211 grants found


Lundbeckfonden 500 mio. kr. per year

Travel Stipends for students and Ph.D students


read

Application deadline: continously

Nordea-fonden 500 mio. kr. per year

Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Formål til gavn for Nordjylland


read

Application deadline: continously

Aarhus Universitets Forskningsfond 141 mio. kr. per year

Afholdelse af Ph.d.-kurser, forskergruppemøder mv. på Sandbjerg Gods


read

Application deadline: continously

Knud Højgaards Fond 112.5 mio. kr. per year

Studierejser for ph.d.-studerende og post docs


read

Application deadline: continously

William Demant Fonden 100 mio. kr. per year

Forskningsophold og konferencedeltagelse


read

Application deadline: continously

Østifterne 50 mio. kr. per year

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


read

Application deadline: continously

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. per year

Kongresdeltagelse i udlandet


read

Application deadline: continously

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. per year

Særlige Formål, der kan virke til fremme af dansk handels- og erhvervsliv


read

Application deadline: continously

Synoptik-Fonden 15.6 mio. kr. per year

Innovationsprojekter inden for det syns- og øjenfaglige felt


read

Application deadline: continously

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. per year

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


read

Application deadline: continously

Fonden for faglig udvikling af speciallægepraksis 4.5 mio. kr. per year

Speciallægers efteruddannelse


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Udvikling af og specialisering indenfor særligt håndværk


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Tekniske Højskoler


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Handelsskole/Handelshøjskole


read

Application deadline: continously

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. per year

Rejser for læger og lægestuderende, der er medlem af Lungeforeningen


read

Application deadline: continously

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. per year

Rejser, uddannelse eller konferencer for sundhedspersonale


read

Application deadline: continously

Boligfonden Kuben 1.1 mio. kr. per year

Udvikling af byggeriets kvalitet og produktivitet


read

Application deadline: continously

Træfonden 1.1 mio. kr. per year

Projekter og udstillinger om/for snedkerfaget, og træ- og møbelindustrien


read

Application deadline: continously

Traugott Møllers Fond 500 td kr. per year

Kulturelle & humanitære aktiviteter som foregår i eller relaterer sig til grænselandet


read

Application deadline: continously

AUHE Midtvests Støttefond 250 td kr. per year

Relationsopbyggende aktiviteter ml. AUHE og aktører i Midt-/Vestjylland


read

Application deadline: continously

Lysgaard Fonden 250 td kr. per year

Sport, erhverv, uddannelse og almennyttige formål


read

Application deadline: continously

BUPL ØstJylland

Faglig udvikling for medlemmer af BUPL Østjylland


read

Application deadline: continously

BUPL ØstJylland

Vælfærdspolitiske aktiviteter for medlemmer af BUPL Østjylland


read

Application deadline: continously

BUPL ØstJylland

Professionsaktiviteter for medlemmer af BUPL Østjylland


read

Application deadline: continously

Centralforeningens Jubilæumsfond

Uddannelse til unge hotel- & restaurantfolk, medlemmer af Centralforeningen mm.


read

Application deadline: continously

Columbus Fond

Pædagogisk udviklingsarbejde


read

Application deadline: continously

Dansk Friskoleforenings Understøttelsesfond

Efter- og videreuddannelse af friskolernes medarbejdere - og andre med tilknytning


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Partnerskabsaktiviteter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Kapacitetsudvikling og netværk v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Selskab for Rejsemedicin

Medlemmer af Dansk Selskab for Rejsemedicin - tilskud til kongresrejser


read

Application deadline: continously

Det Danske Filminstitut

Filmkunst, filmkultur og biografkultur i DK samt udvikling filmbranchen


read

Application deadline: continously

Det Danske Filminstitut

Udvikling og fremme af filmkunst, filmkultur mm. ved ophold i udlandet


read

Application deadline: continously

Esbjerg Fonden (I.C. Møllers Fond)

Forskning, humane og kunstneriske formål samt erhvervslivet i Esbjerg


read

Application deadline: continously

FSR's studie- & understøttelsesfond

Forskning af betydning for revisorstanden


read

Application deadline: continously

Fonden for Almen Praksis

Efteruddannelse inden for almen praksis


read

Application deadline: continously

Foreningen Danske Døvblinde (FDDB)

Ophold og rejseudgifter til FDDBs større arrangementer


read

Application deadline: continously

Foreningen af mejeriledere og- funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


read

Application deadline: continously

Greve J.G. Molktes Legat til fordel for skolerne på det tidligere Grevskab Bregentved

