Står du med eksamensbeviset i hånden som nyuddannet og er spændt på, hvad arbejdsmarkedseventyret har at byde på? Så skal du være opmærksom på, at denne rejse ikke begynder, blot fordi skolebøgerne er lukket. Det viser sig faktisk, at omkring 7,7% af unge mellem 25 til 29 år står uden job. Hvis du vil være på forkant økonomisk og få en del andre fordele, kan det altså være en fordel at melde sig ind i en a-kasse, mens du er studerende - det er nemlig gratis i mange a-kasser!

Det grundlæggende om a-kasser

Først og fremmest er det vigtigt at vide, hvad en a-kasse er. Egentligt er det en forkortelse for ”arbejdsløshedskasse”, som giver dig økonomisk support i form af dagpenge, hvis du skulle blive arbejdsløs – som navnet også antyder. De forskellige a-kasser differentierer sig enormt meget fra hinanden, og derfor kan det ofte være en fordel at sammenligne disse, hvis du er i tvivl om, hvilken a-kasse du skal vælge. Hvis du ønsker at sammenligne de forskellige a-kasser, kan dette gøres på Samlino.dk: https://www.samlino.dk/a-kasser. Yderligere kan du faktisk også vælge en fagforening til din a-kasse. Hold dog tungen lige i munden, når du skelner mellem fagforening og a-kasse. En fagforening rådgiver dig nemlig omkring vilkår på arbejdspladsen, der kunne handle om løn eller lign., når du har et arbejde. Nu til fordelene ved en a-kasse.

Hvorfor er en a-kasse smart for studerende?

Som nævnt tidligere er der mange a-kasser, som tilbyder studerende gratis medlemskab.

Du skal dog være opmærksom på, at du skal være meldt ind i en a-kasse minimum et år, før du afslutter din uddannelse. På den måde vil du nemlig modtage dagpenge lige så snart, du afslutter din uddannelse og i tilfælde af, at du står uden job. Dette skyldes, at du nemlig skal være medlem af en a-kasse i mindst et år, før du er berettiget til dagpenge. Hvis du ikke får meldt dig ind et år før, så er der dog ingen grund til bekymring takket være den såkaldte 14-dages frist. Denne gør det muligt at optjene dagpenge fra den kommende måned, hvis du melder dig ind senest 14 dage efter, du har afsluttet uddannelsen.

Endnu en fordel for studerende i en a-kasse er, at du kan fortsætte med dit studiejob på deltid samtidig med at få supplerende dagpenge. Du skal dog leve op til de krav, der er til dagpengemodtagere, hvilket vi kommer ind på senere. Hvis du derimod selv ønsker at opsige dit studiejob, gælder nogle særlige regler. Du skal have opsagt samt fratrådt din stilling senest dagen før, du afslutter din uddannelse, da du ellers vil blive pålagt en karantæne på 3 uger, hvorunder du ikke vil modtage dagpenge – karantænen afvikles i øvrigt kun i perioden, hvor du faktisk har ret til dagpenge. Er jobbet ikke fuld tid, har du mulighed for at få din arbejdsgiver til at frasige et opsigelsesvarsel, så du får muligheden for at søge supplerende dagpenge. Gør din arbejdsgiver ikke det, kan du sige jobbet op uden at være pålagt en karantæne.

Når vi ikke længere ser på de økonomiske fordele ved at vælge en a-kasse til, så kan vi se på de faglige fordele. Når du er medlem af en a-kasse, får du nemlig mulighed for at få hjælp fra specialister i netop det fag, som du finder spændende og relevant. På den måde får du altså også mulighed for personlig rådgivning fra en professionel om eksempelvis det fremtidige arbejdsmarked og sparring vedrørende dit CV. Yderligere kan du også få hjælp til en mulig jobsamtale, både når du er arbejdsløs og er i arbejde – endvidere kunne du også modtage informationer om forskellige jobsøgningsstrategier.

Regler i a-kassen

Alt sammen lyder rigtigt godt, men der er selvfølgelig nogle krav og regler, før du kan nyde godt af a-kassens fordele. For studerende gælder det bl.a., at du max må være 30 år gammel, og at du naturligvis skal være studerende. Dertil skal uddannelsen minimum have en varighed på halvandet år, hvilket er svarende til 90 ECTS-point, og du må hverken modtage pension, kontanthjælp eller anden offentlig forsørgelse – du skal også have din bopæl i Danmark inden studiestart. Sidst skal du være opmærksom på, at et gratis medlemskab kun varer i en periode på 5 år sammenlagt – husk dog at søge om gratis medlemskab hvert år for at forblive gratis medlem!

Der er også flere regler, der er mere generelle vedrørende det at modtage dagpenge – nogle af de væsentligste kommer her:

  • Du skal have været medlem i mindst et år samt have været beskæftiget i minimum 1.924 timer de sidste tre år (hvis fuldtidsforsikret) eller i 1.258 timer (hvis deltidsforsikret).

  • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet – du skal altså søge samt have en såkaldt ledighedserklæring, som betyder, at du har mulighed for at tage arbejde med dags varsel.

  • Du skal tjekke stillingsopslag på Jobnet hver syvende dag samt være registreret som jobsøgende hos det lokale jobcenter, hvilket gælder fra første dag, du er meldt ledig.

  • Hvis ikke du har været beskæftiget som lønmodtager i 1.924 eller 1.258 timer, skal du have haft en erhvervsvirksomhed (af væsentligt omfang) i mindst 52 uger af de sidste tre år.

  • Desuden skal du imødekomme nogle bestemte indkomstkrav for at modtage dagpenge, hvilket vil sige, at du igennem de seneste tre år skal have haft en vis indtægt.

Hvad skal du være opmærksom på, når du vælger a-kasse?

Valget af a-kasse gøres ikke bare med bind for øjnene, da det selvfølgelig gælder om at vælge den rette og ikke kun om at modtage dagpengene fra den første dag, studiet stopper. Derfor bør du vælge en a-kasse, som har relevans for netop dit område, da du derved får mest ud af den ekspertise og sparring, a-kassen tilbyder – da du får mest ud af folk med ekspertise inden for området. For at vælge den, der passer bedst til dig, dit fag og dine behov, bør du derfor sammenligne de forskellige a-kasser og deres forskellige kompetencer.

Nu er der vist ikke andet at sige end: Held og lykke med studierne og giv den en skalle til eksamen!