Det kan være, at du ingen idé har, eller at du mestrer det fuldstændigt. Uanset hvad, så er Skatteguidens SU Tracker et uundværligt værktøj, når man er studerende på SU.

Skatteguidens SU Tracker hjælper dig igennem junglen af SU-satser samt holder styr på dit årsfribeløb og egenindkomst, så du kan holde fokus på dit studie.

Små 10.000 studerende har allerede sat deres SU Tracker op, siden SU Trackeren gik live.

Skal du være den næste? Du kan downloade den her.

Hvad må jeg tjene ved siden af min SU?

 Når man taler om, hvor meget man må tjene i forhold til at undgå tilbagebetaling af SU, taler man om et fribeløb.

Dit fribeløb er det maksimumsbeløb du må tjene ved siden af din SU. Overstiger du det, skal du betale en del af din SU tilbage. Derfor er det vigtigt, at du har godt styr på, hvad dit fribeløb er, og hvordan det udregnes.

Dit fribeløb bliver beregnet på årsbasis. Det bliver udregnet som summen af de individuelle månedssatser (”månedsfribeløb”), som til sammen udgør dit årsfribeløb.

Månedssatserne består overordnet af tre ”kategorier”: Laveste, mellemste og højeste månedsfribeløb. Dertil kan der være forhøjelser af fribeløbet (f.eks. hvis du er forælder eller en del af COVID-19 beredskabet), eller nedsatte fribeløb, hvis du eksempelvis modtager handicaptillæg.

SU Tracker fra Skatteguiden.dk

Da månedsfribeløbene kan variere i løbet af et år, kan der være mange forskellige muligheder og kombinationer, når man skal udregne sit årsfribeløb. Det kan være svært at holde styr på dem alle, og det er her, SU Trackeren kommer ind i billedet. Den kan lave beregningerne for dig, så du ikke selv skal sidde og bruge tid på det.

Hvor nemt det er at beregne sit fribeløb, kan variere en del afhængigt af din situation.

Hvad har jeg tjent?

Når du har fastslået, hvor meget du højst må tjene i løbet af året, altså hvad dit årsfribeløb er, skal du efterfølgende have styr på, hvad du faktisk tjener i løbet af året. Det kaldes egenindkomsten. Så længe din egenindkomst er mindre end dit årsfribeløb, skal du ikke bekymre dig om at få et ”SU-smæk”.

Det kan være en anelse mere kompliceret at udregne sin egenindkomst, da det ikke altid kun er lønsedlerne, der skal lægges sammen, og typisk kræver det, at man selv sidder og holder styr på det med en hjemmelavet oversigt i et Excel-ark.

Hvad indgår i egenindkomsten?

Din egenindkomst beregnes ud fra enhver positiv indkomst, der henføres til eller indgår i:

  • Din personlige indkomst
  • Din aktieindkomst (der beskattes efter personskattelovens §8a, stk. .2)
  • Din kapitalindkomst

SU Tracker fra Skatteguiden.dk

I din personlige indkomst indgår din løn fra dit arbejde, dagpenge, sociale ydelser, honorarer og indkomst fra din egen virksomhed.

Når det kommer til din aktieindkomst, er det kun den del af indkomsten, som overstiger den årlige progressionsgrænse (57.200kr. i 2022), der indgår i egenindkomsten.

Kapitalindkomst består typisk af renteindtægter, men kan også inkludere indkomst fra visse aktier, hvis der er tale om investeringsselskaber. Man skal her være opmærksom på, at det kun er den positive kapitalindkomst, der bliver medregnet, og at der ikke modregnes eventuel negativ kapitalindkomst.

Kan jeg undgå at gøre alt dette manuelt?

Ja, det kan du! Som en ultrakort opsummering af ovenstående gennemgang og pointer, kan SU Trackeren hjælpe dig med følgende:

  • Den kan beregne dit årsfribeløb
  • Den kan beregne din egenindkomst og løbende holde dig ajourført, så du hele tiden ved, hvor meget af din indkomst, der påvirker din egenindkomst, og hvor meget mere du må tjene resten af perioden.

Du kan downloade den her.

 

Download SU Tracker