1039 grants found


VELUX FONDEN 1.09 bil. kr. per year

Større nationale øjenprojekter


read

Application deadline: continously

VELUX FONDEN 1.09 bil. kr. per year

Aldringsforskning med fokus på kræft hos ældre


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af stedbundne potentialer over hele landet - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af bæredygtige byer - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri - Realdania


read

Application deadline: continously

A.P. Møller Fonden 785.11 mio. kr. per year

Almennyttige formål; søfart, samarbejde med nordiske lande, videnskab mm.


read

Application deadline: continously

Lundbeckfonden 500 mio. kr. per year

Foreign guest researchers at the professor level to Denmark for 2-6 months


read

Application deadline: continously

Nordea-fonden 500 mio. kr. per year

Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


read

Application deadline: continously

Statens Kunstfond 500 mio. kr. per year

Researchrejser for kuratorer, institutionsledere og andre kunstformidlere


read

Application deadline: continously

Augustinus Fonden 300 mio. kr. per year

Generelle formål, herunder kulturelle og sociale formål


read

Application deadline: continously

Aarhus Universitets Forskningsfond 141 mio. kr. per year

Forskningsophold i Møllehuset


read

Application deadline: continously

Louis-Hansen fonden 140 mio. kr. per year

Forskning & ph.d. studier - mave-tarm lidelser, ALS og anden forskning


read

Application deadline: continously

Louis-Hansen fonden 140 mio. kr. per year

Kunst og kultur - museale aktiviteter, musik, scenekunst, kulturarv m.m.


read

Application deadline: continously

Ny Carlsbergfondet 120 mio. kr. per year

Kunstforskning - Forskningsrejser og udgivelse af bøger


read

Application deadline: continously

Knud Højgaards Fond 112.5 mio. kr. per year

Almennyttige formål samt sociale formål (børn og unge med handicap)


