Det er en disciplin at lave en god ansøgning, der ikke kun ender i bunken med alle de andre ansøgninger. Det er en god idé at undersøge og kontakte fonden, inden du søger. Det kan være de har bestemte krav til opsætning og længden af ansøgningen. Det kan også være, de selv har et ansøgningsskema, du skal udfylde.

Vis hvordan du selv bidrager til festen. Hvis du ikke selv bidrager, vil fondene nok heller ikke bidrage.

Overordnede råd til, hvad din ansøgning bør indeholde:

  • Introduktion. Første indtryk, det er her opmærksomheden skal fanges!Den første sortering af ansøgninger foregår på baggrund af selve ansøgningen, så derfor skal man gøre sig umag med at beskrive projektet uden at skrive en roman.

  • Forside og eventuel indholdsfortegnelse

  • Kort præsentation af ansøgeren, fortæl hvem du er og hvad formålet med projektet er. Vær konkret når du beskriver formålet.

  • Hvordan skal projektet realiseres? Skriv kort og konkret hvordan planlægning og afvikling af aktiviteter skal finde sted.

  • Tids- og handlingsplan.

  • Projektets mål, eventuelle delmål og det forventede resultat

  • Budget. Det skal være gennemskueligt, hvad pengene går til, det kan derfor være en god ide at opdele budgettet i for eksempel anskaffelser (It, møbler m.m.) og drift (husleje, aktivitetsmidler m.m).

  • Hvilket beløb søger I? Søg et realistisk beløb og undersøg fondens beløbsramme. Overlad det ikke til fonden selv at beslutte beløbet, for hvis du ikke selv ved, hvor mange penge du søger om, hvordan skal den, der behandler ansøgningen så vide det?

  • Vær troværdig. Fortæl i ansøgningen om du har søgt eller modtaget støtte andre steder.

Gør din indsats op

Nogle fonde kræver, at man selv betaler noget af projektet. Indehaver af Fundraiseren.dk Dennis Hørmann, der til dagligt arbejder med rådgivning indenfor fundraising og projektudvikling, anbefaler, at man i budgettet viser, hvordan man selv bidrager til projektets succes.

"Vis hvordan du selv bidrager til festen. For hvis du ikke selv bidrager, vil fondene nok heller ikke bidrage. Det betyder ikke, at du selv skal smide penge i det, men vis at du selv lægger din frivillige arbejdskraft", siger Dennis Hørmann og forklarer, at mange ikke ved, at man kan værdifastsætte frivilligt arbejde i et budget.

"Én frivillig time tæller normalt 100 kroner. Det vil sige, at hvis man har 100 frivillige timer, så har man i princippet 10.000 kroner i medfinansiering til projektet. Det er ikke 10.000 i rede kontanter, men 10.000 kroner i den arbejdskraft du lægger i det."