Allerede som ung studerende vil du opleve, at der er et pres på at forbedre dine kvalifikationer for at gøre dig brugbar over for arbejdsmarkedet. Der er ikke alene tale om kvalifikationer, du opnår igennem studiet, men i lige så høj grad kvalifikationer du opnår sideløbende med studiet.

Disse sideløbende aktiviteter har de fleste studerende hørt om utallige gange - og studierelevant fritidsjob, frivilligt arbejde og et CV pakket med sprog og computeregenskaber er ofte nævnt som særligt vigtigt i forhold til at finde sit første job.

En anden tilgang til jobsøgningen kan være en blog; en hjemmeside hvorigennem du eksponerer dine evner inden for et relevant – eller for jobsøgningen irrelevant – emne med det ene formål at udvise engagement, passion og arbejdsomhed. Vælger du et relevant emne, udviser du tilmed, at du fagligt har noget at byde ind med i forhold til virksomhedens arbejdsområder.

I denne artikel vil vi forsøge at vise, hvordan en blog kan blive en af dine vigtigste sideløbende aktiviteter - og dermed støtte dig i ansøgningsprocessen. For at hjælpe dig på vej mod det faktiske drømmejob, vil vi ligeså fremsætte en køreplan for, hvordan bloggen kan anvendes i ansøgningsprocessen.

Opkvalificering med en blog

Et estimat er, at der i Danmark findes mere end 70.000 blogs (kilde), og det kan derfor hurtigt konkluderes, at du ikke er speciel blot ved at have en. Til gengæld er mængden af mennesker, der aktivt skriver på en blog med formål at få et job - og ligeså aktivt benytter bloggen i ansøgningsprocessen - betydeligt lavere.

Der findes en række forskellige typer af blogs, og den første vigtige beslutning er, hvilken type af blog, der vil gavne din situation. Denne beslutning skal tages på baggrund af studie, personlige interesser, jobmuligheder og ikke mindst drømmejob.

Helt basalt findes der to typer af blogs:

De personlige blogs; som blot oplyser omkring begivenheder i personens liv. Disse er sjældent særligt interessante i forbindelse med jobsøgningen, med mindre du er kendt eller lever et usædvanligt spændende liv.

De emnebestemte blogs; disse blogs omhandler et eller flere specifikke emner, og selve bloggen forsøger at videregive informationer omkring disse. Dette kan enten ske igennem en proces- eller ekspertvinkel, alt efter personens vidensniveau inden for feltet.

Når det kommer til valg af bloggens emne, er det ofte, at mange fravælger at starte en blog under studiet med begrundelsen, at deres vidensniveau endnu ikke er på et højt nok niveau. I sådan en situation kan man dog vælge procestilgangen, hvor man simpelthen fremviser den udvikling, der forekommer i vidensniveauet.

Vælg det rigtige emne

At vælge det korrekte emne er ligeledes en vigtig beslutning for at kunne få udbytte af bloggen i ansøgningsprocessen. I processen hvor du skal vælge bloggens emne, er det vigtigt at tænke på egne interesser, jobmuligheder og drømmejobbet.

Der er natuligt visse brancher, hvor det vil falde folk naturligt at starte bloggen inden for branchens emne. Eksempelvis kan folk under en markedsføringsuddannelse ofte nemt starte en blog inden for emnet ”markedsføring” – det kunne eksempelvis være i løbet af en markedsføringsøkonom- eller cand.merc.-uddannelse. Det samme gør sig gældende med uddannelser inden for grafisk design og mange andre lignende uddannelser.

Der vil forekomme situationer, hvor arbejdsområdet og emnet for bloggen ikke har noget tilfælles. Huskereglen er dog, at næsten alle jobs kan få nytte af kvalifikationer opbygget igennem bloggen. Hvis ikke fra selve emnet så eksempelvis fra de opbyggede kvalifikationer inden for eksempelvis grafik-, markedsføring- og skrivekundskaber – som både kan gavne i ansøgningsprocessen, men også særligt i selve jobbet.

'Eksempelvis kan en rejseblog benyttes som et middel for at komme til at arbejde i rejsebranchen. Samtidig kan rejsebloggen lige såvel være et middel til at komme til at arbejde for et marketingbureau, hvor markedsførings-, annoncerings-, og tekstegenskaber er vigtige.

Tips til bloggen i ansøgningsprocessen

Som allerede nævnt tidligere i artiklen vil bloggen ikke i sig selv hjælpe dig, da du herved blot bliver én i mængden. Herunder er en række tips til, hvad du kan gøre for at optimere dine muligheder i ansøgningsprocessen.

#1: Virksomhedsblogs og sociale profiler

At skabe en forbindelse med virksomheden forud for ansøgningen er et vigtigt element - og et man derfor skal bestræbe sig på at udnytte. Dette giver tillige en nem mulighed for at henvise til bloggen og de fremviste kvalifikationer. Virksomhedernes egne blogs er oplagt til dette, men sociale profiler kan også benyttes.

Kilde: Inmobile.dk

Det er vigtigt at forholde sig konstruktivt til indholdet, så du allerede i disse henvendelser sætter det ønskede fodaftryk – jf. eksemplet herover.

#2: Opbygning af netværk
Mængden af bloggere inden for de forskellige brancher er svingende, men der er ofte nok til at opbygge og udvide dit netværk. Du har en fordel ift. andre mennesker ved, at der mellem dig og de øvrige bloggere allerede er en fælles interesse i blogging. Ved simpelthen jævnligt at følge og kommentere blogs i branchen (eller nært-tilknyttede brancher) kan du opbygge en relation til bloggerne bagved.

Denne relation kan på et senere tidspunkt være vejen til et job, og Linkedin kan nemt benyttes i denne proces, hvor du hurtigt kan se, hvilke mellemled du har til den potentielle arbejdsgiver.

#3: Sociale medier og annoncering
Tilknyttet en blog har man ofte en række sociale medier, hvortil en række annonceringsmuligheder stilles til rådighed. Denne annoncering kan benyttes til at skabe besøgende til bloggen, interaktion med læsere, flere følgere etc. At have en stærk profil med interaktion og følgere er et signal i sig selv; men det kan samtidig benyttes til at fremvise din blog over for potentielle arbejdsgivere.

Kilde: Facebook

Ideen er, at du opsætter annoncering over for en relevant målgruppe, hvori potentielle arbejdsgivere befinder sig. Ofte kan det simpelthen være over for deres primære kundegruppe, da deres egen sociale profil vil være præget af denne (f.eks. da de holder øje med branchen, konkurrenterne etc.).

#4: Gæsteindlæg og fremtrædende medier
At være repræsenteret på store blogs, hjemmesider etc. inden for branchen, kan være fordelagtigt i jobsøgningen på flere måder. Du kan aktivt brande dig på baggrund af din tilstedeværelse i branchen, direkte på din blog eller i dit CV samtidig med, at du får muligheden for at blive eksponeret overfor potentielle relationer, virksomhedsejere etc.

Des mere relevant disse hjemmesider/blogs er, desto større sandsynlighed er der for, at potentielle arbejdsgivere finder dig igennem mediet. Man skal dog ikke være begrænset af dette, da medier i andre brancher stadig kan benyttes til promovering af din blog samt som kvalitetsstempel i situationer, hvor du fremviser dette direkte fra din blog.

Selvfølgelig vil denne strategi først give mening, når bloggen har opbygget en fast base af følgere samt en mængde kvalitetsindhold.

Køreplan for anvendelse i ansøgningsprocessen

De fremsatte tips vil hjælpe dig langt i processen og kan hurtigt være vejen til jobbet, hvis de benyttes rigtigt. Herunder fremsættes en konkret køreplan til, hvordan bloggen kan benyttes i ansøgningsprocessen: Find typen og emnet til bloggen og start denne under studiet. Optimalt 1 år før studiet forventes afsluttet.

  1. Skriv jævnligt indlæg til bloggen - gerne 1-2 gange om ugen. Således er der ideelt set 50-100 indlæg til stede på bloggen ved første ansøgning efter endt studie.
  2. Opsæt relevante sociale medie-profiler til bloggen. Påbegynd benyttelsen af disse. Der skal gerne være imellem 100-3.000 følgere ved første ansøgning.
  3. Efter 2-3 måneder sammensættes en liste over potentielle arbejdsgivere og deres virksomhedsblogs (+ evt. sociale profiler og private blogs). Hertil skrives månedligt gode konstruktive kommentarer til indholdet, hvilket vil være 9-18 kommentarer inden ansøgningen.
  4. Efter 2-3 måneder laves en liste over blogs inden for sammen branche samt nært relaterede blogs, og der skrives månedligt kommentarer hertil.
  5. Efter 4-6 måneder påbegyndes kontakt til andre bloggere for at kunne skrive gæsteindlæg på den pågældende blog. Dette skal opbygge relationen til disse samt klargøre evnerne til indlæg på store medier.
  6. Efter 6-8 måneder sammensættes en liste med de største online medier inden for branchen (brancheorganisationer, online magasiner, foreninger, forummer etc.), og kontakt til disse påbegyndes. Disse kontaktes løbende med formål at skrive gæsteindlæg, og resultaterne fremvises tydeligt på bloggen.
  7. I perioden 6.-10. måned igangsættes annoncering på sociale medier, hvor fokus i første omgang er på opbygning af følgere, interaktion etc.
  8. I perioden 10.-12. måned igangsættes annoncering på de sociale medier (primært Facebook) rettet mod at ramme ansvarshavende hos de relevante virksomheder, hvor du ser jobmuligheder.
  9. Efter 12 måneder påbegyndes ansøgningsprocessen.

Som det fremgår af køreplanen, ligger en del af strategien forud for jobsøgningen - og kun meget lidt af arbejdet foregår således i selve ansøgningsprocessen.

Enkelte tips skal dog tilknyttes hertil: Fremvis altid din blog på dit CV, fremsend evt. ansøgning/CV fra en e-mail tilknyttet bloggen og gør det tydeligt igennem ansøgning/CV, at du har været aktiv på virksomhedens blog/sociale profiler (enten direkte eller indirekte).

Herover har du altså en fastsat køreplan for, hvordan du starter en blog under studiet – og samtidig hvordan du anvender denne i din ansøgningsproces. Guide til selve oprettelsen af bloggen kan du finde her. Køreplanen kan tilpasses efter den enkelte branche og med tilføjelse af endnu flere tiltag for at opbygge bloggen og dennes gennemslagskraft i ansøgningsprocessen.


Dette indlæg er bragt af Unitate.dk, som dagligt hjælper nye og kommende bloggere med alt fra at komme i gang til markedsføring. Bagved Unitate.dk står en række frivillige bloggere, som skriver guides og deler ud af deres egne erfaringer således, at nye bloggere nemt kan komme fra starten. Med over 2.000 blogs på CV har bloggerne bagved Unitate.dk viden til, at hjælpe dig i mål med din blog.