409 grants found


Augustinus Fonden 300 mio. kr. per year

Studieophold


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Formål til gavn for Nordjylland


read

Application deadline: continously

Louis-Hansen fonden 140 mio. kr. per year

Studieophold i udlandet (kandidat)


read

Application deadline: continously

Louis-Hansen fonden 140 mio. kr. per year

Studieophold i udlandet for sygeplejerskestuderende


read

Application deadline: continously

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. per year

Forskningsophold i udlandet


read

Application deadline: continously

Medarbejderfond for VKR Gruppen 8.2 mio. kr. per year

VKR gruppens medarbejdere og deres familie til uddannelse m.m.


read

Application deadline: continously

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. per year

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


read

Application deadline: continously

Stibo-Fonden 2.3 mio. kr. per year

IT-rejsestipendier til ph.d.-studerende


read

Application deadline: continously

Stibo-Fonden 2.3 mio. kr. per year

IT-rejsebevillinger til bachelor- og kandidatstuderende


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Teknisk studerendes studieophold i udlandet


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Handelsstuderendes studieophold i udlandet


read

Application deadline: continously

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. per year

Rejser for læger og lægestuderende, der er medlem af Lungeforeningen


read

Application deadline: continously

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. per year

Rejser, uddannelse eller konferencer for sundhedspersonale


read

Application deadline: continously

Soransk samfunds Boligfond 500 td kr. per year

Tidl. elever hos Sorø Akademis Skole, børn af gammelsoranere og udvekslingsstuderende


read

Application deadline: continously

Jurrådets Fond 70 td kr. per year

Projekter til gavn for - og/eller værdigt trængende jurastuderende


read

Application deadline: continously

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td kr. per year

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


read

Application deadline: continously

Hans og Nelly Dellheims Mindelegat 40 td kr. per year

Efterkommere i lige linie efter J. og M. Gluckstadt og Eva Wenger


read

Application deadline: continously

Anders Larsens og Hustrus Mindefond

Unge landmænd til hjælp til uddannelse, etablering eller udvidelse af bedrift


read

Application deadline: continously

Anna C.A.K Bramsens Mindelegat

Præster i Ribe Stifts rekreations- og studieophold


read

Application deadline: continously

Anne-Marie og Viggo Bønnerups Fond

Sydslesvigeres efterskoleophold i Danmark


read

Application deadline: continously

BUPL ØstJylland

Vælfærdspolitiske aktiviteter for medlemmer af BUPL Østjylland


read

Application deadline: continously

BUPL ØstJylland

Professionsaktiviteter for medlemmer af BUPL Østjylland


read

Application deadline: continously

Ballerup Kommune

Venskabsbybesøg og udvekslinger til Ballerup Kommunes samarbejdsbyer


read

Application deadline: continously

Behrenslegatet

Den danske folkegruppe fra Slesvig til uddannelse i Danmark


read

Application deadline: continously

Byggeriets Uddannelser

Ansatte fra Bygge- og Anlægsbranchen til deltagelse i efter- og videreudd.


read

Application deadline: continously

Byggeriets Uddannelser

Kompetenceudvikling, selvvalgt og aftalt uddannelse indenfor Dansk Byggeri


read

Application deadline: continously

Byggeriets Uddannelser

Medlemmer af 3F til efter- og videreuddannelse indenfor Dansk Industri


read

Application deadline: continously

Columbus Fond

Pædagogisk udviklingsarbejde


read

Application deadline: continously

Danmarks Skohandlerforenings Fond

Unge medlemmer af Skobranchen.dk til videreuddannelse


read

Application deadline: continously

Dansk Journalistforbund

Studierejser for journaliststuderende og tidl. journalistpraktikanter fra Bornholm


read

Application deadline: continously

Dansk Tennis Fond

Studieophold i udlandet


read

Application deadline: continously

Den Ingwersenske Fond

Studierejser for unge studerende


read

Application deadline: continously

Det Danske Filminstitut

Udvikling og fremme af filmkunst, filmkultur mm. ved ophold i udlandet


read

Application deadline: continously

Drost Fonden

Studieophold indenfor kunst, kultur, arkitektur, byg, by- & landskab


read

Application deadline: continously

Erik og Edel Johansens Fond for vininteresserede

Unges uddannelse/videreuddannelse indenfor vinbranchen ved studier i udlandet


read

Application deadline: continously

FSR's studie- & understøttelsesfond

Forskning af betydning for revisorstanden


read

Application deadline: continously

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


read

Application deadline: continously

Fonden for Brørup Sparekasse

Almennyttige og velgørende formål i Brørup


read

Application deadline: continously

Foreningen af mejeriledere og- funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


read

Application deadline: continously

Forældreskolens støttefond

Nuværende og tidligere elever fra Forældreskolen


read

Application deadline: continously

Greve J.G. Molktes Legat til fordel for skolerne på det tidligere Grevskab Bregentved

Lærere og skoler indenfor grevskabet Bregentveds område


read

Application deadline: continously

Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Studier samt legatstifter Wiedemanns slægt


read

Application deadline: continously

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i kommuner til videre- og efteruddannelse


read

Application deadline: continously

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i regioner til videre- og efteruddannelse


read

Application deadline: continously

Initiativfonden for Hirtshals og Omegn

Arbejdspladsfremmende initiativer og studerende m. tilknytning til Hirtshals m.m.


read

Application deadline: continously

International Federation of Surveyors (Fig)

Young Surveyors' educational and training activities


read

Application deadline: continously

Jens og Anna Jensens Fond

Unge landmænd, der vil dygtiggøre sig ved et længere ophold i udlandet


read

Application deadline: continously

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


read

Application deadline: continously

Lyngby Private Skoles 100 års jubilæumsfond

Lyngby Private Skoles elever til lejrskole og andre ekskursioner


read

Application deadline: continously

Mejsig Fonden

Studerende inden for landbrug, teknik m.v. fra Dronninglund Kommune


read

Application deadline: continously

Oldefars Fond

Efterkommere af Gørrild og Frits Pedersen til uddannelse etc.


read

Application deadline: continously

Ole Kirks Fond

Almennyttige formål, herunder sociale, kulturelle og uddannelsemæssige


read

Application deadline: continously

Stillinges Fond

Grupper af håndværkeres studieture til udlandet


read

Application deadline: continously

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Studie- og praktikophold for erhvervsstuderende i USA


read

Application deadline: continously

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Ophold i USA for ansatte ved erhvervsskoler


read

Application deadline: continously

Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Studieophold til beskæftigede inden for teknik og miljø


read

Application deadline: continously

Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond

Almenvelgørende formål og personer tilknyttet U. og E. Hoff-Clausen


read

Application deadline: continously

Vemmetofte Kloster

Forskning og undervisning samt visse almennyttige og velgørende formål


read

Application deadline: continously

Ove Lindersdorfs Rejsefond

Studierejser for Fysik- og Kemilærerforeningens medlemmer


read

Application deadline: 20.10.2021

Fonden for H. K. Samuelsen Shipping & International Spedition 143.8 td kr. per year

Uddannelsessøgende født eller opvokset i Sønderjylland


read

Application deadline: 31.10.2021

Radio- og TV-forhandler Knud Thomsen og Grethe Thomsens Uddannelseslegat 40 td kr. per year

Videreuddannelse af unge under 30 år med tilknytning til Lemvig


read

Application deadline: 31.10.2021

Dansk Rejseforsikrings Rejselegat

Rejselegat til danskere hvis formål er at tilegne sig viden


read

Application deadline: 31.10.2021

Lis og Sven Foghs Fond

Studieophold i udlandet for medlemmer af Herlovianersamfundet


read

Application deadline: 31.10.2021

Dansk Sygeplejeråd 1.21 mio. kr. per year

Studieophold, kurser og kongresser i udlandet for sygeplejersker og sygeplejestuderende (medlemmer af DSR)


read

Application deadline: 01.10.2022

Blixfonden 400 td kr. per year

Fortjenstfulde billedkunstnere under 35 fra Danmark eller Norge


read

Application deadline: 01.11.2021

Tönne von Christiersons Legat 20 td kr. per year

Kulturelle og humanitære relationer mellem Danmark og Finland


read

Application deadline: 01.11.2021

Sportsbuddy Studielegat 1.5 td kr. per year

Studerende, der ønsker at dygtiggøre sig i udlandet


read

Application deadline: 01.11.2021

Arne V. Schleschs Fond

Kulturelle og almennyttige formål


read

Application deadline: 01.11.2021

Arnold Willers Legat nr. 87

Forskning og undervisning ved Center for Videnskabsstudier, AU


read

Application deadline: 01.11.2021

Fhv. seminarieforstander P.C. Gjelstrups legat

Børn af indremissionærer samt hårdt ramte indremissionærhjem


read

Application deadline: 01.11.2021

Gårdejer Hans Nielsens, "Vestergård, Skejby", Fond

Studierejser til kuske, ryttere og andre med tilknytning til travsportsmiljøet


read

Application deadline: 01.11.2021

Gårdejer Hans Nielsens, "Vestergård, Skejby", Fond

Studierejser til aktivt interesseret i travsport + hesteopdræt indenfor travsporten


read

Application deadline: 01.11.2021

Købmand i Odense Andreas Mathiesen og hustru Carla Christine Mathiesens Legat

Uddannelsesophold i udlandet for unge handelsfolk


read

Application deadline: 01.11.2021

Lektor H. Casparijs Studielånefond

Dimittender fra Sct. Knuds Gymnasium


read

Application deadline: 01.11.2021

Lizzi og Mogens Staal Fonden

Almennyttige formål som uddannelse, forskning, kunst, handicappedes vilkår mv.


