Mange studerende vælger at søge legater som støtte til studieøkonomien, men hvordan kommer du forrest i køen af ansøgere? Vi har talt med legatansvarlige Marianne Bigum og Christina Graversen fra Nordea-fonden om, hvordan man skriver en god ansøgning.

Hvad kigger I særligt efter, ved de legatansøgninger I får?

"Vores vigtigste udvælgelseskriterier går på, om ansøgningen er fagligt og personligt velmotiveret. Og at der sammenhæng i det, personen gerne vil fremadrettet. Vi lægger mærke til, om folk udviser modenhed, og om de har visionerne på plads. Derfor er det vigtigt, at man får fremhævet, hvad det er, man brænder for, og hvorfor det lige skal hænge sammen på den måde, man har valgt."

Hvad skal man ikke gøre, hvis man vil have et legat hos jer?

"Mange tror, at fordi man er kommet ind på et rigtig flot universitet i USA, så behøver man slet ikke skrive andet. Det er helt forkert. Det handler om at få skrevet en sammenhængende ansøgning, så helheden giver et godt indtryk. Det er desuden vigtigt at undgå fejl i ansøgningen. Eksempelvis mht. studieopholdets varighed eller de budgetmæssige udgifter. Så skal man naturligvis også bruge vores digitale ansøgningsskema, og ikke sende ind med post."

"Når vi får omkring 2000 ansøgninger pr. ansøgningsrunde, så skal man altså hurtigt til pointerne for at komme i betragtning"

Er der nogen områder, som folk typisk vægter højt i deres ansøgning, men som I ikke finder relevant?

"Vi får mange ansøgninger fra studerende med et tårnhøjt snit, hvilket jo er fint. Det er bare ikke nok. Man må gerne konstatere, at man har gode karakterer, der skal bare også ligge en motivation bag ansøgningen. Det er ikke noget, vi decideret fravælger folk på, men det er vigtigt, at man ikke føler sig selvskrevet til et legat, fordi man har gode karakterer."

Hvordan kan en god legatansøgning beskrives?

"Det er en god idé at være så konkret som muligt. Når vi får omkring 2000 ansøgninger pr. ansøgningsrunde, så skal man altså hurtigt til pointerne for at komme i betragtning. Ansøgningen bør være simpel og overskuelig, så man ikke skal sidde og lede efter, hvad denne her person egentlig skal bruge legatet til. Den gode ansøgning går derfor hurtigt til pointerne, så læseren får et overblik med det samme."

Er der et godt råd til de studerende, som ønsker at søge et legat hos jer?

"Det er meget individuelt, hvad der er relevant at fremhæve fra ansøger til ansøger. Det vigtigste er bare, at ansøgningen helt overordnet er velmotiveret, reflekteret og konkret. Resten afhænger af personen bag ansøgningen. Det er vigtigt, at man også får et indtryk af personen bag ansøgningen."

Find legater her