Kolde øl i en varm sauna

Udvekslingsopholdet i Helsinki betød for 22-årige Nikolaj Feidenhans'l, der læser til Civilingeniør i Fysik og Nanoteknologi på DTU, at han bl.a. mærkede den finske saunakultur på egen krop.

Det var faktisk min far, der foreslog mig at tage på udveksling i Helsinki. Han havde hørt, at det teknologiske universitet skulle være godt, og jeg syntes, at det lød som en udmærket idé. Derfor sendte jeg en ansøgning af sted, og så blev det Finland, der skulle huse mig et semester.

Jeg vidste ikke ret meget om Finland, da jeg tog af sted, men jeg havde godt hørt om saunakulturen. Finnerne går virkelig meget i sauna. Der er en i de fleste huse og opgange, og der findes også deciderede saunahuse, som vi holdt efterfester i. Det indebar, at vi fik varmen, mens vi drak en øl, og bagefter gik vi ud og rullede os i sneen og så ind i varmen igen. Man skal bare huske at drikke en masse vand, ellers får man grumme tømmermænd. Jeg lærte mange andre udvekslingsstuderende at kende, fordi jeg boede på campus. På universitetet blev der arrangeret natløb og kælkearrangementer. De forskellige studenterorganisationer var gode til at lave arrangementer, så jeg lærte hurtigt nogen at kende, dog var det mest udvekslingsstuderende.

Finnerne er meget tilbageholdende og reserverede, lidt ligesom danskerne. Der eksisterer en form for negativ høflighed i Finland, dvs. at man ikke opfatter det som høfligt at blive spurgt om, hvordan man har det. Tværtimod skal man give plads til hinanden. Jeg oplevede sommetider, vennerne sidde og spise uden at sige en lyd. De hygger sig i hinandens stille selskab. Det var sjovt som dansker at opleve en kultur, der udefra minder om ens egen. Jeg lagde virkelig mærke til hvor store kulturelle forskelle, der er mellem os og eksempelvis spanierne, som er meget udadvendte og højrøstede.

Det bedste ved at være på udveksling er, at du bliver revet ud af dine faste rammer. Du skal lige pludselig aktivere dig selv på en anden måde ved at sætte dig ind i, hvordan tingene fungerer i et andet land. Intet fungerer jo, som du er vant til hjemmefra. Jeg oplevede fx, at alt lige fra varerne i supermarkederne til måden at gå til eksamen på var helt anderledes. Men det var faktisk det, der var det bedste ved hele opholdet; at du pludselig skal starte forfra og lære alting at kende på ny.

Tænker laaang tid, før de taler

Rune Salomonsen på 24 år, der er i gang med en MSc i Finance, tog på udveksling til Helsinki, fordi han ønskede at opleve et land, som ikke var den mest traditionelle destination for udvekslingsstuderende.

Jeg kendte en del finner, så valget om at tage på udveksling i Finland var ikke så svært at træffe. Jeg havde stort set kun et kriterium, da jeg skulle vælge sted, og det var, at jeg ville opleve et land, som ikke alle rejste til, og jeg heller ikke selv kendte så godt.

Efter at have tilbragt mit 3. semester i Helsinki, er det min opfattelse, at finnerne er et folkefærd, der skiller sig meget ud fra os andre i Norden. Jeg selv er fra Norge, men læser i Århus, så jeg har et godt indtryk af danskerne. Jeg opfatter dem som nogle, der tænker, før de taler, men efter at have oplevet finnerne, kan jeg nu se, at danskerne faktisk tager mange intuitive beslutninger. Finnerne derimod overvejer alle argumenter, de tænker virkelig, før de udtaler sig. På mange måder synes jeg faktisk, at de minder om asiaterne; de er stille, de har næsten ikke noget kropssprog, og så foretrækker de at være alene. Dog besidder de mange af de samme værdier som os i Norden, i og med at de vægter demokrati, lighed og etik meget højt.

Jeg studerede på byens svenske handelshøjskole, Hanken, fordi jeg taler svensk. Men jeg har oplevet sproglige udfordringer, fordi kun ca. 6 % af finnerne har svensk som modersmål. Studiemiljøet var meget anderledes end i Danmark. Finnerne sidder bare stille og siger ingenting i timerne. De stresser aldrig og kommer altid til tiden. Skolen var meget lille, så alt var meget mere personligt, fx kendte forelæserne dit navn. Selv under forelæsningerne var de studerende aktive, fordi vi var så få. På den måde blev også de timer personlige. Det er ikke ligesom på ASB, hvor forelæserne læser op fra deres PowerPoint-præsentation, og så kan de studerende selv tage kontakt til ham, hvis de bagefter har nogle spørgsmål.

Der er ingen tvivl om, at det bedste ved opholdet var, at jeg har fået så mange venner rundt omkring i verden. Jeg har mødt rigtig mange studerende i forbindelse med studiet. I Finland er der tradition for at spise varm mad til frokost. Det er nærmest en del af at gå på studiet, at alle i frokostpausen samles om den varme mad i kantinen. Det er et arrangement, som jeg virkelig vil savne, fordi det blev en social begivenhed. Det kunne vi godt lære noget af herhjemme. En anden ting jeg også gerne vil fremhæve, er de mange muligheder for at få oplevelser uden for Helsinki og Finland i det hele taget. Jeg har været på en del ture, blandt andet til Skt. Petersborg, de baltiske lande og Lapland. Alt i alt har jeg fået mange kulturelle og sociale oplevelser med hjem fra opholdet.