Børn og unge får i stigende grad stillet psykiatriske diagnoser. Tal fra Kommunernes Landsforening viser, at alene diagnosen angst er steget med 83 procent siden 2012. Samme tal viser, at når diagnosen bliver stillet under studietiden, er der større tendens til, at droppe ud af studiet. 

Tal om det  

Flere unge, som lever med en psykisk sygdom, lever i nogen eller større grad i en frygt for, hvad omverdenen tænker. Selvom det måske kan virke noget grænseoverskridende, er det derfor en god idé, at I taler om det på studiet. Dels fordi det fjerner noget af presset fra den, som lever med sygdommen, dels fordi andre medstuderende vil være langt mere forstående og hjælpsomme, så snart de er bekendte med situationen. Dertil fjerner det den mentale distance, som ellers kan opstå, når mennesker ikke forstår hinanden.  

Gruppearbejde 

Har du en fast studiegruppe, er det specielt vigtigt at informere dem om din situation, da det ellers kan have effekt på jeres gruppedynamik. Start med at fortælle om dine udfordringer, og fortæl hvad det har af effekt på dig, både i gode og dårlige perioder. 

Forventningsafstem i gruppen. Lad alle i gruppen blive hørt, og aftal hvornår, hvordan, og hvor ofte I skal have kontakt. Vær ærlige over for hinanden. Prøv så vidt muligt at få identificeret eventuelle udfordringer og eventuelle løsninger.  

Der skal være plads til DIG

Ligeså banalt som det lyder, ligeså svært er det. Lever du med en psykisk sygdom, så prøv efter bedste evne at acceptere din situation. Hvis du mentalt er nede, eller for den sags skyld er inde i en dårlig periode, så giv plads til at have det skidt, mens du er på studiet. Hvis du får du det skidt under en forelæsning, så giv dig selv lov til at gå ud, træk noget luft, og kom tilbage, når du er klar. Hvis du har behov for at forlade forelæsningen fuldkomment, så skriv til nogle af dine medstuderende, som kender til din situation, og spørg efter noter.   

Oplever du, at nogen på dit studie er inde i en dårlig periode, så opsøg dem gerne og hør, om der er noget, du kan være behjælpelig med. Del dine noter og mind dem om, at de ikke er alene på studiet. Trods du måske ikke får den store respons, er langt de fleste blot taknemmelige for at blive spurgt.   

Selvkritik er din værste fjende 

Når vi føler os sårbare, har vi tendens til at overtænke. Frygten for, hvad andre mon mener om os, kan til tider være ødelæggende for vores trivsel. Har du en psykisk lidelse, er det derfor også vigtigt, at du minder dig selv om, at din sygdom ikke definerer dit fagligere niveau.   

Få hjælp 

Du kan efter henvisning fra din læge, få tilskud på op til 24 konsultationer. Tilskuddet udgør 60 % af psykologens honorar. Læs mere på sundhed.dk for mere information.