Nedenstående er et eksempel på, hvordan en ansøgning til legater til praktikophold mv. kan se ud. Husk dog, at det altid er en god idé at gøre sine legatansøgninger personlige.

[Fonds navn]
[Adresse]
[Adresse]
[Adresse]


Vedr. støtte til praktikophold i New Zealand

Undertegnede ansøger hermed om støtte til mit praktikophold hos Danfoss i New Zealand, da jeg mener at være kvalificeret ifølge fondens fundsats.

Jeg studerer på Aalborg Universitet, og er netop ved at forberede mit 2. semester på min overbygning, Ingeniøruddannelsen, hvor jeg som en del af uddannelsen skal gennemføre et praktisk ophold i en international virksomhed.

Praktikopholdet er i perioden 1. februar 2022 til 30. august 2022.

Danfoss producerer termostater til blandt andet varmemaskinel, hvor en af deres internationale afdelinger ligger i New Zealand. For Danfoss er der et kæmpe vækst-potentiale på dette marked, og der er således store muligheder både indenfor udvikling og produktion.

Min opgave hos Danfoss vil primært bestå i at bidrage til udviklingen af nye produkter, hvor jeg så vidt muligt vil få afprøvet min teoretiske baggrund i praktiske situationer i en international virksomhed. Jeg håber, at jeg i mit praktikophold kan bidrage positivt til virksomheden, samt til min egen faglige udvikling.

Mit praktikophold vil være ulønnet og da diverse udgifter, til for eksempel kost og transport, kun kan dækkes delvist af mine opsparede midler samt SU i 6 mdr., ansøger jeg Deres fond om økonomisk støtte. Bolig stilles til rådighed af virksomheden i den periode, jeg arbejder for dem.

Jeg håber, De vil se positivt på min ansøgning og dermed være økonomisk behjælpelig til gennemførelsen af mit praktikophold. I fald af, at jeg modtager støtte fra fonden, vil jeg naturligvis sende dem en rejserapport samt oversigt over, hvorledes beløbet er blevet anvendt.

Vedlagt er budget for mit ophold.

 

Med venlig hilsen og på forhånd tak.
Katrine Poulsen, Aalborg