1. Start tidligt

Start tidligt med at planlægge dit ophold, gerne op til et år før du vil af sted. Fokuser i første omgang på, hvor du gerne vil hen og hvorfor. Måske vil du gerne til et bestemt land, fordi der er en flot natur, eller fordi det er der, din kæreste bor. Men det betyder ikke, at du behøver at droppe legatansøgningen. Der kan sagtens være masser af saglige argumenter for, hvorfor det kan give dig et stort fagligt udbytte at studere i det pågældende land.

2. Vær kreativ

Undersøg grundigt, hvad de forskellige universiteter tilbyder af undervisning inden for dit fag. Og prøv at tænke i argumenter for, hvilke faglige fordele det kan give dig at studere på netop det universitet, du gerne vil til. Måske interesserer du dig for en meget væsentlig linje, som desværre ikke udbydes på din danske uddannelsesinstitution. Eller du vil måske gerne udvide dine kompetencer inden for et bestemt felt, som kan lade sig gøre på værtsuniversitetet. Uanset, gælder det om at være kreativ, for der vil næsten altid være et eller andet spændende emne, som er bedre, end hvad du kan finde i DK. Det er også i denne fase, du skal se på, hvad der er realistisk og hvad der kan lade sig gøre.

3. Argumentation og dokumentation

Det kan betale sig at bruge tid på en god standardansøgning. Den kan altid tilpasses de enkelte legaters formålsbeskrivelse, men det sparer tid i det lange løb, hvis du har en grundstruktur at gå ud fra. Ansøgningen skal illustrere, at du har et vigtigt og realistisk projekt, som det kan betale sig at støtte. Det skader selvfølgelig heller ikke, hvis den illustrerer, at du er en særligt dygtig og engageret studerende. Derfor skal både argumentationen og dokumentationen være i orden. Vær specifik i din ansøgning, så fonden kan forstå præcis hvor du vil hen med ansøgningen, så du undgår en masse irrelevant information. Din ansøgning skal kun fylde omkring en A4-side, så brug pladsen fornuftigt!

Hvis du bliver sat til at skrive din egen anbefaling, skal du altså ikke være bleg for at give den hele armen.

4. Vis at du er initiativrig og grundig

Argumentationen kan du basere på de argumenter, du har udtænkt under din research. Som en hovedregel skal den lægge vægt på det faglige, men den kan også indeholde andre argumenter. Såsom hvorfor det er vigtigt at knytte internationale kontakter og indgå i et studiemiljø, der har andre kvaliteter end det danske. Vis i din ansøgning, at du rent faktisk kan bruge dit udlandsophold til noget i fremtiden, og hvordan det f.eks. vil styrke dit CV til fremtidige jobs eller lign. Det viser, at du allerede er langt i din planlægning og er grundig i din research.

5. Giv den hele armen

Det er almindeligt på mange universiteter, at lærere beder de studerende om at skrive deres egen anbefaling - eller i hvert fald give en detaljeret oversigt over, hvad der skal stå. Her er det vigtigt at vide, at universitetsanbefalinger traditionelt gør brug af store vendinger. Hvis du bliver sat til at skrive din egen anbefaling, skal du altså ikke være bleg for at give den hele armen og f.eks. skrive, " ....er en yderst velbegavet, dygtig og engageret studerende osv. Også selvom dine karakterer måske ikke er de bedste. Det er også vigtigt at få med i anbefalingen, at læreren støtter din argumentation for at tage til udlandet.

6. Vedlæg rette dokumenter

Ved de fleste legater skal man vedlægge et budget. Her er det igen vigtigt at illustrere det realistiske i dit projekt. Bedømmelsesudvalget skal kunne se, at du har brug for et bidrag, men også at det er realistisk, at du kommer af sted. Lad være med at tilføje udgifter til f.eks. fitness abonnement eller lign, da dit budget skal vise at du søger støtte til opholdet og dets aktiviteter, og ikke personlige udgifter.

Udover et budget, er det også klogt at vedlægge sin årsopgørelse, karakterbevis, CV, motiveret ansøgning og optagelsesbrevet fra værst universitetet. Hvis du ikke har modtaget dit optagelsesbrev endnu, så nævn det i din ansøgning og at du vil fremsende når dette er modtaget. Der er nogle fonde som ikke uddeler legater hvis optagelsesbrevet ikke er vedhæftet, så nævn i ansøgningen at du vil fremsende når dette er modtaget.

Det samme gælder din årsopgørelse. Selvom du måske har penge stående på en opsparing, og ikke synes det er sindssyg fedt at fonden kan se du har penge stående, når du samtidigt søger om støtte, er det stadig en god idé at vedlægge den da der også er mange fonde som vælger at sortere ansøgninger fra, som ikke har vedlagt årsopgørelse.

Vær ikke bleg for at sende en masse ansøgninger af sted. Jo flere jo bedre, og jo større er chancen også for gevinst.

7. Lav legatresearch

Sæt dig ind i, hvor du kan søge de forskellige legater. Man kan finde en masse standardlegater i forskellige legatbøger på biblioteket og på StuderendeOnline som de fleste kan søge, men der findes også en masse legater som kun kan søges af personer som f.eks. har en tilknytning til fonden. Har du en onkel der bor i et lille amt på Fyn eller en kusine som arbejder i et advokatfirma i Sønderjylland, kan du undersøge om der findes fonde med tilknytning til amtet eller firmaet, som du kan søge. Det kan være klogt at lave en liste over f.eks. dine familiemedlemmer om hvor de bor, har boet og hvad de laver til daglig, da du kan være heldig at kunne søge et legat gennem dem, som så mange andre ikke kan søge.

Her er det også vigtigt at din ansøgning skal være relevant for den fond du søger. Hvis du f.eks. søger et legat i det amt du er opvokset i, er de måske mere interesseret i at høre omkring din opvækst, din families tilknytning til amtet eller lign, fremfor de akademiske opgaver du har skrevet eller dine gode karakterer fra skolen. Og omvendt set hvis du søger i din kusines advokatfirma skal du måske lægge mere vægt på hvad dine fremtidsplaner er, hvad udlandsopholdet kan gøre for dine fremtidige jobmuligheder eller lign.

8. Søg de lidt mere besværlige fonde

Der findes flere forskellige måder at ansøge om et legat på. Mange fonde har et ansøgningsskema man skal udfylde, nogen vil kun have en motiveret ansøgning og nogen vil have begge dele. Og så er der også de fonde, som har et fast ansøgningsskema som fås ved at sende en frankeret svarkuvert til fonden hvorefter du modtager ansøgningen som skal sendes tilbage igen via brev. Dette er de lidt mere besværlige ansøgninger – men gør dig selv den tjeneste at søge dem! Det er typisk dem som der ikke er så mange der søger, og derfor kan din chance være større for at modtage et beløb.

Giv dig god tid til at justere i ansøgningen til de forskellige fonde, så den er rettet specifikt til dem.

9. Ansøg så mange legater som muligt

Vær ikke bleg for at sende en masse ansøgninger af sted. Jo flere jo bedre, og jo større er chancen også for gevinst. Vær heller ikke bleg for at sende ansøgninger imens du er afsted på dit udlandsophold - bare fordi du er taget afsted betyder det ikke at du ikke kan søge om støtte. En god idé er at lave en liste over de legater du vil ansøge og hvornår tidsfristen er på de forskellige fonde, så har du et overblik over hvornår du skal sende afsted så du ikke sender fem måneder i forvejen, men måske nogle uger før deadline. Men husk stadig at være specifik, og ikke send den samme standardansøgning afsted til alle fonde. Giv dig god tid til at justere i ansøgningen til de forskellige fonde, så den er rettet specifikt til dem.

10. Ét legat er et skridt på vejen

Det lyder måske besværligt og tidskrævende at gribe legatansøgningen an på denne måde. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om det kan betale sig. For der er jo ingen garanti for, at der kommer nogen penge ud af alt besværet. Men modsat når man spiller lotto, er legatsøgning ikke kun et spørgsmål om held. Så jo grundigere dit forarbejde er, jo større bliver chancerne for gevinst. Og får du bare ét af de legater, du har søgt, på f.eks. 10.000 kr., så er du allerede godt på vej!