"Et godt netværk kan meget vel være vejen til at finde et godt job under eller efter din studietid", lyder det fra forfatter, foredragsholder og netværksekspert Charlotte Junge.

Jo tidligere du starter med at skabe og styrke dit netværk, jo bedre mulighed har du for at udnytte potentialet i det. Det kan derfor være en fordel at tænke netværk ind i din uddannelse, da det måske allerede er nu, du møder de kontakter, der åbner døren for din fremtidige karriere.

Et godt og stærkt netværk

"Et godt og stærkt netværk er det mangfoldige. En god bredde og en god dybde, begge dele skal være til stede", mener Charlotte Junge.

Hvis du vil skabe et godt netværk, handler det altså ikke bare om at kende så mange som muligt. Det handler også om at kende en palet af forskellige mennesker, som har kompetencer inden for mange forskellige områder. Du kan aldrig vide, hvem der kan blive værdifulde i dit netværk. Netop derfor opfordrer Charlotte Junge studerende til at tænke uden for deres egne fagområder og kredse, når de skal netværke.

Kom godt i gang med at opbygge dit netværk

Uanset om du er indadvendt eller udfarende, så er det muligt for dig at opbygge et solidt netværk. Charlotte Junge betragter netværk som en kompetence, alle kan tilegne sig, specielt når man er studerende og i forvejen indgår i en konstant læringsproces. Hun fortæller videre, at et godt sted at starte sin netværksopbygning er ved at bruge tid på planlægning.

"Du kan lave en mindmapping, hvor du kortlægger og skriver ned, hvilke cirkler du kommer i. For ikke at komme til at netværke for snævert så er det en god idé, hvis du tænker på, hvem der kunne være interessante at have i dit netværk ud over dem fra studiet. Eksempelvis fra dit frivillige arbejde, dit studiejob, dine fritidsinteresser eller et helt andet sted."

Hun understreger dog, at det er vigtigt, at netværkstankegangen ikke bliver en facade, som du tillægger dig, fordi du gerne vil opnå noget, men at du tænker det ind i din livsstil og din måde at være i verden på.

Brug de social mediers potentiale

Sociale medier som eksempelvis LinkedIn er et godt redskab til at bruge dit netværk og udnytte dets potentiale, men det kræver også, at du bruger det aktivt, og at du tænker din egen rolle ind i netværket.

"Det er vigtigt, at du i dit netværk bliver opfattet som en, der gerne vil give, fordi netværk handler om både at give og tage. Derfor er det vigtigt at tænke på, hvad du kan biddrage med i dit netværk. Når du eksempelvis er ude i dine formelle netværk, og der er en, der står i en situation, jobmæssigt eller med deres firma, kan du så hjælpe? Kan du give dem et eller andet - noget viden, et råd, en kontakt? Det handler om at være god til at sætte sine relationer i spil. Hvis du bliver kendt, som en der tænker netværk udadtil, så er netværket der også for dig, når du har brug for det", fortæller Charlotte Junge.

Når du først har skabt dig en rolle, som en der giver i et netværk, så er det ifølge hende meget nemmere at bruge netværket til at få noget igen den anden vej.

Kom ud i dit netværk

De sociale medier er ikke nok i sig selv, du skal også ud og socialisere fysisk for at pleje dit netværk. På den måde kommer du også til at fremstå, som en der gerne vil involvere sig og være deltagende i netværket. Her mener Charlotte Junge, at de studerende kan blive bedre til at udnytte de ressourcer og netværksmuligheder, de har.

"Jeg synes, noget af det mange studerende kunne lære af, det er at komme ud i de fysiske netværkssammenhænge og måske være mere målrettede. Studenterforeninger, fredagsbaren og Facebook er bare ikke nok."

Det handler derfor om at kigge i de kredse, hvor der kommer nogle interessante mennesker, selvom det ikke er inden for ens fagområde.

"Netværk er blevet hovedvejen til nye job, og derfor gælder det om at komme ud og være synlig. Det må ikke blive upersonligt, men det er vigtigt at sørge for at komme ud", slutter Charlotte Junge.

Start med at netværke allerede nu: opret en LinkedIn profil, find et job du kan dele med dine venner, eller del denne artikel på facebook.