Hvad du i stedet kan gøre er, at finde dine bøger som e-bøger, så du ikke længere skal ham dem med på fysisk vis – find et stort udvalg af e bøger her hos Mofibo og se, om dine bøger er blandt udvalget.

Det er – desværre – ikke alle uddannelser i Danmark, der er med på idéen om, at bøgerne gradvist skal flyttes over i form af e-bøger, fordi det vil betyde, at du ikke behøver at medbringe andet end din laptop, når du skal deltage i diverse lektioner og forelæsninger. Der er dog flere og flere uddannelsesinstitutioner, der begynder at være mere åbne over for idéen omkring dette, hvorfor de også gør det muligt for deres elever at vælge e-bøger frem for almindelige bøger.

Kan du få udleveret dine bøger som e-bøger?

Hvis du har mulighed for at få udleveret dine bøger som e-bøger, så skal der bestemt ikke være nogen tvivl om, at det er en oplagt idé. Hvis du er bange for, at det skulle ske, at dine PC brænder sammen eller på anden vis går i stykker, så kan det være en god idé, at du sørger for at investere i en mindre ekstern harddisk, der kan bruges til opbevaring af dine e-bøger – du kan finde en ekstern harddisk her, hvis du søger noget at opbevare kopier af dine e-bøger på.

Som tidligere nævnt, så er det – desværre – slet, slet ikke alle uddannelsesinstitution, der tilbyder deres elever et valg mellem at få udleveret deres bøger i form af fysiske bøger eller derimod som e-bøger. Hvis det er muligt, så bør du sikre dig, at de er opbevaret sikkert, hvorfor du både bør have dem lokalt opbevaret på din PC, men også meget gerne på en ekstern harddisk samt på en bruger hos en cloudtjeneste som f.eks. enten Dropbox eller Google Drive.

Fremtiden ser lysere ud ift. e-bøger

Der skal naturligvis ikke være nogen tvivl om, at fremtiden ser meget lysere ud, når det kommer til e-bøger. Det er blandt andet noget, der bliver introduceret på flere og flere uddannelser rundt omkring i landet. Det skyldes ikke blot, at det er noget, der gør det meget nemmere for eleverne, men samtidig vil der også være flere muligheder for de forskellige uddannelsesinstitutioner i forhold til at interaktivt undervisningsmateriale med i bøgerne.

Derfor skal der ikke herske nogen tvivl om, at der inden for en kortere årrække vil være e-bøger at finde på langt de fleste uddannelsesinstitutioner rundt omkring i landet. E-bøger er noget, der er kommet for at blive, hvilket også tydeligt bevises ved indførelse af såkaldte iBøger rundt omkring, hvor der lige netop er tale om e-bøger, der bliver leveret med interaktivt materiale såsom videoer, grafik, links og meget, meget andet.