Nedenstående er et eksempel på, hvordan en ansøgning til legater kan se ud. Husk dog, at det altid er en god idé at gøre sine legatansøgninger personlige.

[Fonds navn]
[Adresse]
[Adresse]
[Adresse]

Vedr. studiestøtte til cand.merc.int., Handelshøjskolen i København

Mit navn er Anders Andersen og jeg er en 25-årig cand.merc. studerende fra København. Jeg skriver til Dem, da jeg venligst vil ansøge om hjælp til mit videre studieforløb.

Motivering for ansøgning
Jeg søger Deres fond, da mine udgifter til bolig er steget betragteligt, grundet mine studieforhold. Jeg har tidligere kunne fremleje et værelse i København, men da denne netop er blevet opsagt, har jeg været tvunget til at flytte i en ungdomsbolig til en højere husleje. Min nuværende månedlige husleje er således i dag på kr. 3.000 pr. måned. Herudover har jeg omkostninger til transport (da jeg har måtte flytte væk fra Frederiksberg, hvor jeg læser), kost og studiemateriale, samlet svarende til kr. 1.700 pr. måned i gennemsnit. For ikke at stifte yderligere gæld, ønsker jeg at ansøge Deres fond om bidrag til min økonomi, hvor dette vil gå til dækning af transport samt køb af studiematerialer.

Min baggrund
Jeg er studerende på Handelshøjskolen i København, hvor jeg netop er gået i gang med mit andet år på mit cand.merc. studium med spansk som speciale. Jeg er netop vendt hjem fra fire ugers intensiv spanskkursus i Sevilla, hvor jeg har forbedret mine sproglige kundskaber, som jeg skal bruge i forbindelse med mit studie. I den forbindelse har jeg haft nogle udgifter, der har betydet, at jeg ikke har nogen opsparing at tære på.

Formålet med min uddannelse er at erhverve kundskaber, jeg senere kan bruge i forbindelse med en ansættelse. Jeg har valgt mit studium med henblik på at få så gode karakterer, at jeg kan tage en MBA i USA. I den forbindelse mener jeg, det er vigtigt at jeg kan koncentrere mig helt om mit studium, og jeg ønsker derfor ikke at have erhvervsarbejde ved siden af mit studium.

Jeg håber, De finder mine oplysninger tilstrækkelige til støtte fra Deres fond. Ønsker De yderligere informationer, fremsender jeg naturligvis gerne disse.

Med venlig hilsen

Anders Andersen
Amager-kollegiet
København S.