nordjyske iværksættere & virksomheder med udviklingspotentiale - gennem lån


read

Application deadline: continouslyBemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT