]Nedenstående er et eksempel på, hvordan en ansøgning til legater til hovedopgave mv. kan se ud. Husk dog, at det altid er en god idé at gøre sine legatansøgninger personlige.

[Ansøgers navn]
[Ansøgers adresse]
[Postnummer og by]

[Dato]

Vedr. [legats navn]

I forbindelse med min forestående hovedopgave tillader jeg mig at ansøge Deres legat om støtte.

[Personlige data]
Mit navn er Anne Jensen og jeg læser Biokemi på Københavns Universitet. Som person er jeg seriøs og arbejdsom med det, jeg beskæftiger mig med. Udover min store interesse for mit fag, har jeg en række sunde lidenskaber i form af teater, kunst, musik m.m.

[Projektet]
Mit forestående projekt er en del af min afsluttende opgave på Biokemi-studiet, og har det formål at identificere [bla. bla.] Projektet vil bestå af en række biokemiske undersøgelser i udvalgte landbrug og resultaterne har til formål at [bla. bla.].

Undersøgelserne skulle gerne give en indikation af den generelle tilstand i det danske landbrug i relation til det omkringliggende miljø, og jeg ønsker således at udvikle nogle metoder, hvorpå man kan identificere og afhjælpe evt. problematiske sammenhænge mellem vores landbrug og miljøet.

[Formål]
Formålet med min ansøgning er primært at skaffe den nødvendige økonomiske støtte til finaciering af instrumenter og måleudstyr til anvendelse i den diagnosticerende fase.

I forbindelse med min tilknytning til Københavns Universitet har jeg fået stillet måleudstyr til rådighed, men eftersom en del af mit projekt vil bestå af videreudviklingen af metoder og måleteknik, vil det være nødvendigt at anskaffe yderligere udstyr. Dette udstyr vil primært bestå af computerudstyr i form af programmer til dataopsamling og til komplicerede statistiske udregninger. Udstyret er en vigtig del af mit arbejde, og vil derfor være nødvendigt for projektets gennemførelse.

Jeg håber, jeg har tydeliggjort mine behov i forbindelse med mit projekt tilfredsstillende, og at jeg kommer i betragtning til Deres legat. Skulle De have behov for uddybende spørgsmål, fremsender jeg naturligvis gerne yderligere informationer.

Med venlig hilsen
Anne Jensen

CV

Uddannelsesforløb
2020 - Biokemi, Københavns Universitet
2018 - 2020 [XX]
2016 - 2018 [XX]

Bilag

1. Bekræftelse på projekt fra ZYX Universitet
2. Anbefaling fra [XX]
3. Anbefaling fra [XX]
4. Foreløbig projektbeskrivelse
5. Eksamensbevis fra [XX]
6. Eksamensbevis fra [XX]
7. Eksamensbevis fra [XX]