Lærere og skoler indenfor grevskabet Bregentveds område


read

Application deadline: continously

Inge Genefke & Bent Sørensen's Antitortur Støttefond

Arbejde mod tortur og deltagelse i møder og konferencer om tortur


read

Application deadline: continously

Jens og Anna Jensens Fond

Unge landmænd, der vil dygtiggøre sig ved et længere ophold i udlandet


read

Application deadline: continously

Kræftens Bekæmpelse

Kongresser og symposier inden for kræftrelaterede emner


read

Application deadline: continously

Kræftens Bekæmpelse

Eksperimentel, klinisk og epidemiologisk kræftforskning - Gæsteforelæser


read

Application deadline: continously

Kræftens Bekæmpelse

Patientnære behandlingsformer til Danmark fra udlandet


read

Application deadline: continously

PL-Legatet - Legatet for lærere ved de private seminarier

Undervisere mv. med tilknytning til tidl. private folkeskolelærerseminarer


read

Application deadline: continously

Professor dr. jur. Max Sørensens Mindelegat

Juridiske videnskabelige formål


read

Application deadline: continously

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Forfatterbesøg & eksterne undervisere i dansk v. lektoratsordningen


read

Application deadline: continously

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Danskundervisning på universiteter i udlandet v. lektoratsordningen


read

Application deadline: continously

Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Udvikling af uddannelseskurser samt afholdelse af konferencer


read

Application deadline: continously

Bondes Fond 50 td kr. per year

Efter- eller videreuddannelse af lærere


read

Application deadline: 15.12.2021

Musikforlæggerne i Danmark

Kulturelle midler til forlagsmedlemmer af Koda


read

Application deadline: 18.12.2021

Dansk Sygeplejeråd 1.21 mio. kr. per year

Studieophold, kurser og kongresser i udlandet for sygeplejersker og sygeplejestuderende (medlemmer af DSR)


read

Application deadline: 01.12.2022

Hertha & Børge Fredskovs Fond

Institutioner til almennyttige formål


read

Application deadline: 31.12.2021

Lissi og Egon Kristiansens Fond

Alment nyttige og velgørende formål, særligt i det midtjyske område


read

Application deadline: 31.12.2021

Radiograf Rådet

Studerende medlemmer af Radiograf Rådet til rejser og ophold


read

Application deadline: 01.01.2022

Dansk Botanisk Forening

Kongresser, feltundersøgelser, studierejser og andre botaniske formål


read

Application deadline: 04.01.2022

Simon Stavnsballes Legat V/Hads Herreds Landboforening 67 td kr. per year

Landbrugsfaglige formål i Landboforeningen Odder-Skanderborgs område


read

Application deadline: 15.01.2022

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Deltagelse i konferencer og kurser med fokus på dansk v. lektoratsordningen


read

Application deadline: 15.01.2022

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Undervisningsmaterialer, danskundervisning v. lektoratsordningen


read

Application deadline: 15.01.2022

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Ekskursioner og studieture i forb. m. danskundervisning v. lektoratsordningen


read

Application deadline: 15.01.2022

Den Fynske Bladfond 8.77 mio. kr. per year

Efteruddannelse og studieture for Fyens Stiftstidendes ansatte


read

Application deadline: 01.02.2022

Jordemoderforeningen 220 td kr. per year

Kurser, møder og konferencer vedr. jordemoderfaglig udvikling og forskning


read

Application deadline: 01.02.2022

Brørup Landboforenings Fond 60 td kr. per year

Uddannelse, udvikling, forskning til gavn for landbefolkningen


read

Application deadline: 01.02.2022

Sygeplejerskernes Forskningsfond 40 td kr. per year

Dansk autoriserede sygeplejersker, der ønsker at bedrive forskning


read

Application deadline: 01.02.2022

FS for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker 25 td kr. per year

Sygeplejersker til dygtiggørelse og udvikling - medlemmer af FS K&T


read

Application deadline: 01.02.2022

Eja Packness' Fond

Uddannelsesformål m.m. for Aalborg Stiftstidendes ansatte m.fl.


read

Application deadline: 01.02.2022

Foreningen Uglevirke

Uddannelse, studierejser, mv. inden for bogbranchen


read

Application deadline: 01.02.2022

Statens Kunstfond 500 mio. kr. per year

Internationale koncertaktiviteter - klassisk musik


read

Application deadline: 04.02.2022

Statens Kunstfond 500 mio. kr. per year

Danske dramatikeres fokus på dramatikeren og ’Large Scale Work’ - residens i Canada


read

Application deadline: 07.02.2022

Statens Kunstfond 500 mio. kr. per year

Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge


read

Application deadline: 15.02.2022

Statens Kunstfond 500 mio. kr. per year

Produktion af danske værker, litterære arrangementer og litteraturfestivaler


read

Application deadline: 15.02.2022

S. C. Van Fonden 3.5 mio. kr. per year

Danske statsborgeres studier i og videnskabelige forbindelser med Kina


read

Application deadline: 15.02.2022

Ergoterapeutforeningen 1.1 mio. kr. per year

Forskning inden for ergoterapi - medl. af Ergoterapeutforeningen


read

Application deadline: 15.02.2022

Ergoterapeutforeningen 1.1 mio. kr. per year

Bachelorstuderendes studierejser - Ergoterapeutforeningen


read

Application deadline: 15.02.2022

Ergoterapeutforeningen 1.1 mio. kr. per year

Resultatpræsentation på konferencer i udlandet - Ergoterapeutforeningen


read

Application deadline: 15.02.2022

Ergoterapeutforeningen 1.1 mio. kr. per year

Praksis- og kvalitetsudvikling af ergoterapi - Praksispuljen


read

Application deadline: 15.02.2022

Kræftens Bekæmpelse

Eksperimentel, epidemiologisk kræftforskning m.m. - Korte rejser


read

Application deadline: 15.02.2022

Statens Kunstfond 500 mio. kr. per year

Aktører inden for dansk kunsthåndværk- & designscene - rejser & residencies


read

Application deadline: 21.02.2022

Statens Kunstfond 500 mio. kr. per year

Kunsthåndværk- og designprojekter i Danmark og i udlandet


read

Application deadline: 21.02.2022

Danmarks Biblioteksforenings Fond

Biblioteksfaglig dygtiggørelse i Danmark eller udlandet


read

Application deadline: 25.02.2022

U.S. Embassy Copenhagen 350 td kr. per year

Small Grants Program


read

Application deadline: 28.02.2022

Fonden af 3. november 1973 300 td kr. per year

Børn og unge, opvokset i Hillerød kommune til hjælp til uddannelse


read

Application deadline: 28.02.2022

DOS Fonden

Udvikling og uddannelse indenfor dansk ortopædisk kirurgi


read

Application deadline: 28.02.2022

Politiforbundet

Studierejser til Politiforbundets medlemmer


read

Application deadline: 28.02.2022

Synoptik-Fonden 15.6 mio. kr. per year

Forskning og efteruddannelse inden for det syns- og øjenfaglige felt


read

Application deadline: 01.03.2022

Bergiafonden 3.4 mio. kr. per year

Videnskabelige undersøgelser og udgivelser af afhandlinger


read

Application deadline: 01.03.2022

Bergiafonden 3.4 mio. kr. per year

Istandsættelser mv. af betydning for dansk bygningskunst


read

Application deadline: 01.03.2022

Danske Bioanalytikere

Bioanalytikere til forsknings- og udviklingsprojekter


read

Application deadline: 01.03.2022

Danske Døves Landsforbunds Støttefond

Trængende medlemmer af DDL


read

Application deadline: 01.12.2022

Kjøbenhavns Guldsmedelaug

Projekter - uddannelse, bogudgivelser, udstillinger, arbejde


read

Application deadline: 01.03.2022

Københavns Guldsmedelaugs Legatfond

Projekter indenfor eller med tilknytning til guldsmedebranchen


read

Application deadline: 01.03.2022

Pharmadanmark

Kongres- & studierejser for medlemmer af Pharmadanmark


read

Application deadline: 01.03.2022

IDAs og Berg-Nielsens Studie- og støttefond

Ingeniørstuderende/ingeniører (bygnings-/maskinområderne - studierejser


read

Application deadline: 15.03.2022

Wistifonden

Det Danske Kulturinstitut


read

Application deadline: 15.03.2022

Økonomaforeningens Jubilæumsfond

Rejser, studier eller internationale konferencer for økonomaer


read

Application deadline: 26.03.2022

Rigshospitalets Jubilæumsfond 100 td kr. per year

Sundhedspersonales deltagelse i kurser og kongresser samt forskningsprojekter


read

Application deadline: 30.03.2022Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
Openli
HPT