Fødevarestyrelsen

Statistics for jobs for highly educated

Development in job and career offers

Category statistics


Offered job types

In year 2022


Required education

In year 2022


Offered work areas

In year 2022


Offered location

In year 2022


The numbers are generated through statistics created through job collection for the jobbank network. Job statistics are updated with latest values on monthly basis.
Missing data is either due to the company not having any relevant jobs during this timespan or due to not being included in our job statistics within this particular period.
Notice - high uncertainty: Statistics for this company are based on only 9 registered job ads in total.

Fødevarestyrelsen: Jobs and career from employee perspective


Fødevarestyrelsen at a glance


Fødevarestyrelsen
Fødevarestyrelsen
Fødevarestyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Fødevarestyrelsen tager sig af regler på veterinær- og fødevareområdet. Vi sikrer, at reglerne bliver overholdt via vejledning og via kontrol med fødevarer, foder, landets slagterier og veterinære forhold.

Geography

Stationsparken 31-33
2600 Glostrup

Logo: Fødevarestyrelsen
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?

View statistics

Get more info at www.fvst.dk

Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.


Other carrer options at Fødevarestyrelsen

See all jobs Fødevarestyrelsen

HPT