Som studerende kan det være svært at overskue andet end studielivet og de vigtige eksaminer. Din fremtidige økonomi vil dog takke dig, hvis du SENEST 12 mdr. inden din dimissionsdato melder dig ind i en a-kasse.

De fleste a-kasser tilbyder endda gratis studiemedlemskab (se vores liste med a-kasser), og en tidlig indmeldelse kan betyde mange tusind kroner ekstra til dig, når du er nyuddannet. Så det kan ikke rigtig betale sig at lade være.

Har du en indtægt fra dag ét som nyuddannet?

Det er de færreste, som får et job umiddelbart efter studiet. Og er du alligevel så heldig, er der ofte en forsinket startdato - dimitterer du fx i juni, er det ikke ualmindeligt, at du først begynder i dit nye job efter sommerferien. Som nyuddannet er du ikke længere SU-berettiget, og det vil i realiteten sige, at du risikerer ikke at have en indtægt henover sommeren. 

Derfor kan det være en rigtig stor økonomisk fordel for dig, hvis du er berettiget til at modtage dagpenge, indtil du skal starte i dit nye job. Uanset om det bare er i nogle få måneder, eller om du skulle være uheldig at måtte vente noget længere på at lande det første job som nyuddannet.

Dagpenge forudsætter a-kasse medlemskab - husk fristerne!

Men for at kunne få dagpenge, skal du være medlem af en a-kasse. Og der er nogle tidsfrister, du skal overholde, når du melder dig ind. Ellers går du glip af nogle dagpenge, og i værste fald mister du helt retten til at få dagpenge som nyuddannet!

  • Vil du have dagpenge fra dag ét som nyuddannet? Så skal du melde dig ind i en a-kasse senest 12 måneder før dimissionen.
  • Nåede du ikke 12 måneder fristen? Du kan stadig få dagpenge, men først efter en måned som dimittend. Og det forudsætter, at du indmelder dig i en a-kasse senest 2 uger efter dimissionen.
  • Nåede du heller ikke 2 ugers fristen? Så kan du desværre ikke få dagpenge som dimittend, men først når du har været medlem af en a-kasse i et år.

Datoen for afsluttet uddannelse - dimissionen

Som det fremgår af ovenstående tidsfrister, så er din dimissionsdato en afgørende faktor. Og her er det vigtigt at være opmærksom på, at dimissionsdatoen afhænger af formen på din sidste eksamen:

  • Mundtlig eksamen: Datoen for den mundtlige eksamen
  • Skriftlig eksamen: Datoen for karakterens offentliggørelse
  • Hovedopgave eller speciale: Datoen for karakterens offentliggørelse eller datoen for vejleder og censors underskrift af forhåndsgodkendelsen
  • Eksamensbevis: Datoen for universitetets udstedelse af eksamensbeviset

Jobnet senest 1 måned efter afsluttet uddannelse

For at få dagpenge er det dog ikke nok at være medlem af en a-kasse. Du skal også melde dig som ledig og dermed signalere, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Du skal melde dig ledig på Jobnet.dk senest den dag, du har ret til dagpenge. Det vil sige enten fra dag ét som nyuddannet, hvis du har været a-kassemedlem i 12 måneder forinden. Eller senest 1 måned efter afslutningen af din uddannelse, hvis du først meldte dig ind i a-kassen umiddelbart efter dimissionen. Efter oprettelsen på Jobnet har du yderligere 2 uger til at lægge dit CV ind på Jobnet.

Har du et studiejob? Så se her, inden du dimitterer

Hvis du har et studiejob, når du dimitterer, så kan du ikke få den fulde dagpengesats. Det er derfor vigtigt, at du overvejer den rigtige løsning vedr. studiejob, INDEN du afslutter studiet!

  • Hvis du beholder dit studiejob, kan du få supplerende dagpenge. Det kan være en god idé at holde fast i tilknytningen til arbejdsmarkedet med et studiejob også efter din dimission – og så modtage supplerende dagpenge. For hvem ved, måske kan dit studiejob med tiden blive til et fuldtidsjob hos samme arbejdsgiver?

  • Hvis du afslutter dit studiejob, kan du få fulde dagpenge, men pas på karantæne! Inden du dimitterer, skal du sige studiejobbet op, hvis du vil undgå en dagpengekarantæne på tre uger – ud over den måneds karantæne, som du ikke kan undgå. Det skyldes reglerne om selvforskyldt ledighed. Du behøver dog ikke fratræde studiejobbet i den måned, der går, før du kan få dagpenge.

Kontakt a-kasserne for rådgivning

Reglerne på dagpengeområdet ændrer sig med jævne mellemrum, og der kan være undtagelser eller særregler, som gør sig gældende i lige netop din situation.

Vi anbefaler derfor altid, at du rådfører dig med en a-kasse, og gerne så tidligt i forløbet som muligt. A-kasserne kan også informere dig om de gældende dagpengesatser. Se evt. vores liste med a-kasser for inspiration til, hvilken a-kasse der er den rigtige for dig.