read

Application deadline: continously

William Demant Fonden 100 mio. kr. per year

Forskning inden for audiologi/hørelse


read

Application deadline: continously

William Demant Fonden 100 mio. kr. per year

Forskningsophold og konferencedeltagelse


read

Application deadline: continously

Østifterne 50 mio. kr. per year

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


read

Application deadline: continously

Rockwool fonden 41 mio. kr. per year

Forskning i sociale og økonomiske udfordringer i Danmark


read

Application deadline: continously

Aase og Ejnar Danielsens Fond 20 mio. kr. per year

Byggeforskning - forbedring af boligstandard og boligmiljø


read

Application deadline: continously

Aase og Ejnar Danielsens Fond 20 mio. kr. per year

Lægevidenskabelig forskning


read

Application deadline: continously

Aase og Ejnar Danielsens Fond 20 mio. kr. per year

Samfundsvidenskabelig forskning


read

Application deadline: continously

Beckett-Fonden 20 mio. kr. per year

Naturbeskyttelse og lignende


read

Application deadline: continously

Beckett-Fonden 20 mio. kr. per year

Lægevidenskab


read

Application deadline: continously

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. per year

Forskningsophold i udlandet


read

Application deadline: continously

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. per year

Særlige Formål, der kan virke til fremme af dansk handels- og erhvervsliv


read

Application deadline: continously

Synoptik-Fonden 15.6 mio. kr. per year

Innovationsprojekter inden for det syns- og øjenfaglige felt


read

Application deadline: continously

Synoptik-Fonden 15.6 mio. kr. per year

Udvikling af optikbranchen


read

Application deadline: continously

Bevica Fonden 13 mio. kr. per year

Mindre projekter med henblik på bevægelseshandicappede


read

Application deadline: continously

Ellab-Fonden 12 mio. kr. per year

Videnskabelige formål


read

Application deadline: continously

Ellab-Fonden 12 mio. kr. per year

Skov- og landbrugsvidenskabelige forskningsprojekter


read

Application deadline: continously

Ellab-Fonden 12 mio. kr. per year

Forskningsprojekter og lignende videnskabelige tiltag


read

Application deadline: continously

Louis Petersens Legat 12 mio. kr. per year

Kulturelle, videnskabelige og uddannelsesmæssige formål


read

Application deadline: continously

Toyota-Fonden 7.48 mio. kr. per year

Samfundsmæssige og velgørende formål


read

Application deadline: continously

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. per year

Erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål


read

Application deadline: continously

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. per year

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


read

Application deadline: continously

Gangstedfonden 4.66 mio. kr. per year

Juridisk-videnskabelige projekter og udgivelser inden for retsvidenskab


read

Application deadline: continously

Gangstedfonden 4.66 mio. kr. per year

Samfundsforskning eller offentlig virke for opretholdelsen af et retssamfund


read

Application deadline: continously

Direktør Ib Henriksens Fond 4.1 mio. kr. per year

Videnskabelig forskning, især inden for håndværk, byggeteknik, natur og erhverv


read

Application deadline: continously

Grosserer L. F. Foghts Fond 4 mio. kr. per year

Klinisk lægevidenskabelig forskning


read

Application deadline: continously

Harboefonden 3.33 mio. kr. per year

Allergirelaterede forskningsprojekter + fri forskning inden for kræftdiagnostik


read

Application deadline: continously

Fabrikant Einar Willumsens Mindelegat 3 mio. kr. per year

Kræftforskning, kræftsyges indlæggelser og generel sygdomsbekæmpelse


read

Application deadline: continously

Vissing Fonden 3 mio. kr. per year

Patientnær forskning inden for sygdomsforebyggelse, -diagnostik og -behandling inden for cancer og diabetes


read

Application deadline: continously

Vissing Fonden 3 mio. kr. per year

Forskning i bæredygtig energi


read

Application deadline: continously

Vissing Fonden 3 mio. kr. per year

Børn og unge med vanskelige livsvilkår


read

Application deadline: continously

Ronald McDonald BørneFond 2.6 mio. kr. per year

Aktiviteter og forskning til fordel for alvorligt syge børn


read

Application deadline: continously

GN Store Nord Fondet 2.5 mio. kr. per year

Acoustics, hearing and physical aspects of ear worn audio devices


read

Application deadline: continously

Stibo-Fonden 2.3 mio. kr. per year

Forskning, samfundsgavnlige opgaver samt projekter til gavn for dansk erhvervsliv


read

Application deadline: continously

Stibo-Fonden 2.3 mio. kr. per year

IT-rejsestipendier til ph.d.-studerende


read

Application deadline: continously

Norma og Frode Jacobsens Fond 2 mio. kr. per year

Projekter i svinekødssektoren - forskning og forbedring af konkurrenceevne


read

Application deadline: continously

Tømmerhandler Vilhelm Bangs Fond 2 mio. kr. per year

Almennyttige formål, især medicinsk udstyr


read

Application deadline: continously

Axel Pitzner Fonden 1.81 mio. kr. per year

Stifterens efterkommere, land-/skovbrugsfaglig forskning og hesteavl/sport


read

Application deadline: continously

Per og Lise Aarsleffs Fond 1.4 mio. kr. per year

Almennyttige/almenvelgørende formål, især kultur og idéudvikling


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Tekniske Højskoler


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Handelsskole/Handelshøjskole


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Handelsstuderendes studieophold i udlandet


read

Application deadline: continously

Bodil Pedersen Fonden 1.2 mio. kr. per year

Kulturelle, videnskabelige, humanitære formål og fremme af natur/dyr


read

Application deadline: continously

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. per year

Rejser for læger og lægestuderende, der er medlem af Lungeforeningen


read

Application deadline: continously

Boligfonden Kuben 1.1 mio. kr. per year

Løsningsforslag og tests i forbindelse med det lette byggeris byggeskader


read

Application deadline: continously

Boligfonden Kuben 1.1 mio. kr. per year

Nye byggetekniske løsninger


read

Application deadline: continously

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond 1.04 mio. kr. per year

Initiativer til fremme af relationen ml. Danmark og de asiatiske lande


read

Application deadline: continously

Justitsministeriet 1000 td kr. per year

Forskningsprojekter inden for Justitsministeriets område


read

Application deadline: continously

Knud og Edith Eriksens Mindefond 1000 td kr. per year

Læger og forskere, der arbejder med sygdomsbekæmpende forskning


read

Application deadline: continously

Anders Brøndums Fond 970 td kr. per year

Velgørende og samfundsnyttige formål, herunder trængende personer


read

Application deadline: continously

Cand. Pharm. Povl M. Assens Fond 900 td kr. per year

Medicinsk- og pharmaceutiskhistoriske videnskab og museumsvirksomhed


read

Application deadline: continously

Merkur Fonden 800 td kr. per year

Almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Direktør Einar Hansens og hustru fru Vera Hansens fond 610 td kr. per year