read

Application deadline: 01.11.2021

SN's Kultur- og Erhvervsfond

Unge landmænd m. tilknytning til det tidl. Storstrøms Amt - Rejselegat


read

Application deadline: 01.11.2021

Vera og Carl Johan Michaelsens Legat

Studerende og dimittender fra en Erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse ved AU


read

Application deadline: 01.11.2021

Læge Frk. Else Mogensens Fond 40 td kr. per year

Studier i handelsfag og tekniske fag ved udvalgte institutioner


read

Application deadline: 12.11.2021

S. C. Van Fonden 3.5 mio. kr. per year

Danske statsborgeres studier i og videnskabelige forbindelser med Kina


read

Application deadline: 15.11.2021

De Bielkeske Legater 32 td kr. per year

Unge kunstneres videreuddannelse og studierejser


read

Application deadline: 15.11.2021

Grosserer L. Hammerich og hustru Ellen F. Liisbergs Legat

Efterkommere af L. Hammerich og hustru Ellen, født Liisberg + sociale formål


read

Application deadline: 15.11.2021

Hans Tausens Fond

Præster og teologiske kandidaters studieophold i udlandet


read

Application deadline: 15.11.2021

Ribe Katedralskoles Legater

Flittige studenter fra Ribe Katedralskole til videregående uddannelse


read

Application deadline: 15.11.2021

Ribe Katedralskoles Legater

Dygtige studerende, der er udgået fra Ribe Katedralskole


read

Application deadline: 15.11.2021

Studenterfonden af 1963 ved Aarhus Universitet - nr 76 10 td kr. per year

Studenterpolitiske, faglige og sociale initiativer på AU


read

Application deadline: 20.11.2021

Grenaa Haandværker- og Industriforenings Ungdomslegat

Unge fra Norddjurs, der har påbegyndt en videregående uddannelse


read

Application deadline: 20.11.2021

Vanggaard Fonden

Almennyttige formål & aktiviteter med tilknytning til Vendsyssel Amt


read

Application deadline: 22.11.2021

Tømmerhandler Johannes Fogs Fond 4.4 mio. kr. per year

Almennyttige formål, forbedring af miljøet og samfundsudvikling


read

Application deadline: 24.11.2021

Zonta Hillerøds studielegat 20 td kr. per year

Studieophold i udlandet


read

Application deadline: 30.11.2021

Det Danske Post- og Telegrafvæsens Jubilæumsfond

Nuværende/tidligere medarbejdere hos PostNord Danmark samt datterselskaber


read

Application deadline: 30.11.2021

Kolding Købmandsskoles Legat

Fuldtidselever på IBC, Kolding Købmandsskole, til uddannelse og studierejser


read

Application deadline: 30.11.2021

Grevskabet Bregentveds nu ophævede brandforenings legat 541 td kr. per year

Alle personer der økonomisk trængende med tilknytning til Bregentved Jord


read

Application deadline: 01.12.2021

Skaberhuslegat 5 td kr. per year

Flittige/dygtige universitetsstuderende udgået fra Viborg Katedralskole /Frederiksberg Gymn.


read

Application deadline: 01.12.2021

Jens Nørregaard og Hal Kochs mindefond

Forskning inden for dansk kirkehistorie og økumenisk teolog


read

Application deadline: 01.12.2021

Scan Design V. Inger og Jens Bruun Fonden 405 td kr. per year

Studieophold på University of Washington Seattle og øvrige uddannelsesinst. i USA


read

Application deadline: 15.12.2021

Dansk-Islandsk Rejselegat 80 td kr. per year

Rejsestipendier til nyuddannede danske magistre med hovedfag i dansk


read

Application deadline: 15.12.2021

Bondes Fond 50 td kr. per year

Efter- eller videreuddannelse af lærere


read

Application deadline: 15.12.2021

Restauratørstiftelsen

En elev på Københavns Kokke og Tjenerskole med et rejselegat


read

Application deadline: 21.12.2021

Margrethe & Georg Bidstrups Rejse- og Studielegat 12 td kr. per year

Videreuddannelse og studierejser for voksne efterkommere af stifter


read

Application deadline: 31.12.2021Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT