1633 grants found


Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Større udviklingsprojekter gn. Dansk missionsråds udviklingsafdeling, DMRU


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Organisatoriske udviklingsprojekter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Udstationering af personale samt kort-tids konsulenter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Mindre projekter og pilot-projekter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af stedbundne potentialer over hele landet - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af bæredygtige byer - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af en levende bygningskultur - Realdania


read

Application deadline: continously

Realdania 985 mio. kr. per year

Fremme af sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri - Realdania


read

Application deadline: continously

Nordea-fonden 500 mio. kr. per year

Studieophold i udlandet for professionsbachelorstuderende


read

Application deadline: continously

Nordea-fonden 500 mio. kr. per year

Initiativer på danske erhvervsuddannelser


read

Application deadline: continously

Nordea-fonden 500 mio. kr. per year

Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


read

Application deadline: continously

Nordea-fonden 500 mio. kr. per year

Studieophold i udlandet for kandidatstuderende


read

Application deadline: continously

Augustinus Fonden 300 mio. kr. per year

Lån af musikinstrumenter


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Formål til gavn for Nordjylland


read

Application deadline: continously

Aarhus Universitets Forskningsfond 141 mio. kr. per year

Afholdelse af Ph.d.-kurser, forskergruppemøder mv. på Sandbjerg Gods


read

Application deadline: continously

Den Danske Maritime Fond 50 mio. kr. per year

Det maritime MBA Legat


read

Application deadline: continously

Østifterne 50 mio. kr. per year

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


read

Application deadline: continously

Elsass Fonden 27.5 mio. kr. per year

Studerende ved masteruddannelsen i neurorehabilitering ved KU


read

Application deadline: continously

Nordea Bank-fonden 25 mio. kr. per year

Initiativer, der øger attraktionsværdien af danske erhvervsuddannelser


read

Application deadline: continously

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. per year

Særlige Formål, der kan virke til fremme af dansk handels- og erhvervsliv


read

Application deadline: continously

Louis Petersens Legat 12 mio. kr. per year

Kulturelle, videnskabelige og uddannelsesmæssige formål


read

Application deadline: continously

Sportgoodsfonden 12 mio. kr. per year

Humanitære formål m.m. + efterkommere af Christian Helmer Jørgensen


read

Application deadline: continously

Medarbejderfond for VKR Gruppen 8.2 mio. kr. per year

VKR gruppens medarbejdere og deres familie til uddannelse m.m.


read

Application deadline: continously

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. per year

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


read

Application deadline: continously

Gangstedfonden 4.66 mio. kr. per year

Kunst og kultur- Kulturprojekter, der er af almen interesse og af høj kvalitet


read

Application deadline: continously

Gangstedfonden 4.66 mio. kr. per year

Børn og unge: Undervisning i forbindelse med musikuddannelser


read

Application deadline: continously

Fonden for faglig udvikling af speciallægepraksis 4.5 mio. kr. per year

Speciallægers efteruddannelse


read

Application deadline: continously

Grosserer L. F. Foghts Fond 4 mio. kr. per year

Billedhuggere, kunstmalere og visse håndværkere


read

Application deadline: continously

Grosserer L. F. Foghts Fond 4 mio. kr. per year

Håndværkere inden for snedker-, tapetserer- og manufakturfagene


read

Application deadline: continously

Harboefonden 3.33 mio. kr. per year

Sygeplejerskers videreuddannelse, projektrelaterede rejser mv.


read

Application deadline: continously

Vissing Fonden 3 mio. kr. per year

Patientnær forskning inden for sygdomsforebyggelse, -diagnostik og -behandling inden for cancer og diabetes


read

Application deadline: continously

Vissing Fonden 3 mio. kr. per year

Forskning i bæredygtig energi


read

Application deadline: continously

Vissing Fonden 3 mio. kr. per year

Børn og unge med vanskelige livsvilkår


read

Application deadline: continously

Trelleborg Fonden 2.5 mio. kr. per year

Aktivering af unge, sportsligt, kulturelt og uddannelsesmæssigt


read

Application deadline: continously

Rudolph Als Fondet 2 mio. kr. per year

Videregående uddannelser med forretningsmæssigt sigte


read

Application deadline: continously

Frederik og Emma Kraghs Mindelegat 1.9 mio. kr. per year

Almennyttige formål, herunder kulturelle og uddannelsesmæssige formål


read

Application deadline: continously

Ingeniørers Efteruddannelses-Fond 1.5 mio. kr. per year

Transport- og kursustilskud for uddannede ingeniører m.fl.