Forskning, fortrinsvis inden for bibliografi samt beslægtet forskning


read

Application deadline: continously

Civilingeniør H. C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond 500 td kr. per year

Almenvelgørende formål med tilknytning til Portugal, samt forskning


read

Application deadline: continously

Grosserer Christian Andersen og hustru Ingeborg Ovidia Signe Andersen, født Schmidts Legat 500 td kr. per year

Forskning, fortrinsvis inden for øjensygdomme


read

Application deadline: continously

Traugott Møllers Fond 500 td kr. per year

Kulturelle & humanitære aktiviteter som foregår i eller relaterer sig til grænselandet


read

Application deadline: continously

Jægernes Naturfond 475 td kr. per year

Projekter, der har til formål at gavne vildtet og jagten


read

Application deadline: continously

Christian Nielsens Fond 311 td kr. per year

Dansk teknologisk og industriel forskning og opfindelser


read

Application deadline: continously

Fonden Energi- og Miljødata 310 td kr. per year

Fremme af udvikling & anvendelse af software, beregningsmodeller m.m.


read

Application deadline: continously

A. J. Andersen og hustrus Fond 250 td kr. per year

Forskningsprojekter i Danmark vedr. sygdomsbekæmpelse


read

Application deadline: continously

Lysgaard Fonden 250 td kr. per year

Sport, erhverv, uddannelse og almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Andersen-Isted Fonden 200 td kr. per year

Kræftforskning


read

Application deadline: continously

Jens og Maren Thestrups Legat til kræftforskning 150 td kr. per year

Kræftforskning i alle dets aspekter


read

Application deadline: continously

Fru Hansine Neumanns Legat, Synscenter Refsnæs 100 td kr. per year

Blinde og svagtseende, Synscenter Refsnæs


read

Application deadline: continously

Carl og Ellen Hertz's Legat til dansk læge- og naturvidenskab 75 td kr. per year

Yngre forskere inden for lægevidenskab, fysik og kemi o.lign.


read

Application deadline: continously

Edith og Olfert Dines Hansens Legat 60 td kr. per year

Forskning med henblik på sygdomsbekæmpelse


read

Application deadline: continously

Øster-Jørgensen og Rømhild Andersen Fonden 40 td kr. per year

Forskning inden for epilepsi og almen medicin


read

Application deadline: continously

Aage V. Jensens Fond

Naturforskning i Danmark


read

Application deadline: continously

Advokat Bent Thorbergs Fond

Forskning mm. inden for medicin, jura, teknik & erhvervsforhold


read

Application deadline: continously

Apoteker P.C.N. Friedrichsens legat for botaniske rejser

Botaniske forskningsrejser


read

Application deadline: continously

Asta og Jul. P. Justesens fond

Almene formål, herunder forskning, samt efterkommere af stifter


read

Application deadline: continously

Ballerup Kommune

Venskabsbybesøg og udvekslinger til Ballerup Kommunes samarbejdsbyer


read

Application deadline: continously

Birgit og Jørgen Varmings fond til almennyttige formål

Almennyttige formål - kunst og musik samt lægevidenskabenlige formål


read

Application deadline: continously

Center for erhvervsforskning - Fond

Studerende/medarbejdere fra Aarhus BSS, Aarhus Uni m.m.


read

Application deadline: continously

Columbus Fond

Pædagogisk udviklingsarbejde


read

Application deadline: continously

Dagspressens Fond

Uddannelse og videnskabeligt arbejde mhp. dagspressens virksomhed


read

Application deadline: continously

Dansk Selskab for Rejsemedicin

Videnskabelige projekter, der vedrører rådgivning til rejsende


read

Application deadline: continously

Danske Banks Fond

Finansiel tryghed og andre samfundsgavnlige formål


read

Application deadline: continously

Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse

Videnskabelige undersøgelser og udgivelser samt videnskabelig uddannelse/rejser


read

Application deadline: continously

Den Nordjyske Trivselsfond

Projekter, der fremmer god livsstil vedr. sundhed/trivsel/arbejdsmiljø


read

Application deadline: continously

Else og Mogens Wedell Wedellsborgs Fond

Medicinsk forskning især indenfor polio og cancer


read

Application deadline: continously

Esbjerg Fonden (I.C. Møllers Fond)

Forskning, humane og kunstneriske formål samt erhvervslivet i Esbjerg


read

Application deadline: continously

Eva Merete Falck Crones Fond

Medicinske, sociale- og kunstneriske forhold


read

Application deadline: continouslyBemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT