VELUX FONDEN

Hos VELUX er ansvarlighed og transparens i højsædet! Som fonde skal vi udfylde vores rolle - at støtte almennyttige projekter - i civilsamfundet på mønsterværdig vis. Det stiller krav til at handle ansvarligt internt hos fondene og til at være transparente i dialogen med omverdenen. Med bevillingerne tilstræber vi at støtte de bedste ansøgere og projekter.
Gennemsnitlig uddeling:
1.09 mia. kr. pr. år

Unge øjenforskere, som studerer medicin (Skolarstipendium)


Vi støtter

 • Stud. med. ved et af de danske universiteters medicinske fakulteter eller øjenafdelinger på hospitalerne
 • Ansøgninger udformet af projektets hovedvejleder, som skal have akademisk tilknytning til et af de fire medicinske fakulteter i Danmark. Vejleder skal også opfylde fakulteternes kriterier som hovedvejleder for forskningsårsstuderende
 • Med krav om, at vejleder skal stå inde for projektet, og dermed kunne sandsynliggøre at den studerende kan gennemføre studiet, samt hvordan vejleder kender den studerende
 • Med forventning om, at skolarprojektet har et niveau, der kan udmøntes i en videnskabelig artikel i et peer-reviewed tidsskrift
 • Lovende øjenforskning samt projekter om problemstillinger af høj relevans for øjenforskningen
 • Skolarprojekter, hvor hovedtemaet er perspektivrig øjenforskning og projekter, der er drevet af høj relevans for øjenforskningen - dette må gerne være sammenhængende med den studerendes speciale
 • Projekter under nævnte tema. Under dette tema kan både basalforskning og kliniske projekter komme i betragtning, ligesom tværfaglige projekter også kan ansøge om støtte
 • Med midler, som kan dække løn i op til 12 måneder og finansiering af eventuelle driftsudgifter
 • Efter krav om, at den studerende ikke arbejder ved siden af skolarprojektet (den studerende må gerne modtage finansiering til dækning af driftsudgifter fra andre institutioner eller fonde der ikke dækker lønomkostninger)
 • Med forventning om projektstart i forårssemesteret

Vi støtter IKKE

 • Løbende drift og administration af institutioner (fx forskningsinstitutioner og institutter, plejecentre, hospicer) eller organisationer (herunder foreninger og klubber)
 • Restfinansiering eller indsamling rettet mod mange fonde og sponsorer
 • Individuelle ph.d.-studier samt individuelle frikøb til fastansatte universitetsforskere
 • Forskning med direkte kommercielt sigte
 • Studierejser og studieophold
 • Afholdelse af og deltagelse i konferencer, workshops, seminarer mv.
 • Projekter, der overvejende har et lokalt sigte, og som kun er lokalt forankrede. En undtagelse er fondenes støtte til aktive ældre, der sagtens kan være mindre, lokale projekter
Ansøgningsfrist:
15.09.2022


Vores legater leveres i samarbejde med Legatbogen. Bemærk venligst, at Studerende Online giver IKKE rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationer her på siden.

Kontakt venligst legatadministratoren VELUX FONDEN for yderligere hjælp.

Har du ændringer eller rettelser til denne legat? Brug Legatbogen til at opdatere legatet.

Opdater informationerSkatteguiden app: Har du tjent for meget ved siden af SU?

Tips & råd til legatsøgning

Skriv en god legatansøgning!
Husk på, at din ansøgning kun er en blandt mange, og de som skal vurdere din ansøgning, har altså brug for hurtigt at kunne se, at netop du bør have støtte.
Move On Career
Eksempel på en legatansøgning til praktikophold
"Undertegnede ansøger hermed om støtte til mit praktikophold..." Få hjælp til at søge om legatstøtte til studieophold, praktikophold eller lignende.
Move On Career
10 råd om legatsøgning
Et udlandsophold på SU kan være vanskeligt, men legatsøgning er en måde at løse problemet på. Det kræver benarbejde, men griber du det rigtigt an, kan du ende med at blive forgyldt. Få 10 råd til at lave en legatansøgning som tager kegler.
Move On Career, (redigeret Johanne Brams 2021)
Eksempel på ansøgning til legatstøtte af opgaver
Få hjælp til at søge om legatstøtte til hovedopgave, projekter og lignende - tjek eksempel på en ansøgning her!
Redaktionen – redigeret 2021
Gode råd til legatansøgningen
Vi har talt med legatansvarlige Marianne Bigum og Christina Graversen fra Nordea-fonden om, hvordan man skriver en god ansøgning.
Niklas Ingerslev, redigeret (redaktionen) 2021
Tre ting at huske når du søger legater
Mange studerende, der søger legater under uddannelse, overser vigtige forhold i samspillet mellem ansøgningscyklus, finansieringsbehov og andre ansøgte fonde.
Søren Madsen, www.fundraising.how (sponsorartikel)
Eksempel på ansøgning til legat i studietiden
Jeg skriver til Dem, da jeg venligst vil ansøge om hjælp til mit videre studieforløb...Få hjælp til at søge om legatstøtte i studietiden.
Move On Career
Den gode ansøgning til fundraising
Fonde og puljer kan hjælpe dig med at stable dit projekt på benene. Vi giver en guide til, hvordan du kan søge penge til dine gode ideer
Lotte Mathilde Nielsen, redigeret (2021)
Legater hjælper studiedrømme på vej
Med et legat på 20.000 tog Rasmus ingeniørstudiet med til Polen.
Sarah Piil
Jul på SU
Julegodter fylder i butikkerne, julepynt i gaderne og julemusikken på radiostationerne. December er her igen, og selv om julen mest er hygge og gode minder, så kan den også være ret dyr - også for studerende. Vi giver et par gode råd til at få SU'en til at strække.
Redaktionen, Move On Career
Legater på studerendeonline.dk
Antallet af legatansøgere er meget lavt i forhold til udbuddet af legater. Det skyldes manglende viden og forvirring i selve legatsøgningen.
Niklas Ingerslev, redigeret (Redaktionen) 2015
Forbered økonomi på højskoleopholdet
Går du og tænker på, at der skal ske noget nyt og spændende efter sommerferien? Vil du gerne udvikle dig, have nye rammer, møde seje mennesker og lære et nyt skill? Så er et højskoleophold måske lige noget for dig!
Caroline Sølver, Spiir.dk (sponsorartikel)
Skatteguiden app: Har du tjent for meget ved siden af SU?
HPT