Selve udtrykket AI - eller "kunstig intelligens" - har eksisteret i næsten 70 år, og tanken om en maskine med menneskelig intelligens har fascineret os længe før, den første computer så dagens lys. Og nu tilbyder AI-programmer som ChatGPT, Google Bard og Bing Chat dig mulighed for at tage de første spæde skridt ind i de dybe samtaler med en AI. De kan reagere på vores beskeder og spørgsmål på en måde, der er overraskende menneskelig. Men selvom teknologien bag er imponerende, så er der stadig mange begrænsninger og faldgruber forbundet med at bruge AI til at løse hverdagsproblemer.

Intelligent eller ej?

De aktuelle chatbots har den fælles betegnelse LLM - Large Language Models, altså sprogmodeller. De er opbygget på et kæmpegrundlag af information og kan derfor nemt bidrage med idéer, inspiration eller forslag til problemløsning. Du kan altså fodre chatbotten med en beskrivelse af det, som du har behov for at få svar på - og hurtigt få respons med sparring omkring emnet.

Nogle chatbotter kan bruge data fra internettet, mens andre er begrænset til den viden, som de er blevet trænet med. I alle tilfælde har AI'erne modtaget og bearbejdet en masse materiale: Blandt andet nyhedsartikler, beskeder fra online chatfora, tabloid sider og kommentarfelter. Når du stiller et spørgsmål, så prøver robotten at generere et svar ud fra de mest hyppige informationer i de data, den har haft adgang til.

Her er to eksempler, der viser nogle af de mest benyttede chatrobotter:

ChatGPT

ChatGPT

ChatGPT giver et hurtig bud på det adspurgte emne. Den kan dog ikke angive kilder, da den ikke er direkte forbundet til nettet, men den prøver at angive, hvor dens data stammer fra.

Bing Chat

Bing chat

... og her giver Bing Chat svar på samme spørgsmål. I modsætning til ChatGPT benytter Bing aktuelle sider på internettet og kan derfor med det samme oplyse kilder til informationen - samt forslag til flere afklarende spørgsmål omkring emnet.

 

Et værktøj i studietiden

På grund af den store mængde information programmerne har, kan du nemt søge inspiration eller ideer til dit skolearbejde, projekter eller opgaver. Du kan hurtigt få adgang til flere relevante informationer eller skabe hurtige resuméer af længere tekster.

Og er du fanget i et "writer's block", så kan AI-programmerne nemt kick-starte din tankeproces ved at komme med forslag og bud på, hvordan du kan fortsætte. De kan også foreslå nye idéer til dine tekster, alternative muligheder eller udpege ting, som du ikke nødvendigvis selv har tænkt på.

Så AI er oplagt at inddrage i dine studier - med forbehold. Chatbots har sine egne sæt problemer. Deres informationer kan være meget begrænset på visse områder - og af samme grund kan de også finde på at generere svar, der er usammenhængende, ikke giver mening, eller er slet og ret faktuelt forkerte. Dette kaldes for en hallucination - og kan opstå, når AI trækker på sine træningsdata og forsøger at levere svar, selv når den ikke har tilstrækkelige oplysninger eller forståelse af det specifikke emne.

Det er derfor vigtigt at huske på, at chatrobotter som ChatGPT og Bing er baseret på statistiske modeller, og deres svar bør derfor tages med et gran salt. Det er ikke ensbetydende med, at de informationer, som du får, er forkerte - men du bør altid være opmærksom på at tjekke robottens fakta.

Kreativ kammerat, som hjælper til uden brok

Når det kommer til det kreative arbejde, kan chatbotter være dit hemmelige våben. De er som en uendelig kilde til idéer og inspiration, der aldrig bliver trætte af dine spørgsmål eller krav. De har adgang til store mængder data og kan derfor generere forslag til emner, temaer eller tilgange i det uendelige. Det kan tænde gnisten i ens kreative proces.

Chatbotter kan også være din personlige kritiker og vejleder. De analyserer dit arbejde og giver dig ærlig feedback uden at bekymre sig om dine følelser. Du benytte deres vurderinger til at finjustere og forbedre dit kreative mesterværk.

Men selvfølgelig skal du huske, at chatbotter ikke kan erstatte den unikke kreativitet og intuition, der bor i dig. Brug dem som dit kreative sidekick, der udfordrer dine tanker og giver dig et kærligt skub i den rigtige retning.

En hjælpende gribearm til studiejobbet eller praktik

AI åbner også et hav af nye muligheder i forhold til dit studiejob - både under jobsøgning samt i selve jobbet. Chatbots kan fx hjælpe dig med at skrive målrettede ansøgninger til bestemte jobopslag, de kan tilpasse dit CV inden afsendelsen og komme med bud på, hvilke af dine erfaringer du bør fremhæve til jobsamtalen. De kan også omformulere dine tekster for at få din jobsøgning til at fremstå mere kreativ og sælge dig selv bedre.

Du bør huske, at chatrobotter ikke nødvendigvis forstår den specifikke kontekst eller kan vurdere de specifikke krav til et job. Brug derfor gerne din egen hjerne, før du supplerer din ansøgning med data fra den elektroniske. Det vil også fjerne faren ved at sende en "skabelonansøgning" - ansøgninger produceret af en chatrobot kan nemt komme til at virke som masseproducerede standardtekster. Din ansøgning skulle nødig blive affejet som endnu en automatisk genereret tekst fra en uengageret ansøger.

Bot fikser CAPTCHA

Styr på dine data

Du bør også være opmærksom på, hvad du fortæller til AI, og hvordan dine data bliver brugt efterfølgende. De fleste chatbots benytter dine spørgsmål og data til at justere og udvide deres sprogmodeller. Flere virksomheder har oplevet lækager af sårbare forskningsdata, hvor deres ansatte har benyttet eksterne AI-værktøjer til problemløsning. Har du behov for at angive personlige eller følsomme data i dine forespørgsler - så bør du måske overveje en ekstra gang, hvordan du involverer din robotmakker.

... er det overhovedet tilladt?

Før du går all-in med AI, er det vigtigt at få klarhed over, hvad dit universitet siger om brugen af chatbots til dine opgaver og eksamensbesvarelser. Teknologien er stadig så ny, at der ofte mangler klare regler omkring brugen af den som hjælpemiddel - og de regler, der findes, er ofte skabt i hast for at kunne håndtere den aktuelle eksamenssituation. Som udgangspunkt er AI blevet forbudt som hjælpemiddel på universitetter, men denne indstilling bløder langsomt op i takt med, at de enkelte uddannelser finder måder at inddrage AI i undervisningen på. Teknologien lægger kraftigt op til en gentænkning af universitetsfag og akademisk faglighed i det hele taget og feltet er derfor lige nu i konstant bevægelse.

Så start med at tjekke din uddannelsesside eller universitetets intranet. De fleste uddannelsessteder har en sektion om akademiske regler og politikker. Her finder du de konkrete retningslinjer, der gælder for dig. Hvis du ikke kan finde det, så tag fat i din  studievejleder - hellere spørge en gang for meget end for lidt.

Varsomme skridt

Selvom AI kan være fortryllende og fristende, er det vigtigt at huske, at det stadig har sine begrænsninger. Vi kan ikke bare overlade hele showet til de automatiserede værktøjer og forvente mirakler. Selvom AI kan udføre visse opgaver med lethed, er der stadig områder, hvor den har brug for vores menneskelige touch - og vi skal stadig væk finde ud af, hvordan vi kan optimalt bruge det nye teknologi i vores hverdag.

Ligesom mobiltelefonen kan AI give os en verden af information lige ved hånden, med masser af inspiration og nye perspektiver. Men det er stadig op til dig at puste liv i maskinen og at bringe din egen unikke vision i spil.

ChatGPT opgave