Brug dine fordele!

Brug de fordele du har. Er du lægebarn; kommer du fra Mols; er du svagtseende eller lignende, og er det beskrevet som en fordel for at få en legatsum, bør du gøre tydeligt opmærksom på det i din ansøgning. Det betyder ofte, at du har en meget større chance, end de ansøgere, som ikke har en specifik tilknytning. Enkelte legater kan endda kun ansøges af personer med bestemte tilhørsforhold.

Ikke for lang

Selve ansøgningen må ikke være for lang, og bør derfor ikke overskride 2 A4-sider. Husk på, at din ansøgning kun er en blandt mange, og de som skal vurdere din ansøgning, har altså brug for hurtigt at kunne se, at netop du bør have støtte. Skriv klart og tydeligt hvem du er, og hvad du skal bruge pengene til.

Søg kun de legater, som henvender sig til de formål, som du mener passer godt til dig. Hellere ansøgninger til få legater, end til en masse irrelevante. Brug din tid på at gøre meget ud af at din ansøgning er korrekt udformet i forhold til de fonde og de formål, der passer til dig. Det giver som regel de bedste resultater.

Brug ansøgningsskema

Er der et ansøgningsskema skal dette bruges. Formålet er som regel at gøre det lettere for administrator at finde frem til de rette ansøgere. Du kan eventuelt supplere ansøgningsskemaet med uddybende bilag, hvis du mener at have yderligere relevante oplysninger til administrator.

Har du ikke fået dækket dine udgifter, kan du sagtens ansøge om flere penge til dit studieophold, mens du er afsted.

Vedlæg bilag

Husk også altid at vedlægge bilag i form af budget, karakterblad, referencer m.v., hvis du mener, det belyser noget relevant for administrator. Ansøger du f.eks. støtte til en studierejse, kan det være nødvendigt for administrator at se, hvordan du har tænkt dig at anvende beløbet, hvor du skal gå i skole osv.

Husk budget

Vedlægger du et budget, bør dette indeholde informationer om alle indtægter og udgifter i forbindelse med eksempelvis et udlandsophold. Det være sig dobbelt husførelse, rejseomkostninger, generel transport, forsikring, vaccination, undervisningsafgift, materialer osv. Budgettet skal være realistisk og bør klart vise, hvad der er merudgifter, dvs. ikke de udgifter, du alligevel ville have, hvis du var i Danmark.

Angiv beløb

Det kan være en god ide at skrive, præcist hvilket beløb du ansøger om. Alt afhængigt af, hvilken fond du ansøger, kan du gøre ansøgningsbeløbet større eller mindre. Jo større en fond, jo større et beløb kan du tillade dig at søge - men husk: der er naturligvis en øvre grænse, som du bedst selv må definere. Kr. 5.000-20.000 plejer ikke at være urealistisk, alt afhængigt af, hvad det skal bruges til. Eller gå eksempelvis ud fra, at hver fond svarer til 5-10% af dit samlede behov.

Søg gerne mens du er afsted!

Søg gerne dine legater fra udlandet. Har du ikke fået dækket dine udgifter, kan du sagtens ansøge om flere penge til dit studieophold. Informer om, at du er gået i gang med studiet, men at du ansøger om yderligere midler til dækning af dine studieomkostninger. Du giver herved samtidig et billede af dig selv, som værende en "seriøs" ansøger.