read

Application deadline: continously

Per og Lise Aarsleffs Fond 1.4 mio. kr. per year

Almennyttige/almenvelgørende formål, især kultur og idéudvikling


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Udvikling af og specialisering indenfor særligt håndværk


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Teknisk studerendes studieophold i udlandet


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Tekniske Højskoler


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Handelsskole/Handelshøjskole


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Handelsstuderendes studieophold i udlandet


read

Application deadline: continously

Installatør A. Meldgaard og hustrus legat 1.3 mio. kr. per year

Videregående håndværksmæssige og tekniske uddannelser


read

Application deadline: continously

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. per year

Rejser, uddannelse eller konferencer for sundhedspersonale


read

Application deadline: continously

Boligfonden Kuben 1.1 mio. kr. per year

Udvikling af byggeriets kvalitet og produktivitet


read

Application deadline: continously

Træfonden 1.1 mio. kr. per year

Uddannelse inden for træ- og møbelindustrien samt snedkerfaget


read

Application deadline: continously

Træfonden 1.1 mio. kr. per year

Projekter og udstillinger om/for snedkerfaget, og træ- og møbelindustrien


read

Application deadline: continously

Justitsministeriet 1000 td kr. per year

Forskningsprojekter inden for Justitsministeriets område


read

Application deadline: continously

Anders Brøndums Fond 970 td kr. per year

Velgørende og samfundsnyttige formål, herunder trængende personer


read

Application deadline: continously

Direktør Einar Hansens og hustru fru Vera Hansens fond 610 td kr. per year

Uddannelse samt videreuddannelse indenfor industri, handel og håndværk


read

Application deadline: continously

Herluf Wolthers Christensens Fond 500 td kr. per year

Potentielle ledere der er selvbetalere på en MBA uddannelse ell. lign


read

Application deadline: continously

Soransk samfunds Boligfond 500 td kr. per year

Tidl. elever hos Sorø Akademis Skole, børn af gammelsoranere og udvekslingsstuderende


read

Application deadline: continously

Traugott Møllers Fond 500 td kr. per year

Kulturelle & humanitære aktiviteter som foregår i eller relaterer sig til grænselandet


read

Application deadline: continously

Jægernes Naturfond 475 td kr. per year

Projekter, der har til formål at gavne vildtet og jagten


read

Application deadline: continously

AUHE Midtvests Støttefond 250 td kr. per year

Relationsopbyggende aktiviteter ml. AUHE og aktører i Midt-/Vestjylland


read

Application deadline: continously

Det Reiersenske Fond 250 td kr. per year

Videreudd. inden for håndværk/industri til personer bosat øst for Storebælt


read

Application deadline: continously

Lysgaard Fonden 250 td kr. per year

Sport, erhverv, uddannelse og almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Andersen-Isted Fonden 200 td kr. per year

Unge handelsstuderende


read

Application deadline: continously

Rieck-Andersens Familiefond 177 td kr. per year

Trængende enkeltpersoner, foreninger, institutioner og lign. - til almene formål


read

Application deadline: continously

Sankt Annæ Gymnasiums Trivselsfond 115 td kr. per year

Trivsel for elever og medarbejdere på Skt. Annæ Gymnasium


read

Application deadline: continously

Jurrådets Fond 70 td kr. per year

Projekter til gavn for - og/eller værdigt trængende jurastuderende


read

Application deadline: continously

Frederikshavn Handelsstandsforenings Uddannelseslegat 65 td kr. per year

Unge i Frederikshavn der har udmærket sig ved sin fagprøve/praktikforløb


read

Application deadline: continously

Beskæftigelsesministeriet 50 td kr. per year

Prisopgave i arbejdsmarkedspolitik 2019


read

Application deadline: continously

Beskæftigelsesministeriet 50 td kr. per year

Prisopgave i arbejds- og ansættelsesret


read

Application deadline: continously

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td kr. per year

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


read

Application deadline: continously

A.P. Jessen Fonden 16.5 td kr. per year

Efterkommere af J. H. Jessen og værdigt trængende


read

Application deadline: continously

Aalborg Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Aalborg Kommune


read

Application deadline: continously

Aarhus Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Aarhus Kommune


read

Application deadline: continously

Administrator Johs. Krøiers Fond

Værdigt trængende ældre eller unge mænd inden for håndværk og handel


read

Application deadline: continously

Albertslund Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Albertslund Kommune


read

Application deadline: continously

Anders Larsens og Hustrus Mindefond

Unge landmænd til hjælp til uddannelse, etablering eller udvidelse af bedrift


read

Application deadline: continously

Anna C.A.K Bramsens Mindelegat

Præster i Ribe Stifts rekreations- og studieophold


read

Application deadline: continously

Anne-Marie og Viggo Bønnerups Fond

Sydslesvigeres efterskoleophold i Danmark


read

Application deadline: continously

Arbejdernes Landsbank Fond

Institutioner med tilknytning til uddannelsesområdet


read

Application deadline: continously

Arbejdsgivere i Nykøbing Falsters Fond

Uddannelse, kultur og andre almennyttige formål i Nykøbing Falster


read

Application deadline: continously

Assens Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Assens Kommune


read

Application deadline: continously

BUPL ØstJylland

Faglig udvikling for medlemmer af BUPL Østjylland


read

Application deadline: continously

BUPL ØstJylland

Vælfærdspolitiske aktiviteter for medlemmer af BUPL Østjylland


read

Application deadline: continously

BUPL ØstJylland

Professionsaktiviteter for medlemmer af BUPL Østjylland


read

Application deadline: continously

Ballerup Kommune

Venskabsbybesøg og udvekslinger til Ballerup Kommunes samarbejdsbyer


read

Application deadline: continously

Ballerup Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Ballerup Kommune


read

Application deadline: continously

Behrenslegatet

Den danske folkegruppe fra Slesvig til uddannelse i Danmark


read

Application deadline: continously

Billund Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Billund Kommune


read

Application deadline: continously

Bornholms Regionskommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Bornholms Regionskommune


read

Application deadline: continously

Brøndby Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Brøndby Kommune


read

Application deadline: continously

Brønderslev Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Brønderslev Kommune


read

Application deadline: continously

Byggeriets Uddannelser

Ansatte fra Bygge- og Anlægsbranchen til deltagelse i efter- og videreudd.


read

Application deadline: continously

Byggeriets Uddannelser

Medlemmer af 3F til deltagelse i efter- og videreuddannelse


read

Application deadline: continously

Byggeriets Uddannelser

Kompetenceudvikling, selvvalgt og aftalt uddannelse indenfor Dansk Byggeri


read

Application deadline: continously

Byggeriets Uddannelser

Medlemmer af 3F til efter- og videreuddannelse indenfor Dansk Industri


read

Application deadline: continously

Casparyfonden

Børn eller unge som har eller har haft ophold på et dansk børnehjem


read

Application deadline: continously

Centralforeningens Jubilæumsfond

Uddannelse til unge hotel- & restaurantfolk, medlemmer af Centralforeningen mm.


read

Application deadline: continously

Columbus Fond

Forfattere af materialer til studiebrug i samfundsmæssige fag


read

Application deadline: continously

Columbus Fond

Pædagogisk udviklingsarbejde


read

Application deadline: continously

Danmarks Skohandlerforenings Fond

Unge medlemmer af Skobranchen.dk til videreuddannelse


read

Application deadline: continously

Danmarks Tapet- og Farvehandlers Fond

Ældre, trængende farvehandlere samt til unge farvehandleres uddannelse mv.


read

Application deadline: continously

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982

Studieophold og studierejser i USA eller Canada


read

Application deadline: continously

Dansk Friskoleforenings Understøttelsesfond

Efter- og videreuddannelse af friskolernes medarbejdere - og andre med tilknytning


read

Application deadline: continouslyBemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT