Den helt store deadline for at søge legater nærmer sig. For mange er ansøgningsfristen 1. november. Gør som ingeniørstuderende Rasmus Nowack-Rosenquist – fat legatpennen og realiser studiedrømmen.

At forfølge karrieredrømme koster somme tider ekstra i budgettet. Et semester i udlandet er for eksempel langt fra gratis. Men har du ikke lige de ekstra kroner, er der råd at hente. Søg et af de mange legater, som fonde udbyder. Dét gjorde Rasmus Nowack-Rosenquist, 35, og tog ingeniørstudiet med til Polen.

»Du kan ikke læse det hele i en bog. Det er den praktiske erfaring, du lærer af,« siger Rasmus og fremhæver sit semester i Polen som et givtigt supplement til bøgerne. Rasmus læser til eksportingeniør på den internationale linje på Vitus Bering i Horsens. Med sig fra Polen tager Rasmus en større bevidsthed om kulturforskelle, som er brugbar viden for en ingeniør in spe.

Det er vigtigt, at man ved, at der er forskelle. Alle gør ikke tingene, som vi gør i Danmark

Kulturmøde

»Man skal kunne handle med og forstå forskellige markeder. En international virksomhed kan sagtens have salg i en ende af verden og design og produktion i en anden. Så er det bare vigtigt, at man ved, at der er forskelle. Alle gør ikke tingene, som vi gør i Danmark,« siger han. En sådan indsigt betyder ifølge Rasmus en bedre forretning: »Dét skaber bedre og flere handler. Samtidig undgår man at tabe handler på grund af misforstået kultur«.

Læs også 'Skriv en god legatansøgning'

Men at forstå kulturforskelle kræver at »mærke« dem, som Rasmus udtrykker det. Og mærker gør man ikke fra læsepulten. Derfor var det vigtigt for ham at søge til en kultur forskellig fraden kendte i Danmark. Så fra september 2011 til februar 2012 udskiftede Rasmus skolegangen i Vejle med en på University of Technology i Wroclaw.

At Rasmus modtog Nordeafondens legat på 20.000 kroner var afgørende for, at han kunne komme af sted. Så sammen med opfordringen om at tage ud i verden lyder Rasmus' simple råd: »Søg så mange legater så muligt!«