Har du fået idéen til et godt projekt eller arrangement, men mangler penge til at kunne skubbe det hele i gang? Så kan du søge hjælp hos forskellige fonde og puljer. Det kræver bare ofte en udførlig ansøgning, hvor du laver budget og skriver, hvad formålet med projektet er, hvordan projektet matcher puljen eller fondens målsætning, og hvad pengene præcist kommer til at gå til. Derudover kræver mange fonde også, at du er med i en forening for at kunne søge penge.

Virker det uoverskueligt?

Bare rolig, det kan lade sig gøre. Men hvis du synes, det er en for stor mundfuld at søge penge gennem fonde og puljer, kan du overveje, om der er andre måder, du kan rejse penge på. At skaffe penge på andre måder er ikke at sprænge over hvor gærdet er lavest. Det kræver fantasi, gå-på-mod og en god håndfuld motiverede mennesker.

Alternativet

'Center for frivilligt socialt arbejde' har udgivet pjecen Fundraising - hvordan?. Her giver de råd til, hvordan du kan rejse penge på en alternativ måde. Vi remser her de bedste op:

  1. Loppemarked

  2. Aktivitetsdag, sportsdag, fodboldkamp med kendte på det ene hold, cykelløb, beachvolley, orienteringsløb, dragebygningsdag eller andet sjovt. Husk at kontakte det lokale politi og kommunen for tilladelse.

  3. Pengeyngel - Idéen med pengeyngel går ud på, at I stiller et beløb til rådighed for en række "pengeynglere", som skal få beløbet til at vokse ved hjælp af aktiviteter, de selv finder på. Pengeynglerne konkurrerer så om at få deres beløb til at vokse mest muligt. Det vil være en fordel at få kendte fra lokalområdet til at være pengeynglere.

  4. Kulturelt arrangement med for eksempel musik, oplæsninger af digte, udstillinger, særforestillinger eller lignende, hvor entreindtægterne går til jeres projekt. Husk at der skal betales KODA-afgift, hvis I spiller musik til offentlige arrangementer. KODA står for KOmponister i DAnmark. KODA varetager danske og internationale ophavsrettigheder for komponister, forfattere og musikforlæggere, når deres musikværker spilles offentligt. Kontakt derfor KODA og få afklaring på, om jeres arrangement er omfattet af reglerne, og hvor meget I skal betale.

  5. Salg af plakat. Har I en flot plakat eller flere, hvorfor så ikke sælge ud af dem? Sørg for at omkostningerne ved trykning er dækket ind og lad overskuddet gå til jeres projekt. Hvis I ikke har en plakat, kan I udskrive en plakatkonkurrence. Kontakt for eksempel en lokal kunstskole eller en lokal underviser og spørg, om de vil lade eleverne deltage i en konkurrence. Lav en udstilling af forslagene - og tag entre ved udstillingen (fortæl at entreindtægterne er en del af jeres indsamling, og at man dermed støtter et godt formål).

  6. Sponsorering - en gensidig aftale med en virksomhed, hvor I modtager økonomisk støtte (eller materialer), mod at virksomheden får deres logo med, når I laver noget. Vær opmærksom på etiske overvejelser. Hvis jeres sponsor får dårlig presseomtale, kan det også ramme jeres projekt.

  7. Donation. Når en organisation modtager gaver eller penge uden at skulle give noget for det kaldes det donation. Her kan I med fordel tænke i private givere, beskriv for eksempel i en annonce i lokalavisen at I mangler inventar, PC'ere eller andet.

  8. Indsamlinger. Overvejer I at gå i gang med en indsamling eller et lotteri, så undersøg hvilke regler der gælder for dette. Landsindsamlinger kræver særlig tilladelse. For lokale indsamlinger skal I søge tilladelse hos det lokale politi.